Industriarbetarnas tidning

ABB bildar nytt bolag för underhåll

21 april, 1998

Skrivet av

ABB bildar ett nytt bolag för att kunna ta över underhållsarbetet på pappersbruken runt om i landet. Det nya bolaget ska heta ABB Service Pappersunderhåll AB och vd blir Jan Skopal,40.Det är den låsta situationen i småländska Silverdalens bruk utanför Hultsfred som tvingat fram det nya bolaget. Här har ABB Service AB under lång tid agerat för att ta över underhållsarbetet.I det anställningskontrakt ABB Service erbjöd underhållsarbetarna, utgick man från att de i fortsättningen skulle gå på Metalls avtal. Detta reagerade Pappers starkt emot. När sen Metalls vice ordförande, Stig Marklund, i en intervju i Dagens Arbete slog fast att det var Pappers som hade avtalsrätten i Silverdalen, punkterade han helt kravet från ABB. Underhållsarbetarna skulle tillhöra Pappers även om det Modo-ägda bruket lade ut underhållet på entreprenad.”När vi nu förstått att Pappers och Metall är helt överens, har vi tagit fram en lösning som passar för situationen”, säger ABB Service Pappersunderhålls nyblivne vd Jan Skopal. Redan tidigare, i sin roll som affärsutvecklare inom ABB Service, sade han apropå Silverdalen ”att ABB inte hade några principer att skydda”, och att det mycket väl ”kunde bli ett avtal med Pappers i slutänden”. Vilket det av allt att döma nu ser ut att bli.Det nya ABB-bolaget har sökt medlemsskap i Arbio och är i full färd med att sondera möjligheterna att ta över underhållet vid flera andra bruk. ”Silverdalen är vår första anhalt. Vilka de andra är vill jag inte avslöja”, säger Jan Skopal.”Om man ska gå den här vägen är ett separat bolag en bättre lösning ur organisationssynpunkt”, säger Pappers ordförande Sune Ekbåge. ”Medlemmarna har också fått en renare och tydligare valmöjlighet mot tidigare.”För ABB blir nu, enligt Jan Skopal, nästa steg i Silverdalen att skriva ett hängavtal med Pappers lokalt. Han säger sig vara nöjd att kunna erbjuda underhållsarbetarna samma villkor som de haft tidigare och fastslår att det inte finns någon ambition från ABBs sida att ”plocka av folk pengar”. Detta mot bakgrund av att många på underhållet pekat på stora försämringar i sina villkor vid en övergång till ABB och ett metallavtal.Pappers å sin sida hävdar att nästa steg inte alls är något hängavtal.”Det är att fråga medlemmarna om de vill gå över med sin anställning till ABB”, säger Pappers ordförande Sune Ekbåge. ”Om en majoritet vill det, först då kan vi gå in och hävda medlemmarnas intresse.”Även om frågan kring organisationstillhörigheten är undanröjd, menar Ekbåge att den stora frågeställningen kvarstår. Gynnas en utläggning av underhållet på entreprenad brukets överlevnad på sikt? ”Det handlar inte enbart om underhållet utan om hela Silverdalen. Bruket sätter sig i en beroendeställning till ABB. Vad händer den dag de vill ta tillbaka underhållet eller byta entreprenör?”, undrar Ekbåge. Han pekar också på praktiska problem med två olika lokala arbetsgivare som t ex dubbla lokala förhandlingar. Närmast kommer Pappers ombudsman Runar Hagman att ha ett nytt möte med underhållsarbetarna på Silverdalens bruk den 5 maj. Då kommer alla frågor kring en övergång ventilleras utifrån de nya förutsättningarnaOavsett vad som händer har dock ABB med det nya bolaget fått en plattform att växa vidare på underhållssidan inom Pappers område. Och planer finns för bolag även på andra områden, t ex Livs. Men än har som sagt underhållsarbetarna själva ännu sagt sitt.

Skiftarbetets fram- och baksidor

Het näthandel ger helgskift

Het näthandel ger helgskift

Näthandelns uppsving under 2020 ledde till många timmar övertid på DS Smith i Värnamo. Nu har de infört ett nytt helgskift för att hinna med – och över 200 sökte jobben.

”Mycket man måste ha koll på”

”Mycket man måste ha koll på”

August Wieser gick i första kullen på pappersarbetarutbildningen på Polhemsskolan i Gävle. Nu har han fått jobb, och behovet av kompetent arbetskraft inom pappersindustrin är fortsatt stort. Men nu tar utbildningen paus – på grund av för få sökande.

Det är något med natten i gruvan

Det är något med natten i gruvan

När kroppen ska sova som djupast dricker vi kaffe och hjälps åt, skriver DA:s nya krönikör, musikern och gruvarbetaren Johan Airijoki.

Lämnade skiftarbetet – efter två missfall

Lämnade skiftarbetet – efter två missfall

Skiftarbetet gjorde att Nadine Dabo mådde dåligt.
Efter två missfall jobbar hon nu dag och väntar barn.

Så kan nattjobbet bli mer  hälsosamt

Så kan nattjobbet bli mer hälsosamt

Att arbeta flera nätter i rad tär på kroppen. Forskare i Norden har nu vägt samman sina studier. Skiftarbete är ännu sämre för hälsan än vad man tidigare trott.

Måste jag jobba på julen i år igen?

Måste jag jobba på julen i år igen?

Kan samma skiftlag jobba under julen flera år i rad? Juristen Henric Ask svarar.

Julkort från fabriken

Julkort från fabriken

Hur är det att arbeta på julen när alla andra är lediga? DA besökte Rottneros bruk och pratade julskift och traditioner.

Högtryck på Getinge – nu jobbar de tvåskift

Högtryck på Getinge – nu jobbar de tvåskift

Vissa permitteras, andra sägs upp. Men på medicinteknikbolaget Getinge i Solna kan de anställda lugnt räkna med att de får behålla jobben.