Industriarbetarnas tidning

Tetra Pak vill tysta skadade

27 september, 2000

Skrivet av FREDRIK KORNEBÄCK

Tetra Pak vill tysta tidigare anställda med misstänkta lösningsmedelsskador. Dagens Arbete kan bland annat avslöja att en stor affärsjuristfirma hyrts in för att stoppa sjukpensionären Eiler Jensens kontakter med en tidigare arbetskamrat som blivit sjuk.
Sedan några månader tillbaka demonstrerar Eiler Jensen och hans förra arbetskamrat Ferec Linbergens utanför Tetra Pak i Lund. De anser inte att företaget gjort vad det kunnat för att få fram sanningen om arbetsmiljön på deras gamla arbetsplats Rigello. Fabriken startade i slutet av 1960-talet och lades ner 1979.

Inne på Tetra Pak har demonstrationerna väckt oro både hos ledningen och anställda. Många avfärdar demonstranterna. Men de får också ett visst stöd. Dagens Arbete har bland annat talat med ytterligare en tidigare anställd vid Rigellofabriken. Han beskriver hur lösningsmedel stod i öppna kar, hur vätskan ibland kunde täcka flera kvadratmeter av golvet och att gummihandskar ofta var det enda skydd som fanns.

– Det tog ofta inte mer än tio minuter innan det frätt hål i handskarna för den som jobbade vid karen, säger Dagens Arbetes källa.

En av dem som, enligt Dagens Arbetes uppgifter, hade det mest utsatta jobbet drabbades senare av eksem och epilepsi. Han är numera anställd på Tetra Pak, men vill inte tala med Dagens Arbete. Han är ombedd att hänvisa till företagsledningen.

Mannen har också berättat för företaget att Eiler och Ferenc varit i kontakt med honom om att skriva en arbetsskadeanmälan. Det ledde till att en stor affärsjuristbyrå hyrdes in för att stoppa Eiler och Ferenc från att kontakta mannen eller hans familj. Ett faktum som Tetra Paks informationsdirektör Jörgen Haglind först inte vill kännas vid:

– Har Eiler sagt det?

Jag har brevet från advokaten framför mig.

– Jaha…det beror på den press som Eiler har utsatt den här mannen för. De förfalskade en arbetsskadeanmälan åt honom. Det var en mycket obehaglig situation för honom och han ville ha hjälp med att stoppa trakasserierna.

Tetra Pak hänvisar till mätprotokoll från Rigello som visar att halten av lösningsmedel låg under gränsvärdena. Men Jörgen Haglind förnekar inte de vittnesmål som Dagens Arbete fått om arbetsmiljön på fabriken.

– Vi påstår inte att någon ljuger. Det är svårt att få fram fakta om hur det såg ut för 30 år sedan. De dokument som finns ger en viss bild, vittnesmålen en annan. Det avgörande är om någon blivit skadad, och det är inte företaget som ska bedöma, utan försäkringskassan.

Länsrätten har slagit fast att Eiler Jensens besvär inte beror på lösningsmedelsskador. Men Industrifackets avdelning i Malmö planerar att överklaga domen. Där har man fem misstänkta fall av lösningsmedelsskador från Rigello, som man vill driva. Tetra Pak har nu också i samråd med Yrkesmedicinska kliniken startat en inventering av sjukjournalerna hos de 82 anställda som arbetade på fabriken.

Eiler Jensen och Ferenc Linbergen tillhör egentligen Metall, men Rigellofabriken tillhörde Fabriksarbetareförbundet som senare slogs samman till Industrifacket. Metallklubben på Tetra Pak tycker därför inte att de har någon anledning att lägga sig i bråket.

– Vi finns bara vid sidan om. Det går inte att begära att en klubb som inte haft organisation eller medlemmar på ett företag ska kunna göra något. Företaget har gjort sitt i det här fallet, sen är det upp till yrkesmedicinen, säger metallklubbens ordförande Tommy Svensson.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen