Industriarbetarnas tidning

Lyckat projekt mot arbetsskador

10 december, 2001

Skrivet av HENRIK LUNDBLOM

Metall i Skellefteå driver ett fyraårsprojekt för att få ner antalet arbetsskador och sjukskrivningar. Halva projekttiden har snart gått och på ett par arbetsplatser är arbetsmiljön nu riktigt bra.

Projektet, som stöds av Arbetsmiljöinspektionen, går ut på att få företag att ändra sitt arbete med arbetsmiljö. I framtiden vill Seved Brännström, regionalt skyddsombud, se att det finns en välplanerad och systematisk arbetsmiljökontroll på företagen i Skellefteåområdet. I förlängningen ska det leda till färre arbetsskador och sjukskrivningar.

Företagen och de lokala skyddsombuden sköter i regel kontrollerna själva, men ibland kan även de regionala skyddsombuden delta. Alla kontroller av arbetsplatserna ska dokumenteras och redovisas årsvis till Metall i Skellefteå.

Det är en liten projektgrupp som åker ut och besöker arbetsplatser i Skellefteåtrakten. I år har de hunnit med att besöka ett trettiotal företag.

Väl ute på arbetsplatserna informerar de om hur man kan kontrollera sin arbetsplats själv och hur dokumenteringen ska gå till. Företagen och de lokala skyddsombuden får en sorts hjälp till självhjälp.

– De tar emot det här projektet på ett bra sätt, säger Seved Brännström.

På en del ställen som Seved Brännström har besökt är det vanligt att anställda efteråt har ringt upp och ställt frågor. Han har märkt att de har blivit mer engagerade i arbetsmiljön och det gäller såväl anställda som företagarna.

En annan del i projektet är att hitta arbetsplatser som kan vara goda förebilder när det gäller arbetsmiljön. Han nämner två exempel:MDI, ett företag som tillverkar ramar till reklamskyltar som står utomhus.Norrmekanik, ett företag som sysslar med bland annat svarvnings- och monteringsarbete.

De två företagen får höga betyg av Seved Brännström.

– På en skala ett till tio ligger de nära tio, säger han.

Seved Brännström har jobbat som skyddsombud i 30 år och det här projektet blev en nytändning för honom.

– Det känns hemskt bra, man utvecklar sig själv och sitt sätt att arbeta med arbetsmiljö, säger han.

Han är dessutom säker på vilket resultat som kommer ur projektet.

– Vi kommer att halvera både sjukskrivningar och arbetsskador, säger han säkert.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.