Industriarbetarnas tidning

Pappers: höj a-kassetaket

25 februari, 2000

Skrivet av

En arbetsskadeförsäkring som ger en ersättning med 100 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och ett arbetsskadebegrepp som innebär att även belastningsskadade kan få ersättning.
Det kräver Pappers i en förbundsmotion till LO-kongressen i september. Man ställer sig också bakom en motion från avdelning 15 Iggesund, som kräver att LO ska verka för att självrisken i TFA-försäkringen tas bort.

Pappers skriver i sin motion att arbetsskadeförsäkringen genom åren alltid haft syftet att kompensera den enskilde så att personen i fråga försätts i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. I dag är det inte så.

”Skadebegreppen i de olika försäkringar som funnits genom åren är beskrivna i juridiska termer med en medicinsk bakgrund. Men det är en politisk uppfattning som ligger till grund för hur de är utformade. Konsekvensen av riksdagens senaste beslut blir att det inte längre är samhället utan den skadade som får bära bördan av att den medicinska vetenskapen inte är fullkomlig.”

Pappers pekar på att det 1992 godkändes 103 614 arbetsskador. 1997 var det bara 10 120.

”De signaler som vi i Pappers får genom avdelningarna undanröjer klart misstanken att det skulle vara en förbättrad arbetsmiljö som ligger bakom denna kraftfulla minskning”, skriver förbundet och kräver rättvisa åt dem som drabbas.

I en annan förbundsmotion tar Pappers upp den så kallade industriförbundsprincipen och vill att LO:s styrelse ska utreda konsekvenserna av 1998 års revidering av LO:s organisationsplan och föreslå åtgärder för att stärka industriförbundsprincipen.

Bakgrunden är att allt fler verksamheter läggs ut på entreprenad och sammanhållningen på arbetsplatserna därigenom utsätts för stora påfrestningar. Arbetsgivarna använder sig av entreprenader för att kringgå principen och slå sönder den fackliga sammanhållningen.

Särskilt väl märks detta inom lokalvården. 1998 tilldelades Fastighets generellt avtalsrätten för alla städentreprenader. Tillsammans med tidigare avsteg från industriförbundsprincipen (en arbetsplats – ett fack), restaurangverksamhet och portvakt har gjort att denna princip urholkats.

Pappers ser i dag en utveckling där den lokale arbetsgivaren uppmanar lokalvårdarna att starta egen firma, annars anlitas utomstående entreprenör. Och i de allra flesta fall har detta lett till försämringar för personalen.

Så till några motioner till LO-kongressen inskickade från avdelningar inom Pappers:

Avd 34 Mörrum tycker att arbetsförmedlingen är alldeles för släpphänt i sin hantering av utbildningsbidrag till företag. De vill att ”LO uppvaktar SAP om att förändra reglerna för hur utbildningsbidraget utformas, så att bidraget ska syfta till fler arbetstillfällen eller säkerställa jobben i respektive företag”.

Nu används bidraget till att utbilda personal på flera befattningar som innebär personalminskning, anser motionärerna.

Avd 16 Ortviken vill höja taket för a-kassan från 16 000 till 18 000 kronor per månad. Pappers förbundsstyrelse instämmer i detta och att det ska ske skyndsamt. I en kommentar säger man också att det i den senaste a-kasseutredningen finns ett förslag om att höja taket de första 100 dagarna – ett förslag i rätt riktning, men det borde gälla alla dagar med a-kassa.

Avdelningen i Ortviken vill också sänka den allmänna pensionsåldern till 60 år och avdelning 68 i Hallstavik vill sänka pensionsåldern till 60 för dem som jobbat skift i minst 25 år. Pappers bifogar till dessa motioner ett yttrande som går ut på att Pappers styrelse flera gånger avvisat kravet på generella sänkningar av pensionsåldern, och lösningar för skiftarbetare måste i så fall ske på branschnivå. Pappers hänvisar i sammanhanget också till det system med arbetstidskonto som skapades i senaste avtalsrörelsen och som ger utrymme för den enskilde att sänka sin pensionsålder.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.