Industriarbetarnas tidning

Inga LO-pengar till Arbetet

2 september, 2000

Skrivet av HANS LARSSON

Det blir ingen räddningsaktion från LO:s sida för tidningen Arbetet. LO-kongressen, som inleddes på lördagen (000902), sa med stor majoritet nej till kraven på att LO ska gå in med pengar för att rädda tidningens fortsatta utgivning. Den mediepolitiska debatten på kongressen kom till stor del att handla om tidningen Arbetets akuta ekonomiska kris. Tommy Hall från Byggnads ansåg att det måste vara fackföreningsrörelsens uppgift att se till att arbetarrörelsen har en daglig tidning och Anton Flink, Transport, påpekade att socialdemokraterna i Malmö har 40 procent i opinionsmätningarna och bara 30 procent i landet som helhet:

– Det visar hur mycket tidningen Arbetet betyder opinionsmässigt. Jag vägrar att tro att världens starkaste fackföreningsrörelse inte har råd att hålla sig med en dagstidning, sa Flink.

Flera talare gick dock emot att LO skulle rädda Arbetet:

– En tidnings ledarsida är en dyr liten megafon som inte diskuteras i fikarummen. Vi måste hitta andra former för vår mediepolitik än att rädda en 100-årig A-presstidning, sa Thomas Nilsson, Pappers i Falun.

Tomas Söreling, Metall i Målilla, instämde:

– Arbetet är bra, men det är en lokal tidning. Hemma är det ingen som vet vad det är för en tidning. Därför är det arbetarrörelsen lokalt i Skåne som ska rädda tidningen. LO-ledningen har gjort en riktig bedömning, ansåg Söreling.

Bror Perjus, chefredaktör för Mål&Medel, samt kongressombud för Livs, ansåg att Arbetet borde räddas som ett inslag i en större mediepolitisk strategi:

– Det är bra att LO nu tillsätter en medieutredning, men risken är att tidningen Arbetet dör medan LO utreder. Därför bör kongressen besluta om att inga tidningsnedläggningar får ske så länge utredningen pågår, krävde Perjus.

– LO kan inte garantera alla A-presstidningarnas fortsatta utgivning. Det skulle kosta 100 miljoner att göra en långsiktig och rejäl satsning på Arbetet, sa LO:s informationschef Tomas Rudin, som var LO-styrelsens föredragande.

Lars-Olof Pettersson från Seko påminde om att när LO sålde halva sitt innehav i Aftonbladet, sas det att pengar därmed skulle frigöras för offensiva satsningar på medieområdet:

– Sedan dess har ingenting annat hänt än att pengarna har växt. Av offensiven märks inget, sa Pettersson.

Bror Perjus drev också frågan om att alla fackförbundstidningar på LO-sidan skulle slås samman till en enda tidning, men fick inget gehör från kongressen för den idén.

Kongressen beslutade tillsätta en utredning med uppgift att utforma en mediepolitisk strategi, men kraven på omedelbara pengar till tidningen Arbetet avslogs.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.