Industriarbetarnas tidning

Homosexuell arbetare fick upprättelse

15 mars, 2000

Skrivet av SVEN-ÅKE AULIN

En homosexuell maskinsnickare har fått sina psykiska besvär erkända som arbetsskada. Mannen trakasserades så svårt av arbetskamrater och arbetsledning att han blev förtidspensionerad.Kammarrätten slår nu fast att mannen har rätt till arbetsskadesjukpenning för den tid han gick sjukskriven. Domstolen säger också att försäkringskassan ska pröva om mannen har rätt till livränta.

– Domens formuleringar antyder att mannen har rätt till livränta både under den tid han lämnat arbetsplatsen för att studera och under tiden därefter då han haft förtidspension. Det säger mannens juridiska ombud Jan Höijer vid LO-TCO-Rättsskydd.

De händelser som målet gäller utspelade sig i slutet av 1980-talet.

Lägre instanser har hållit med om att mannen varit utsatt för ”skadlig inverkan” på arbetsplatsen, men ansett att besvären varit av övergående natur. Försäkringskassan har under resans gång ändrat uppfattning, och medger numera att det finns ett samband mellan händelserna på arbetsplatsen och mannens skador.

– Om det är sant att arbetsskadan erkänns så är det en upprättelse för min person från samhällets sida, säger mannen.

– Men jag vill själv läsa domen innan jag går i taket av glädje. Eller i golvet.

Nu blir det försäkringskassans sak att pröva kravet på livränta. Kassan har inte tidigare tagit ställning till frågan, eftersom mannens skador inte ansågs hänga samman med trakasserierna.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen