"Hur ska det gå för dem som inte kvalar in i den svenska modellen?"Jeanette Herulf har tittat närmare på Per Molanders senaste rapport.

"Svensk ekonomi går som tåget under regeringen Löfven – medan oppositionen tycks spåra ur"Helle Klein, chefredaktör.

Ben Sjöberg tog strid mot bemanningsföretaget och fick ett skadestånd på 60 000 kronor som kompensation för den uteblivna garantilönen. Men några fler uppdrag fick han inte. Foto: TINA ENGHOFF

Telefonen tystnade när Ben krävde rätt lön

Ben Sjöberg jobbade dubbla pass – eller inte alls. De timanställda har de mest otrygga jobben i bemanningsbranschen. Dagens Arbetes granskning visar att företag rundar reglerna och slipper betala ut garantilönen.

Timanställda har varken schema eller garantilön

  • Får inte vara heltidsjobb. Enligt bemanningsavtalet får bara personer med en annan huvudsaklig sysselsättning ha extrajobb på bemanningsföretag. Dit räknas studenter, pensionärer och personer som har ett annat arbete.
  • Inget schema. Är du extraanställd på ett bemanningsföretag har du i regel inte något schema – du jobbar när det blir luckor hos någon av företagets kunder.
  • Ingen garantilön. Bemanningsanställda som har en tillsvidareanställning eller visstidsanställning på heltid får garantilön, vilket innebär att man får minst 100 kronor i timmen under dagar då bemanningsföretaget inte har något uppdrag att erbjuda. Det får du inte som inhoppare.

Nästan varannan är visstidsanställd

47 procent av de anställda i bemanningsbranschen är visstidsanställda, 30 622 personer. Antalet tillsvidareanställda är 33 987. Siffran gäller personaluthyrningsföretag, rekryteringsföretag, arbetsförmedlingar och dylikt, första kvartalet 2013. De som är anställda för extrajobb räknas in bland visstidsanställda. För tillverkningsindustrin är motsvarande andel 6 procent (30 298 personer visstidsanställda, 515 446 är tillsvidareanställda).
Källa: SCB

Så gjorde vi granskningen
Dagens Arbete fick ta del av anställningskontrakt för extrapersonal hos Proffice i Skåne via IF Metall. Utifrån uppgifterna i kontrakten skickade vi en enkät till dem som hade varit anställda för extrajobb under 2013. Vi frågade hur många timmar de jobbar varje vecka och hur länge de har varit anställda för extrajobb hos Proffice.
Enkäten gick ut till 73 personer och vi fick svar från 60 procent.

Ibland var telefonen tyst i veckor. Ibland ringde den varje dag.
Ben Sjöberg, 26 år, klev upp tidigt, gjorde sig i ordning och gick ut med hunden. Sedan satte han sig i soffan och väntade. Ibland jobbade han 16 timmar om dagen. Han åkte direkt från dagspasset på lagret till kvällspasset som maskinoperatör. Sedan sov han fyra timmar innan det var dags att jobba igen.

Ben tog alla arbetspass han fick, men det räckte ändå inte för att kunna leva på. För varje dag som telefonen var tyst ökade stressen.

Hemma i lägenheten i Malmö visar han tidrapporterna från det senaste halvåret. I december jobbade han nästan ingenting ochi januari tvingades han låna pengar av vänner och familj för att få ekonomin att gå ihop.
– Jag ryckte in och var där på en kvart om jag behövdes, men någon fast anställning ville de inte ge mig, säger han.
När Ben uppmärksammade att anställningen var felaktig slutade bemanningsföretaget helt att ringa.

Dagens Arbete har granskat extrajobben i bemanningsbranschen. Företagens inhoppare rings in när det blir luckor hos bemanningsföretagens kunder. Genom att anställa extrapersonal slipper bemanningsföretagen betala ut garantilön och kan lätt göra sig av med personal.

Vår undersökning visar att bemanningsföretag missbrukar timanställningar och bryter mot avtalet. När bemanningsavtalet skrevs år 2000 var tanken att extrajobben skulle göra det möjligt för studenter att hoppa in och jobba under lov och ledigheter. I praktiken har extrajobben fått en helt annan omfattning. Vår undersökning hos Proffice i Skåne visar att många av dem som jobbar extra egentligen borde ha en annan sorts anställning.

Enligt bemanningsavtalet ska all extrapersonal ha en ”annan huvudsaklig sysselsättning”, men nästan hälften av de inhyrda i vår undersökning jobbar 20 timmar i veckan eller mer hos Proffice. En femtedel jobbar så mycket som 30–40 timmar i veckan.

– Det är åt skogen. Det sista företagen vill är att fastanställa och de kommer undan genom att använda fel anställningsform, säger Johan Sandberg, ombudsman på IF Metall i Malmö.

Bemanningsföretagen får bara extraanställa studenter, pensionärer och personer som har ett annat jobb. Ben Sjöberg passade inte i någon av kategorierna, ändå anställdes han för extrajobb på bemanningsföretaget Temp Team. Även hos Proffice hittar vi personer som inte har någon annan sysselsättning vid sidan av jobbet hos bemanningsföretaget.

– Jag pluggade innan, men det var inte mycket. Nu har jag inget annat, säger en av deras anställda.

Proffice vill inte kommentera resultaten i undersökningen. ”Eventuella fel som begås försöker vi givetvis rätta till i samråd med våra berörda medarbetare, fackförbund och kunder”, skriver deras presschef i ett mejl.

För Ben Sjöberg började allt i slutet av förra sommaren.
Temp Team hade akut behov av personal för två veckors arbete och Ben fick jobb i rekordfart. Han skickade in sin ansökan och en kvart senare ringde rekryteraren. Det var fredag eftermiddag och på måndag morgon började han lasta pallar på ett lager i Malmö. Precis när anställningen var slut slog lagrets inspektör larm. Pallarna hade fått ohyra och behövde snabbt packas om. Samtidigt som lasten räddades fick Ben ett nytt kontrakt hos Temp Team.

– Det var då det började spåra ur, säger han.
I kontraktet står det att han är anställd för extrajobb, fast egentligen får han inte ha en sådan anställning. Han borde fått garantilön under dagarna då det inte fanns jobb till honom. Med ett kryss i fel ruta på kontraktet sparade Temp Team 60 000 kronor.
– Jag borde så klart ha sett det när jag skrev på, men jag tänkte inte på det då, säger Ben.

Jobben var bra.
Jag trivdes på arbetsplatserna, men tiderna var skit.

När Ben hade fått sitt jobb gick månaderna. Han fortsatte med lagerarbetet. Samtidigt hyrdes han in som maskinoperatör i Lund och som industriarbetare i Arlöv.
– Jobben var bra. Jag trivdes på arbetsplatserna, men tiderna var skit, säger han.

När det väl fanns jobb blev det ofta mycket på en gång. Vissa veckor var han uppe i 40 timmar redan på onsdagen. Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket, om Bens schema:
– Det sker lättare olyckor om man är trött och det kan drabba både en själv och kolleger.

Dygnsvilan regleras i arbetslagstiftningen och är arbetsgivarens ansvar, men Ben uppfattar det som att han fick ta det ansvaret själv.
– De frågade bara om jag kunde ta passen och vi gick ju back hemma så jag kunde inte tacka nej, säger han.

Ett tag lät det som att det kanske fanns chans att få fast jobb, så Ben bet ihop och hoppades. När chefen ringde var han alltid tillgänglig, men när dottern tog hem magsjukan från dagis var det inte tal om vab.
– De avbokade bara mitt pass, säger Ben.

När bemanningsavtalet skrevs var tanken att de inhyrda skulle få sin anställningstrygghet hos bemanningsföretagen. Så blev det inte för Ben och han är i gott sällskap. Den fasta anställningen är grundregel på arbetsmarknaden, men i bemanningsbranschen är nästan hälften visstidsanställda. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att 47 procent av de bemanningsanställda har tillfälligt jobb.
För att få en bild av hur många industriarbetare som är anställda för extrajobb i bemanningsbranschen bad vi om siffror från de fem bemanningsföretagen som är störst i industrin. Inget har velat svara.

LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tycker att arbetsgivarna borde titta sig själva i spegeln.
– De lägger hela kostnaden för flexibiliteten på de enskilda. Ett sådant arbetsliv ska vi inte ha i Sverige, säger han.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen, tycker inte att det är konstigt att andelen visstidsanställda är högre i bemanningsbranschen än inom andra branscher.
– Andra företag hyr in från bemanningsbranschen i stället för att visstidsanställa.
Dessutom, menar han, fungerar bemanningsjobbet ofta som en inkörsport till andra arbetsplatser.
– Det är en del av vår funktion. Det är inget mål för oss att så många som möjligt ska stanna kvar.

För visstidsanställda som har schema hos bemanningsföretagen är grundregeln att de bara får ha tillfällig anställning i sex månader. Längre visstidskontrakt måste godkännas av facket. För dem som har extrajobb är gränsen luddig. I bemanningsavtalet står det att extrajobbet ska vara ”tillfälligt”.

Dagens Arbetes undersökning hos Proffice visar att vissa av deras anställda har haft sina extrajobb i flera år. En person har försörjt sig på inhopp i åtta år, fem år hos Proffice och tre år hos ett annat bemanningsföretag.
– Jag tycker att jag borde få fast nu, med tanke på hur länge jag har jobbat för dem, säger den bemanningsanställda.

Kent Ackholt, ansvarig för bemanningsavtalet hos LO, tycker inte att det är ett problem att anställningarna varar länge, så länge det verkligen handlar om ett extrajobb.
– Fast fem år låter som väldigt lång tid. Det här var aldrig tänkt som en permanent lösning.

Henrik Bäckström tycker att bemanningsföretagen på det stora hela lyckas med att tillgodose både företagens behov av flexibilitet och de anställdas behov av trygghet.
– Vi har otroligt få problem. Vi har väldigt få fall i arbetsdomstolen och få tvister med facket, säger han.

Om det uppstår problem finns det enligt honom väl fungerande system för att lösa dem i samråd med facket. Fackliga ombudsmän på LO-förbunden ger en annan bild. De beskriver bemanningsavtalet som tungrott och svårtolkat. Det gäller i synnerhet delen om extrajobben.
– Det är mycket som är oklart, säger Johan Sandberg, ombudsman på IF Metall i Malmö.

I bemanningsavtalet finns en skrivning som ger facket möjlighet att sätta in en hård stöt mot företag som missbrukar timanställningar. Den lokala avdelningen kan kräva att få godkänna alla företagets nyanställningar. På det sättet skulle man kunna förebygga felaktiga anställningar i stället för att förhandla om ersättning när fel väl uppdagas. Hittills verkar inget LO-förbund ha utnyttjat den möjligheten.

– Vi har fört livliga interna diskussioner om att vi kanske borde göra det, säger Kent Ackholt.
– Det är inget vi drar oss för att göra, men vi vill värna regeln. Vi sparar den tills det blir ett riktigt skarpt läge.

Ben Sjöberg hade jobbat extra i sju månader när han förstod att anställningen var felaktig. En kollega på lagret reagerade när Ben berättade att han ofta fick sitta hemma och vänta på jobb.

– Det var då jag fattade hur fel det hade blivit, säger Ben.
Efter förhandlingar mellan IF Metall och Temp Team fick han skadestånd på 60 000 kronor som kompensation för den uteblivna garantilönen. Samtidigt fick han reda på att företaget inte ville att han skulle fortsätta.
– Det känns skit, rent ut sagt, med tanke på hur jag ställde upp för dem, säger han.

Maria Ivarsson, vd på Temp Team, vill inte kommentera varför Ben blev tvungen att sluta.
– Vi gör en bedömning av vårt personal-behov och utifrån det bestämmer vi vem vi anställer, säger hon.

Under det senaste halvåret har företaget gjort en översyn av alla anställningskontrakt, berättar Maria Ivarsson. Hon beskriver Bens felaktiga anställning som ett misstag.
– Det är tråkigt att det här har hänt, men vad jag förstår så är det åtgärdat nu.

Ben håller inte med.
– Jag är arbetslös nu för att de inte vill ge mig det kontrakt som jag borde ha.

Företagets översyn ger han inte mycket för och han tror inte att den felaktiga anställningen var ett misstag.
– De visste mycket väl vad de gjorde. De visste att jag inte hade något annat jobb. Jag ringde hela tiden och bad om fler pass.

I efterhand har Ben funderat på om det verkligen var så smart att gå till facket. Om han bara hade varit tyst hade han i alla fall haft chans till ett annat kontrakt.
– Jag förstår om andra väljer att bara jobba på, men då kan företagen fortsätta att anställa så här, säger han.

Med ersättningen för den uteblivna garantilönen har Ben kunnat betala tillbaka sina skulder, men halvåret hos Temp Team känns mest som slöseri med tid.
– Jag har precis bokat ett nytt besök hos Arbetsförmedlingen. Det går nog inte lika snabbt att få jobb den här gången.

6 inhoppare på olika bemanningsföretag berättar

’’Jag var tacksam och naiv”

24-årig före detta betongarbetare:
”Det var ett av de allra första jobben jag hade och jag litade på företaget. Jag tror att många inte riktigt vet vad som gäller. Jag fick ingen garantilön, men tänkte inte på att det var fel. Om man inte jobbar får man ingen lön, det verkade logiskt. Jag jobbade så i nästan tre år innan felet upp-dagades. Jag vet fortfarande inte riktigt vad det var som hände. Visste SKF att det var fel? De tjänade kanske också på det? Jag var tacksam och naiv, men har nog lärt mig att vara lite mer frågande. Man behöver inte låta sig bli överkörd.”
Nu: Fick cirka 100 000 kronor i ersättning för utebliven garantilön efter förhandlingar mellan facket och bemanningsföretaget.

”Jag trodde de på bemanningsföretaget var ärliga men så är det visst inte”

35-årig bemanningsanställd:
”Jag fick jobbet samtidigt som jag gjorde praktik i Fas 3. Antingen visste bemanningsföretaget inte att det var fel eller så struntade de i det. Jag gick till praktiken på morgonen och sedan till skiftet klockan 14–22. Det blev så jäkla galet. Jag var timanställd ett år. En dag kom en kille från facket och sa att det inte stämde. Praktiken var ju inte ett jobb. Jag trodde att de på bemanningsföretaget var ärliga men så är det visst inte. De verkar inte ha så mycket koll. Jag borde tänkt på det där med annan huvudsaklig sysselsättning när jag fick jobbet, men då hade jag ju inte fått det.”
Nu: Väntar på besked om ersättning för utebliven garantilön efter förhandlingar mellan facket och bemanningsföretaget.

”Hur kan de bara skita i sina anställda?”

26-årig före detta bemanningsanställd:
”Jag hade sökt till Komvux när jag fick jobbet, men jag hann inte ens börja plugga förrän jag fick sluta. De ringde bara upp och sa att jag skulle komma in och lämna mitt passerkort. Jag fick panik. Jag har ju två barn att försörja. De sa att jag inte hade tillräckligt med skinn på näsan. Bemötandet var hemskt. Det här är stora bolag. Hur kan de bara skita i sina anställda? De höjer oss till skyarna så länge de behöver oss. Sedan kastar de oss i rännan. Företagen vill bara hitta ett sätt att anställa så att de lätt kan göra sig av med en. Det är det enda de bryr sig om.”
Nu: Har fått jobb i en annan bransch.

”Det är inte lätt att få ihop det med barn och familjeliv”

34-årig industriarbetare:
”Jag har ett annat deltidsjobb också och det är trixigt att få ihop arbetsveckan så att passen inte krockar. Ibland blir det väldigt många pass i följd och dygnsvilan blir för kort, eftersom jag har kvällspass på ena stället och dagspass på andra. Även om inkomsten är okej just nu känns det stressigt. Om någon arbetsgivare lägger om schemat går det kanske inte att kombinera längre och det är inte lätt att få ihop det med barn och familjeliv. Det finns sällan förståelse för att man kanske måste stanna hemma för vård av barn.”
Nu: Arbetar fortfarande extra för bemanningsföretaget.

’’Man borde få bort skiten”

25-årig lager- och industriarbetare:
”Jag avskyr den här anställningsformen. Jag har haft timanställning på tre olika bemanningsföretag. Man borde få bort skiten. Eftersom min arbetsplats har så stor omsättning på bemanningspersonal blir det svårt att få in en fot. Man blir inte en i gänget utan är bara en som antagligen snart försvinner. Jag pluggar på distans, men det är snart slut. Jag vet inte om jag orkar lägga till fler kurser bara för att kunna behålla jobbet. Egentligen är jag ute efter en fast anställning, så att jag kan skaffa bostad. Jag bor hos en släkting nu och det är inte optimalt.”
Nu: Arbetar fortfarande extra för bemanningsföretaget.

’’Jag jobbade heltid på Gunnebo”

22-årig före detta industriarbetare:
”Vid anställningsintervjun pluggade jag deltid, men så fort jag fick jobbet hoppade jag av. Många andra i min ålder hade inte jobb, så jag var tacksam. Jag jobbade heltid på Gunnebo. Det var som att jag hade en informell tillsvidaretjänst där. När jag slutade tog de in en ny från bemanning, så det var uppenbart att de hade behov av någon på heltid. Jag tror att alla bemanningsanställda som jobbade där hade fel anställning. Vi hade en gruppintervju innan jag fick jobbet hos bemanningsföretaget och där lät det som att de flesta ville jobba heltid.”
Nu: Fick 14 417 kronor i ersättning för utebliven garantilön efter förhandlingar mellan facket och bemanningsföretaget.

Läs också: ”Dubbelt arbete att utreda bemanningstvister”

Charlie Olofsson

Läs mer från Dagens Arbete:

Det nya arbetslivet

Bemanningens baksida

Gillar du att arbeta i högt tempo under extrema förhållanden? Bemannings­företag söker dig som är stark och snabb. Dagens Arbete och Handelsnytt granskar en bransch med rädda unga som blir av med jobbet när de slits ut.

1

”Personalen är vår viktigaste resurs”

– Det ser ju ut som om branschen skulle vara mer skadetyngd än övriga och det tror jag hänger ihop med att vi inte är en utan många branscher. Det säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, som välkomnar en genomlysning av arbetsmiljön.

Arbetsförmedlingens kontroller

Allt hårdare kontroll av arbetslösa 

Dagens Arbetes granskning visar hur M- och S-ledda regeringar systematiskt stramat åt reglerna för arbetslösa. Samtidigt som fuskande företag kommer undan.

13

DA-granskning blir riksdagsfråga

Nu hamnar Dagens Arbetes granskning av Arbetsförmedlingens kontroller i riksdagen. Ali Esbati(V) vill veta vad arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tänker göra för att förändra systemet med aktivitetsrapporter och för att skärpa kontrollen av fuskande företag.

5

Bidragen driver verkstaden

Arbetsförmedlingen står genom olika bidrag för 60 procent av personalkostnaderna i Johnny Nilssons verkstad. Men IF Metall kritiserar företaget för att ha en undermålig arbetsmiljö.

”Systemet tar ingen hänsyn”

Sven fick plötslig sitt aktivitetsstöd indraget på fem dagar, totalt 2 000 kronor. Trots att Arbetsförmedlingen visste att hans funktionshinder gör att han inte förstår skriven text och därför missat att aktivitetsrapportera.

4

Fuskande företag slapp straff

Per stämde arbetsgivaren som struntat i att betala in pension och försäkringar, men blev lottlös då företaget gick i konkurs. Arbetsförmedlingen försökte få tillbaka de 1,2 miljoner kronor som bolaget fått. Men gav upp.

Arbetsförmed­lingen: "Lagstiftningen är fyrkantig"

Arbetsförmedlingen vill att vissa grupper ska slippa aktivitetsrapportera, och att myndigheten ska ha mer automatiserade kontroller av företagen som får bidrag. Det säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

2

Ministern är beredd att ändra reglerna

"Vi misstänker att det är för lätt att ägna sig åt oegentligheter eller brottslig verksamhet" säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon säger sig också vara beredd att undanta vissa grupper från kravet att skriva aktivitetsrapporter.

1

Kan jag bli utlånad till någon annan?

Fråga om jobbetKan min chef låna ut mig till ett annat företag? Det står ingenting om detta i mitt anställningsavtal, men chefen säger att det inte finns något jobb för mig. Det finns visstids­anställda som har kommit till arbetsplatsen efter mig.

Lex Laval rivs upp

ANALYSTolv år efter Vaxholmskonflikten – och fyra svidande fackliga nederlag i domstolar. När Lex Laval nu rivs upp kan ett nytt kapitel skrivas om samtidens mest segslitna kraftmätning mellan arbete och kapital, skriver Harald Gatu.

Bemanningsstriden kom av sig i Ludvika

För ett år sedan tog anställda på ABB Ludvika strid för sina inhyrda arbetskamrater – och lyckades. I dag är dock antalet bemannade högre än det var före aktionen. "Vi kanske har varit för snälla", säger klubbordföranden.

Skärvätskor

Sjuk av skärvätskor

I Sverige diskuteras knappt hälsoriskerna med skärvätskor. Symtomen medicineras bort medan den skadliga luften blir kvar. Nu kan Dagens Arbete visa att det faktiskt finns lösningar.

Så sköter du skärvätskan

DA REDER UTÖverallt i verkstadsindustrin används skärvätskor. Av dimman som skapas kan luftvägarna ta stryk. Men det finns sätt att skydda sig. DA guidar dig fram till de bästa råden.

Industrigymnasiet

Sveriges industriskolor i kris

industriutbildningHälften av industriutbildningarna har fem eller färre elever, många hotas av nedläggning, visar DA:s granskning. Och villkoren är olika: I Lycksele får man snåla med plåten, i Södertälje finns 3D-skrivare och robotar.

DA granskar Afa Försäkring

Arbetssjuka lämnas utan skydd

Facket och arbetsgivarna startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning. I dag har bolaget blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som färre utslitna får del av pengarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

8

Kampen för att få hjälp

Fast i byråkratinAfa har blivit del av ett system där skadade mals ner av tröga processer. Dagens Arbete har granskat ditt skyddsnät och hittat en alternativ värld där företag och konsulter tar betalt för att göra fackets jobb.

5

"Hela tiden nya hinder"

Läsarberättelser"Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så utsatt." Så skriver Anita, en av många läsare som har hört av sig efter vår granskning av Afa försäkring.

5

Nytt bemanningsavtal

Industrin en storkund för bemanningsföretagen

Bakom siffrornaI fredags tecknades ett nytt avtal för inhyrda. Bemanningsbranschen växer oavbrutet i Sverige – och industrins andel bara ökar. Kolla in DA:s nya interaktiva grafik.

Nytt bemanningsavtal för 30 000 i LO

Det nya bemanningsavtalet inom LO-området är värt 2,2 procent och ger den anställde lön även för den tid han eller hon är tillgänglig utöver bokad tid.

1

DA granskar vården av lungsjuka

Så skadas dina lungor av ditt arbete

Få läkare tänker på arbetsmiljön som hälsobov. Dagens Arbetes och Läkartidningens gemensamma granskning visar på stora kunskapsluckor.

DA granskar asbest

Asbest dödar – igen

Asbest totalförbjöds för 33 år sedan, ändå minskar inte cancerfallen. När gamla hus renoveras släpps den sylvassa fibern lös.

10

Den skamfyllda pengafällan

När skulden blir ett livstidsstraff

Mona Larsson är en av nästan en halv miljon svenskar som har skulder hos kronofogden. Hon och hennes tonårsbarn tvingas nu leva på 4000 kronor i månaden. Ola Wongs reportage finns också som inläst version.

13

Tidigare ministern: ”det är en livstidsfångenskap”

I USA tar banken huset om du inte betalar lånet. I Sverige tar banken huset, sen fortsätter de att jaga dig, även om du är hemlös och utblottad.

1

"Innehavare av fackets kort sitter illa till"

Metallaren Åke Lantz i Mariestad är fly förbannad över att IF Metall lanserar kreditkort till medlemmarna med tjat och lock.

5

"Därför får LO Mervärde/Entercard annonsera i DA"

Dagens Arbetes chefredaktör och ansvarig utgivare om varför LO Mervärde/Entercard får annonsera i Dagens Arbete.

1

Andra länders syn på skuld

Utblick14 av EU:s 28 medlemsländer har i dag någon form av räntetak. I Finland försvinner skulderna efter 15 år.

Bränder under jord

”Man ska inte offra liv för att rädda liv”

DA granskarBrandmännen får inte gå in och rädda gruvarbetares liv. Sören Eriksson bröt mot reglerna för att rädda instängda jobbarkompisar.

Tryckeriernas momshärva

Den stora momsdopningen

DA GranskarStaten pumpade in mer än 3 miljarder kronor i svenska tryckerier. Olönsamma företag fick nytt liv och konkurrensen rubbades. Dagens Arbete berättar om hur slumpen skapat vinnare och förlorare, om brutna löften och kunder i ett juridiskt kaos.

5

Tryckerierna fick miljarder, kunderna fick notan

FilmStaten pumpade in mer än 3 miljarder kronor i svenska tryckerier. Vi förklarar tryckerimomshärvan genom två minuter animerad film.

2
Hämta mer