Industriarbetarnas tidning

Kvinnor vinner på nya regler

10 september, 2001

Skrivet av KENNETH SAMUELSSON

Kvinnor gynnas av förslaget till ny arbetsskadeförsäkring. Det säger Palle Carlsson på LO. Men den fråga som är viktigast för LO berörs inte i förslaget.I början av 90-talet gjordes förändringar i arbetsskadeförsäkringen som innebar att det blev svårare att få en skada klassad som arbetsskada. Speciellt drabbades kvinnorna, som oftare än män drabbas av skador vars samband med arbetet är svårt att fastställa.

Därför gillar LO att just kvinnor gynnas i det förslag till nya regler som Riksförsäkringsverket (RFV) utarbetat, och som nu är ute på remiss.

Förslaget innebär att det i framtiden blir lättare att få en skada klassad som arbetsskada.

– Men det är viktigt att de som ska hantera den nya arbetsskadeförsäkringen får en omfattande utbildning. Det säger Palle Carlsson, ombudsman på LO:s löne- och välfärdsenhet.

LO riktar kritik mot att den viktigaste frågan inte finns med. I dag kan det gå upp till åtta år från det att en skada inträffar till dess att frågan om det var en arbetsskada är avgjord.

– Det är den stora grejen som behöver ändras på. Den finns inte med, trots att vi har poängterat hur viktigt den frågan är, säger Palle Carlsson.

Frågan om eventuell arbetsskada avgörs antingen när sjukdomen varat så länge att förtidspension blivit aktuell, eller när den skadade ställs inför kravet att byta till ett arbete med lägre lön. I dessa fall prövas om det är en arbetsskada. Om det är en arbetsskada har den drabbade rätt till livränta, så att inkomsten blir lika stor som om skadan aldrig hade inträffat.

– Det är inte ovanligt att det tar 5-6 år innan det prövas. Väntan innebär en stor ovisshet. Vi vill att frågan om arbetsskada prövas redan när försäkringskassan gör upp en rehabiliteringsplan för den skadade, säger Palle Carlsson.

Palle Carlsson betonar att LO tillstyrker RFV:s förslag att inrätta en kunskapsbank som ska användas när arbetsskadefall avgörs. I kunskapsbanken kan bland annat internationell forskning och nya rön samlas.

Däremot avstyrker LO förslaget att livräntan ska beräknas på den lön som den skadade hade när skadan inträffade.

– Vi vill att livräntan ska bedömas på den lön som personen skulle ha haft om han eller hon hade jobbat idag, säger Palle Carlsson.

En annan fråga där meningarna går isär gäller rehabilitering. LO avstyrker RFV:s förslag att livränta inte ska betalas under den tid som en arbetsskadad person omskolar sig. RFV:s argument är att den arbetsskadade ska behandlas på samma sätt som en person som är sjukskriven utan att ha fått arbetsskadan godkänd och därmed livränta.

– Vi vill att livränta ska ges redan vid omskolning eftersom vi tror att detta gör att människor snabbare kommer tillbaka till arbetslivet. RFV:s förslag ökar samhällets kostnader, säger Palle Carlsson.

Landets försäkringskassor gör i dag olika bedömningar av arbetsskador. För att få en mer rättvis bedömning vill RFV utreda möjligheten att koncentrera prövningen av arbetsskador till några försäkringskassor med specialkompetens. LO vill att den frågan utreds vidare.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Industrifacken skickar hem sina delegationer

Industrifacken skickar hem sina delegationer

Fack och arbetsgivare kan fortfarande inte enas om storleken på löneökningarna. Nu skickar industrifacken hem sina delegationer.

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.