"Höj statusen på yrkes­gymnasiet"Helle Klein, chefredaktör.

"En vanlig lördagskväll hände det. Som tur är kan jag skilja på film och verklighet"Krönika, Orvar Säfström.

DA granskar Afa Försäkring

* Eftersläpning i statistiken. Eftersom det ofta tar lång tid att få en arbetssjukdom godkänd finns en eftersläpning i statistiken. Enligt Afa är det först 2024 som det finns en bra bild för skadeåret 2014. Afa beräknar att andelen godkända arbetssjukdomar kommer att höjas. Grafik Isak Krantz.
Evert gick in i arbetslivet och trodde att han var skyddad. ”Det satt uppe stora papper på min arbetsplats: 'Det här är du försäkrad mot.' Sedan när jag skadade mig så gällde det inte.” Foto: David Lundmark.
Afa försäkrings samlade tillgångar är 198 miljarder kronor. Det motsvarar gott och väl statens sammanlagda utgifter 2016 för försvar, a-kassa, universitet och högskola, sjukpenning samt Sveriges bidrag till EU. Foto: David Lundmark.
Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark

Arbetssjuka lämnas utan skydd

Evert gick in i arbetslivet och trodde att han var skyddad. ”Det satt uppe stora papper på min arbetsplats: 'Det här är du försäkrad mot.' Sedan när jag skadade mig så gällde det inte.” Foto: David Lundmark.

Evert gick in i arbetslivet och trodde att han var skyddad. ”Det satt uppe stora papper på min arbetsplats: ‘Det här är du försäkrad mot.’ Sedan när jag skadade mig så gällde det inte.” Foto: David Lundmark.

Få får ersättning. Facket och arbetsgivarna har det gemensamma försäkringsbolaget Afa för att anställda som blivit sjuka på jobbet ska få ersättning. Bolaget är en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som få utslitna får del av pengarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

Lyssna eller ladda ner reportaget

Det här kan ge ersättning

Den som drabbas av en arbetsskada kan få ersättning för:

1. Olycksfall – en skada som orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse.

2. Arbetssjukdom – en sjukdom som har orsakats av något i arbetsmiljön som skadat den psykiska eller fysiska hälsan.  För att en arbetssjukdom ska godkännas av Afa krävs att besvären har kvarstått i
180 dagar. Den ska också vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas med på en särskild lista. Det ska dessutom finnas ”övervägande skäl” att tro att sjukdomen beror på arbetet.

Typer av ersättning

Exempel på vad skadade kan få från fackets försäkring:

Inkomstförlust: Ersättning för den inkomst du förlorat under sjukskrivningstiden.

Livränta: Om inkomstförlusten varar minst ett år kan du få livränta, alltså en ersättning för den framtida inkomstförlusten.

Medicinsk invaliditet: Om du får en permanent nedsättning av din rörelseförmåga eller hörsel. Kan också vara vanprydande ärr.

Sveda och värk: Fysiskt och psykiskt lidande under en övergående period.

Kostnader: Sjukvård, mediciner, taxiresor. Men även hjälp med att måla om huset och annat som den skadade inte klarar av. Merkostnader för rehabilitering och omskolning kan också ersättas.

Idén var enkel. Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.
31-personer-afa-nyaste

Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.

Så hur ser det ut i dag?

Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.

Många undrar vad som hände. Vi börjar med ett besök hos Evert.
ny-198-miljarder-afa

20 år med kronofogden

”Jag skickar mejl till er utan att få svar. Jag ringer er utan att ni ringer upp. Jag kan inte ens logga in på mina sidor. Det känns verkligen som att ni nonchalerar mig fullständigt.”

Det är en sen kväll och Evert Zander, 55, skriver av sig på en Facebooksida. Sidan tillhör Afa, fackens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag, och tangenterna smattrar under Everts fingrar. Han är arg. Han har haft ont länge. Kroppen var 32 när den sa ifrån.

Evert hade klivit in i arbetslivet och fått lära sig att han var försäkrad. Det kändes tryggt för jobbet slet på rygg och axlar. Han byggde det moderna Sveriges framtid, X2000-tågen, och var den lilla kugge i maskineriet som såg till att de ibland flera ton tunga delarna förflyttades från lastkaj till lastbil.

ny-40-miljarder-afaHan hade flickvän, ordnad ekonomi, hus och jobb. Livet var ljust och lovade gott. Tills smärtan tog över.

– Jag minns ett tungt lyft och att det kraschade i ryggen. Det lät som när man krossar knäckebröd ungefär.

Han hade fått ryggont av jobbet flera gånger förut. Det här var värst hittills. Pinan skulle bara förvärras och livet förstöras på så många vis.

Men han fick så småningom skadan godkänd som ”arbetssjukdom” hos Försäkringskassan. Kassan ansåg att de många tunga lyften förstört Everts kropp, och han trodde att det extra skyddsnätet, fackets försäkring, skulle täcka inkomstförlusten när han inte kunde jobba. Så blev det nu inte. Enligt Afa har Evert inte slitits ut av jobbet. Han är inte ensam.

ny-25-miljarder-afaDe arbetssjuka är förlorare i 2000-talets arbetsliv. 72 procent av alla som drabbades av en så kallad arbetssjukdom (till exempel förslitning) 1990 fick skadan godkänd. Femton år senare var siffran 16 procent.

Av dem som anmält att de blev sjuka 2014 har hittills bara 3 procent fått arbetssjukdomen godkänd. Handläggningstiderna är långa och siffrorna kommer enligt Afa att höjas.

”Det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd.”

Det räcker inte att få sjukdomen godkänd. Försäkringen kan täcka den inkomst du förlorar i framtiden om du inte kan jobba som förut. Det kallas för livränta. Men för att få det måste man också igenom en särskild nämnd som prövar arbetsgivarens ansvar. År 2014 fick bara 31 personer rätt i denna nämnd.

När det gäller de som råkar ut för en olycka på jobbet får många fler rätt, 83 procent (47 440 personer) 2014. Men en del av dem fick ingen ersättning alls eftersom det inte fanns något att ersätta. För dem som får ersättning handlar det mest om ”plåsterskador”, alltså mindre belopp.

Så hur viktig är försäkringen för den som råkar riktigt illa ut? Varje skadad bär naturligtvis sin egen historia. För Evert rasade allt.

– Jag förlorade så mycket inkomst att jag tvingades sälja mitt hus. Huspriserna hade gått ner så tyvärr sålde jag med förlust.

Det blev en ond cirkel. Han hamnade hos kronofogden och lyckades inte ta sig därifrån.

– Men det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd. Att smärtan stannade kvar kunde inte bero på jobbet, menade de. ”Det borde gå över snabbt” ungefär. Jag kör rätt tung medicin mot smärtan, fortfarande.

Det tog 20 år av Everts liv att bli fri från skulderna. Till sist beviljades han skuldsanering, och för ett drygt år sedan blev den klar. 55 år fyllda är Evert Zander åter en fri man.

”Du får inte ont i ryggen av att arbeta”

Den som kliver in i Afa Försäkrings lokaler i centrala Stockholm möts av vackra designmöbler och en inbyggd ljusgård med porlande vattenbassäng. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har i dag 198 miljarder kronor i samlade tillgångar.

Vi är här för att undersöka hur Afa ser på situationen för såna som Evert. Vi får ett svar:

– De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta.

Mannen som pratar är Afa:s analyschef Michel Normark. Med meningen om ryggar upprepar han ett omdiskuterat mantra i arbetsskadesammanhang. Vi ska återkomma till det.

Först måste vi kika på bakgrunden till den drastiska förändringen för de arbetssjuka. Den sjuke ska först få rätt hos Försäkringskassan och det har blivit svårare eftersom statens försäkringar har försämrats flera gånger. Och då har fackens och arbetsgivarnas försäkring också försämrats. Resonemanget går kortfattat ut på att ersätter inte staten, gör inte Afa det heller.

afa-lennart-steen

Lennart Stéen är en av Sveriges främsta experter på försäkringen. Han anser att skyddet har försämrats kraftigt. Foto: Sara Kroon.

En som har funderat mycket på det här är Lennart Stéen, 76. Han är en av Sveriges främsta experter på den avtalade arbetsskadeförsäkringen. Redan under tidigt 70-tal var han, som utredare och ombud, med och hjälpte skadade och sjuka på arbetsplatserna.
Han säger att anledningen till att försäkringen växte fram är enkel: det statliga skyddet var för dåligt, och kraven från facken handlade om att arbetsgivarna måste vara med och betala. Företagen fick sitt, de skulle slippa bli stämda av sjuka anställda. Och arbetarna skulle på ett smidigt och enkelt sätt få ersättning.

– Människor som blev utslitna av jobbet skulle inte förlora någon inkomst.
Försämringen av den statliga försäkringen borde, enligt Stéens synsätt, ha lett till att facken pressat arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Så har det inte blivit.

– Det skapar stora luckor i skyddet. Om inte samhället tycker sig ha råd, och om arbetsgivaren är skyldig till skadorna – då ska arbetsgivaren självklart betala för dem, anser Lennart Stéen.

I rättvisans namn borde skadade åtminstone ha möjligheten att dra företaget inför domstol, säger han.

– Om du har blivit sjuk av jobbet, vad har parterna för rätt att stänga dig ute från ersättning?

Men precis så ser det ut. Möjligheten att driva försäkringsärenden mot arbetsgivarna förhandlades i stort sett bort 1973. Parterna kom då överens om ett så kallat taleförbud: arbetarna fick inte stämma företaget på skadestånd. Enligt Stéen var skälet att arbetsgivarna skulle slippa betala dubbelt, dels till försäkringen, dels till skadade anställda.

Så vad betalar de i dag?

Företagen betalar en tiotusendel

afa-grafik-ny-10-marsVi har följt premieinbetalningarna från 1979 och framåt, alltså den procentsumma av lönekostnaden som arbetsgivarna betalar in till försäkringen. Bilden varierar något.
1979 kostade försäkringen 0,52 procent av lönesumman. Tjugo år senare sjönk premien kraftigt, och de senaste sex åren har kostnaden för arbetsgivarna bara varit 0,01 procent. En tiotusendel av lönesumman.

Det betyder inte att Afa Försäkring håller på att tömmas. Tvärtom. Bolaget har sedan flera år tillbaka fått allt generösare undantag från Finansinspektionen, och får lägga extra pengar i en ”reserv”. När undantaget inte räcker till måste pengarna antingen beskattas eller ta vägen någon annanstans. Och då kan det bli som för några år sedan. Stora belopp går i retur till företagen. Afa har betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna de senaste fem åren.

Tillbaka till uttalandet om att ”De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

”Ryggen” är ett exempel. Michel Normark på Afa menar egentligen de flesta muskel- och ledförslitningar. Han hänvisar till de läkare som ger råd om huruvida det finns ”övervägande skäl” att tro att en sjukdom beror på jobbet.

– De säger allra oftast, ”nej det är andra saker”. Det kan vara åldersrelaterade besvär, eller det kan bero på saker som man har gjort hemma, eller på en medfödd missbildning, eller något annat … Jag kan själv ha ryggbesvär, men jag skulle ju ha väldigt svårt att hävda att det beror på jobbet.

Du är analyschef. Men industriarbetare som har haft tunga jobb i tunga industrier, där blir ju kopplingen uppenbar?

– Men om en stor del av Sveriges befolkning har ryggbesvär, oavsett jobb. Då ska det ju till något extra för att det ska vara bevisat, enligt reglerna, att sjukdomen beror på jobbet.

Har du svårt att hänga med i resonemanget är du inte ensam. Och det har Michel Normark förståelse för.

– Jag tror inte att det här är så lätt att vare sig förstå eller förklara. Alla tänker väl att ”om jag får ont i ryggen, och jobbar med någonting där jag lyfter, då är det klart att det onda beror på mitt jobb”. Man kanske inte tänker att ”jag är 55 år nu, och alla i min familj har problem med ryggen.”

Fast alla tycker förstås inte som Afa.

– Jag kan bara rekommendera Afa och deras läkare att ta del av den senaste forskningen, säger Claes Jansson, chef på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Claes Jansson visar nya studier tydliga samband mellan olika skador och jobbet. Det borde i sin tur leda till att fler arbetssjuka nu godkänns både av Försäkringskassan och Afa.

Men så har det inte blivit, menar Claes Jansson.

Michel Normark å sin sida tycker inte att forskningen är anpassad till hur försäkringen fungerar. Att forskare slår fast att ett visst arbete skadar ryggen räcker inte. Så länge de inte ger tydliga mått på hur länge – och mycket – ryggen ska ha blivit utsatt.
Och då är vi, med eller utan forskning, tillbaka där vi började. För bedömningen från fall till fall säger oftast: ” … att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark

Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark

Matti ringde en konsult

Vid samma tid som Evert Zander lastade delar i Värnamo, stod Matti Vantaa i Surahammar och smidde X2000-hjul. Everts och Mattis historier liknar varandra med en viktig skillnad. Matti prövade en sista utväg.

Han var 22 år när han kom till smedjan. En skiftande miljö av stark hetta, sträng kyla och kraftiga vibrationer. Kroppen tog stryk och Matti hade otur, kom i kläm mellan två skrotlådor och rasade ner på en stege över en felvänd byggställning.

Han började smyga ur trucken efter arbetspassen för att inte arbetskamraterna skulle se hur svårt han hade att räta ut ryggen. När det var som värst bar hustrun och en av sönerna in honom i bilen till akuten. Han fick bedövningssprutor för att kunna gå.
Försäkringskassan ansåg att Matti hade en arbetssjukdom, och han bad Afa om ersättning för inkomstförlust. Det blev nej. Han fick hjälp av facket att överklaga. Det blev nej igen och facket gick inte vidare.

Enligt Afa hade Matti, inte ens 40 år fyllda, blivit sjuk av ålder.

”Att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.”

Familjen tömde alla sparkonton, de tog lån och sa upp det mesta utom barnens försäkringar. Sjukdomen gjorde dem fattiga och Matti, han gav upp.

När han några år senare fick höra talas om en konsult som hjälpte arbetsskadade mot Afa, ringde han ändå upp utan egentligt hopp. Ett år av brevväxling tog det för konsulten, sedan kom beslutet. Matti trodde inte att det var sant.

– Jag förstår inte riktigt vad konsulten gjorde. Men hon visste väl vad hon skulle trycka på.

Matti, nu 53, fick ut hela inkomstförlusten för de senaste tio åren. Skillnaden går inte riktigt att beskriva, säger han.

– Det var trygghet vi fick tillbaka. Möjligheten till ett drägligt liv trots att jag knappt kan jobba längre.

Förhandling utan muskler

Arbetssjuka vi har pratat med anser att förbunden med LO i spetsen borde sätta hårt mot hårt för en bättre försäkring. Men få tecken pekar på att något skulle kunna förändras.

Vid den förra avtalsrörelsen gick LO tvärtom med på att i fortsättningen förhandla om försäkringarna för sig. Det betyder enligt kritiker att de muskler som LO kunnat spänna för de arbetssjuka har försvagats.

LO framhåller att det är fackförbunden som står för prioriteringarna. Och de har inte velat ta strid för de arbetssjuka. Inte hittills. 

Vi undrar vad Evert, Matti och alla andra trasiga människor skulle säga om det. Om någon fick för sig att fråga dem. Vi frågar Evert.

– Det är förfärligt, för man tror att man har ett skydd. Men att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.

Skriv till oss

Vet du mer, vill du tipsa eller berätta din egen historia? Hör av dig till oss!
Har du känslig information, läs här först.
Hans Strandberg
Webbchef
hs@da.se


Janna Ayres
Debattredaktör
ja@da.se

Text och research: Anna Tiberg research: Helena Gunnarsson

7Kommentarer

David:

Själv har jag fått tinitus av jobbet här på Scania.
Samma respons från AFA som dessa två i artikeln, ingen ersättning.
Ljudnivån är bevisat skadligt men de beviljar ändå inte pga att tinitus ej kan mätas.

David:

En person som sitter och gör dess bedömingar och som inte har varit ute och jobbat på ”golvet” skall inte tillåtas att utala sig om kroppsskador.
Du måste ha jobbat på riktigt i m inst 10år för att kunna få sitta och göra sådana här bedömingar.

Kaj Johansson:

AFA kan börja följa ILO konvention 121 sjukdomslista som de tidigt bröt mot i mitt arbetsskadeärende trots att LO TCO rättskydd drev mitt ärende. Tar för sannolikt att 100 tals TFA skadeärenden aldrig utretts enligt ILO konventionen sjukdomslista 121, det var därför jag också anmälde AFA till finansinspektion 2015 av antal goda skäl.

Yngve Andersson:

Jag blev skadad i knät på jobbet, men har bara fått betalt för läkarbesök och mediciner. Men att man får följdproblem tar man ingen hänsyn till. När man går länge innan man blir opererad så går man konstigt så nu har jag ont i andra knät också.
Och att jag inte tålde medicinen läkaren skrev ut som jag nu också behandlas för gäller inte heller. Nu tvingas jag sluta i förtid för att det inte går längre.Man kan lägga ut hur mycket pengar som helst på att utreda, hämta in information och anlita så kallade experter – som troligen är anställda för att dom nästan alltid kommer fram till att den skadade inte ska få några pengar.Skulle experten komma fram till att man ska betala ut ersättning så blev den säkert arbetslös.Bäst att pengarna bara snurrar runt i bolaget.

Tobias:

Det verkar som att man hellre sitter still i båten än att man skall göra något för alla arbetsskadade. Man tvår sina händer istället för att gå sin egen väg. Politiska beslut kan aldrig stå i vägen för arbetsskadades rätt till trygghet och rättssäkerhet vid arbetsskadeolyckor.

Det är ett cyniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara. Det ser man ju i denna artikel.
Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan. Men man är inte säker hur man adekvat bedömer arbetsskadade. Devisen är från FK ”oberoende och opartisk”. Fundera över detta och se om detta är sant.

Tobias:

Ännu ett fattigdomsbevis när LO/Facket inte gör någonting för den arbetsskadade.
Man har hur mycket utredningar och villkor som inte finns till för medlemmarna. Sedan tror jag inte på LO-TCO-rättsskydd för dessa personer undanhåller information till alla som skadas på sitt jobb.
Inte ens LAF eller andra försäkringar som är kopplade till arbetsskador gäller när det kommer till kritan. Mycket snack och lite verkstad.
Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt. Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte.Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen.

misshandlad:

Försäkringskassan har utredningsskyldighet. ´Det framgår av förvaltningslagen. Vem som gett dem tillåtelse att ignorera den lagen känner jag inte till. Se tex §4. och 7§.

Vad tycker du?

captcha

Håll god ton, håll dig till ämnet och skriv gärna kort.

Läs mer på samma tema:

"Alla som har rätt till ersättning ska få det"

Replik"Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare, arbetsmarknadens parter. Varje kund som har rätt till ersättning ska få det. Det är utifrån den devisen vi arbetar varje dag", skriver Anders Moberg, VD för Afa Försäkring, angående vår granskning.

6

"Pinsam tondövhet, Afa Försäkring"

Ledare"Statistiken talar sitt tydliga språk. Medan Afa Försäkring samlar miljarder på hög och till och med ger tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna nekas allt fler arbetssjuka ersättning" skriver Helle Klein i ett ledare angående repliken från Afa Försäkring.

6

"Dags att reformera arbetsskadeförsäkringen"

DebattDet finns fyra tunga argument för att slå samman arbetsskadeförsäkringen. Dagens uppdelning är tidskrävande och människor kan hamn mellan stolarna, alla täcks inte av avtalsförsäkringen, kostaderna för dålig arbetsmiljö döljs och företagen får inga incitament att förbättra den. Det skriver professor Eskil Wadensjö i dag på DA Debatt.

1
Afa-uppfolning3

"Hela tiden nya hinder"

Läsarberättelser"Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så utsatt." Så skriver Anita, en av många läsare som har hört av sig efter vår granskning av Afa försäkring.

4
Sedan Anita Eckebring skadade vänsterhanden i en arbetsplatsolycka för sju år sedan behöver hon hjälp med det mesta som kräver två händer. Här får hon hjälp att knäppa jackan av sin syster Gunilla. Men trots att så lång tid passerat har Anita inte lyckats få den ersättning hon bör ha rätt till från Afa. Foto: David Lundmark.

Kampen för att få hjälp

Fast i byråkratinAfa har blivit del av ett system där skadade mals ner av tröga processer. Dagens Arbete har granskat ditt skyddsnät och hittat en alternativ värld där företag och konsulter tar betalt för att göra fackets jobb.

5

"Försäkringen har blivit en återvändsgränd"

Debatt"Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort", skriver författaren Börje Eriksson och forskaren Töres Theorell i ett debattinlägg.

4

"Det är få som behöver vänta"

Lea Skånberg på IF Metall är oroad över handläggningstiderna på Afa och kommer att kräva åtgärder. Men försäkringsbolagets verksamhetschef, Eva Eriksson, ser inga problem. De som behöver vänta länge på svar är få, enligt henne.

4

"Samförståndet ett hån mot de arbetssjuka"

Debatt"Med ett LO som hamnat i knät på motparten behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren, skriver Rolf Ählberg, tidigare arbetsmiljöombudsman i Metall. Han har reagerat på DA:s granskning av AFA, som får en fortsättning i nästa vecka.

10

Läsarna berättar själva om sina skador

Läsarberättelser Mats skuldror värker efter två olyckor och nu råder moment 22 med Försäkringskassan och Afa. Bertil skadade ryggen på jobbet 2010, men Afa sade att den var ärftlig. Tomas arbetsskada godkändes först men sedan kom beskedet att den ”inte längre föreligger”. Läs DA-läsarnas egna berättelser om kampen för att få sina jobbskador bekräftade.

4
Collage. Foto: TT

Därför fick arbetsgivarna tillbaka 40 miljarder

Vår granskning visar att näringslivet de senaste fem åren fått tillbaka 40 miljarder från Afa. Varför var det deras pengar? DA har frågat LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som var med och tog besluten.

3

"Hur blev en vältränad 50-plussare en 'gamling'?"

Debatt"Det är en skrämmande tanke att Afa kan förvandla våra slitskador till ”åldersrelaterade” skador och på det viset komma undan sitt ekonomiska ansvar", skriver före detta skyddsombudet Lars i ett debattinlägg.

1
Afa-LO-SVN-dag2-utan-rubrik

Så svarar Afas ägare på kritiken

LO och Svenskt Näringsliv svararVår granskning visar att det är trångt i porten för arbetssjuka som vill ha ersättning från Afa. Här svarar bolagets ägare på kritiken.

5
Hans Gidhagen, Svenskt Näringsliv(t.v.): ”LO har inte gett uttryck för att vilja genomföra någon betydande förändring i försäkringen sedan  2013.”
Torbjörn Johansson, LO (t.h.): ”Arbetsgivarna var mer benägna att gå med på föräldraförsäkringen.”

LO: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för

Arbetsgivarna vill inte betala för de arbetssjuka och LO vill inte strida för dem. Här svarar facket och Svenskt Näringsliv på kritiken.

6

"Skydda de arbetssjuka"

LedareFöretagen är vinnare medan de arbetssjuka är förlorare i dagens arbetsliv. Arbetsgivarna och facket har svikit de mest utsatta.

6
Av Peter Nordmarks skada syns bara  operationsärren på utsidan. Inuti känner han både smärtan efter operationerna och en stor besvikelse.  Foto: Lars Andersson

Arbetsgivaren räddningen när systemet svek

ArbetsolyckorDA skrev för 1,5 år sedan om Peter Nordmark som tryckte sönder handleden på jobbet - men enligt Afa hade han inte varit med om en olycka.

Läs mer från Dagens Arbete:

Döden på jobbet

Fem dödsolyckor under lika många år, är SSAB:s mörka statistik i Luleå. Foto: TT

"Vi kan inte bara säga att vi haft otur"

Samma koncern – men arbetsmiljöstatistiken skiljer kraftigt. På SSAB:s område i Luleå har fem personer dött de senaste fem åren, på anläggningen i Borlänge är siffran noll under samma tid. DA frågar huvudskyddsombuden om skillnaderna på det som ska vara "världens säkraste stålföretag".

DA granskar industrigymnasiet

Industriprogrammet på Tannbergsskolan i Lycksele brottas med vikande elevunderlag och eftersatt underhåll av maskinparken. Foto: Sara Kroon.

Sveriges industriskolor i kris

industriutbildningHälften av industriutbildningarna har fem eller färre elever, många hotas av nedläggning, visar DA:s granskning. Och villkoren är olika: I Lycksele får man snåla med plåten, i Södertälje finns 3D-skrivare och robotar.

Illustration: Jens Magnusson

Så skyddas du från farliga vibrationer

Koll påVitna fingrar och domnande händer? Det kan vara tecken på vibrationsskador som kan leda till livslångt lidande. Vi listar riskerna – och hur du kan göra för att minska dem.

När jobbet skadar själen

Lasse orkade inte mer

När jobbet skadar själenLasse blev sjuk av jobbet - men han dog hemma i sin egen garderob. Dagens Arbete och Atlas förlag ger ut en bok om ett självmord som skakat om svenskt arbetsliv. Läs eller lyssna till ett utdrag ur boken.

10

DA granskar vården av lungsjuka

Sjukdomarna är mer diffust placerade i lungorna. De röda bollarna markerar bara på ett ungefär var skadorna uppstår.

Så skadas dina lungor av ditt arbete

Få läkare tänker på arbetsmiljön som hälsobov. Dagens Arbetes och Läkartidningens gemensamma granskning visar på stora kunskapsluckor.

Vad är en arbetare värd?

Debatt"Det läggs mer resurser på att kringgå ansvaret än att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det är för enkelt, billigt, att byta ut arbetskraft eller avsluta verksamhet", skriver GS-ombudsmannen och regionala skyddsombudet Peter Lindström i ett debattinlägg.

1
Illustration: Jens Magnusson

Sjuk av jobbet? Så får du hjälp!

Koll påStå på dig! Inte alla läkare känner till att att jobbet kan vara orsak till dina lungbesvär. Här är frågorna din läkare ska ställa till dig.

Arbetsmiljöstrategi

Stress-hogre

Så vill regeringen vända olyckskurvorna

ANALYSMed den nya arbetsmiljöstrategin ska färre skadas eller dö av sina jobb. Första steget är fler utredningar. "Återstår att se hur strategin förbättrar svensk arbetsmiljö", skriver DA:s Elinor Torp.

1

Den skamfyllda pengafällan

Illustration: Jens Magnusson

När skulden blir ett livstidsstraff

Mona Larsson är en av nästan en halv miljon svenskar som har skulder hos kronofogden. Hon och hennes tonårsbarn tvingas nu leva på 4000 kronor i månaden. Ola Wongs reportage finns också som inläst version.

7
Anna Hedborg.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Tidigare ministern: ”det är en livstidsfångenskap”

I USA tar banken huset om du inte betalar lånet. I Sverige tar banken huset, sen fortsätter de att jaga dig, även om du är hemlös och utblottad.

Åke Lantz tycker att räntan är alldeles för hög på fackets kreditkort och han kritiserar också att den som inte handlar på kortet under en viss tid blir av med det. ”Det är en sorts utpressning.” Foto: Sanna Källdén

"Innehavare av fackets kort sitter illa till"

Metallaren Åke Lantz i Mariestad är fly förbannad över att IF Metall lanserar kreditkort till medlemmarna med tjat och lock.

5

Andra länders syn på skuld

Utblick14 av EU:s 28 medlemsländer har i dag någon form av räntetak. I Finland försvinner skulderna efter 15 år.

"Därför får LO Mervärde/Entercard annonsera i DA"

Dagens Arbetes chefredaktör och ansvarig utgivare om varför LO Mervärde/Entercard får annonsera i Dagens Arbete.

1

Tryckeriernas momshärva

grafik-moms-4

Den stora momsdopningen

DA GranskarStaten pumpade in mer än 3 miljarder kronor i svenska tryckerier. Olönsamma företag fick nytt liv och konkurrensen rubbades. Dagens Arbete berättar om hur slumpen skapat vinnare och förlorare, om brutna löften och kunder i ett juridiskt kaos.

5
DA-grafik-momsetta-tv

Tryckerierna fick miljarder, kunderna fick notan

FilmStaten pumpade in mer än 3 miljarder kronor i svenska tryckerier. Vi förklarar tryckerimomshärvan genom två minuter animerad film.

2
”De som ifrågasätter mest är kvinnor. Men vi är så jämställda att för Simon spelar det ingen roll vem som är hemma. Förutom när det gäller amningen.” Foto: Sanna Källdén

Rebecca ammar på jobbet

På golvetIngen trodde att hon menade allvar. Men Rebecca Börgel började arbeta när sonen Simon var fyra månader, precis som hon sagt.

DA granskar asbest

RÄTTELSE: Siffran 94 insjuknade i mesoteliom år 2008 år felaktig i diagrammet. Den sammanlagda siffran för mesoteliom i lungsäck och bukhinna är 107.

Asbest dödar – igen

Asbest totalförbjöds för 33 år sedan, ändå minskar inte cancerfallen. När gamla hus renoveras släpps den sylvassa fibern lös.

10
Karlskrona 2015. Tunnplåtslagaren Ingvar Mattisson sa i höstas farväl till sin arbetskamrat Kalle. Ytterligare tre varvsarbetare har nu insjuknat.

”Vem står näst på tur?”

En efter en försvinner arbetskamraterna på varvet. Och Ingvar Mattisson vet. Fler kommer att dö. Om han inte 
slår larm. "Det är ett ansvar jag har som äldre", säger han.

Helena Peltola fick avancerad sjukvård i hemmet via Ersta sjukhus. Läkaren Charlotta Gauffin undersöker henne och på väggen bakom hänger vännernas kampanj, inramade bilder från galna ögonblick i livet.

Helenas "diskbråck" var cancer

Helenas drabbades av asbestcancern mesoteliom. Tre gånger hade hade hon googlat och hamnat på det värsta, men läkaren envisades med diskbråck. Nu kan du lyssna till reportaget om Helena Peltola.

Dagens Arbete har tagit tre olika dammprover från Dannemora. Både ovan och under jord finns asbest i dammet. Gruvarbetarna har inte känt till att de utsatts för de farliga fibrerna. Foto: Johan Wahlgren

"Asbest i gruvorna har mörklagts"

Dagens Arbete kan genom egna analyser visa att det finns livsfarlig asbest i Dannemora gruva. Gruvarbetare 
har utsatts för ämnet utan att ha känt till riskerna.

1
Momshärvan

Fullt slagsmål om miljarderna

Tryckeriernas momshärvaMinst tusen rättsprocesser pågår – i värsta fall riskerar både tryckerier och kunder att gå i konkurs.

När hjärnan tar stryk

"Man ser inte människan utan fokuserar på vinst." Citatet kommer från DA:s enkät om psykosocial arbetsmiljö till huvudskyddsombud på 50 av Sveriges största industrier. Fler citat följer i texten nedan. llustration: Graham Samuels

En tickande bomb

Dagens Arbetes granskning visar att stressen sprider sig på de svenska industrigolven, många klagar på en alltmer slimmad organisation. Samtidigt fokuserar allt fler företag på den psykosociala arbetsmiljön.

Hämta mer