Industriarbetarnas tidning

Konsult letar brister i Quark XPress

28 augusti, 2000

Tidningsutgivarna (TU) och Svenska Journalistförbundet (SJF) har tillsammans gett en konsult uppdraget att undersöka om ett dataprogram kan förbättras ur arbetsmiljösynpunkt.Det gäller redigeringsprogrammet Quark XPress.

– Syftet är att se hur Quark XPress fungerar i praktiken, och hur det kan förbättras med tanke på det växande problemet med musarm, säger Lennart Rosqvist redaktionschef på Göteborgs-Posten.

En delrapport presterades vid en gemensam TU-SJF-konferens i maj. Tillverkarna av Quark XPress var inbjudna, men ville inte delta:

– Så lite intresserade är de av synpunkter från oss som köper in och använder deras produkter, konstaterade Rosqvist syrligt.

Rapporten visade bland annat på problem att importera texter, för få kortkommandon, buggar, svårt att formatera viss text och dåliga hjälpfunktioner.

Granskningen, som utförs på tidningsredaktioner, skall göras klar i höst. Delrapporten finns utlagd på nätet, www.sjf.se/musarm. Den finns även på Tidningsutgivarnas hemsida.

Resultaten av undersökningen är av stort intresse även för grafikerna:

– Musarm är ju ett av de största och snabbast växande arbetsmiljöproblem vi har, säger arbetsmiljöombudsman Erik Georgii.

– Quarken är det vanligaste programmet på tidningssidan, men inte lika vanligt på civiltryckerierna.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.