Industriarbetarnas tidning

SvD överens med grafikerna

21 juli, 2000

Skrivet av SVEN-ÅKE AULIN

Tre fjärdedelar av lönen arbetsfritt. Det får 60-åriga grafiker på Svenska Dagbladet som slutar frivilligt.Inom tre år ska 34 av Svenska Dagbladets 52 grafiker lämna tidningen. Alla kan anmäla intresse för att sluta; företagsledningen avgör vem som får gå med avtalspension, och vem som anses nödvändig i den framtida produktionen.

Avtalspensionen ger 75 procent av lönen till den som fyllt 60 år. Den som inte fyllt 60 år kan omplaceras på något annat företag i avvaktan på avtalspension vid 60 års ålder.

Grafikerklubbens ordförande Lars Isaksson, som redan gjort upp om att själv gå vid 60, är nöjd med villkoren för tidningens grafiker:

– Den bästa uppgörelse jag gjort som fackföreningsman, säger Isaksson.

– Utan lagen om anställningsskydd (LAS) hade vi aldrig fått ut alla dessa pengar. Vi använde oss helt enkelt av vår lagliga rätt att mot ersättning sälja ut delar av turordningen.

I våras pekade Isaksson ut chefredaktören Hannu Olkinoura och verkställande direktören Gunnar Strömblad som ”de främsta hindren för tidningens fortsatta liv”.

Gäller den bedömningen fortfarande?

– Så har jag aldrig sagt eller skrivit. Däremot tyckte jag att de uppträdde amatörmässigt som chefer; den saken har vi senare klarat ut inom bolagsstyrelsen.

– Och jag vet inte vad herrarna kommer att stå för i framtiden, det återstår att se. Internt pågår en intensiv debatt om tidningens publicistiska framtid.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen