Industriarbetarnas tidning

Arbetsskador handläggs centralt

27 mars, 2002

Skrivet av AGNETA PERSSON

Landets försäkringskassor bedömer arbetsskador olika. Orättvist, konstaterar regeringen som nu utreder möjligheten till en central utredningsenhet. Men en centralisering riskerar att göra bedömningarna ännu orättvisare, varnar Metall.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att lämna förslag på hur en central handläggning av arbetsskadeärenden skulle kunna se ut. I dag är det upp till varje försäkringskassa att handlägga olika ärenden och de regionala skillnaderna är stora. Att människor bedöms olika beroende på vart i landet de bor är enligt socialförsäkringsminister Ingela Thalén oacceptabelt.

– Min förhoppning är att människor med arbetsskador ska få en mer rättvis bedömning, skriver hon i ett pressmeddelande.

Men enligt Metall kan effekten bli tvärtom.

– Risken är att en enda förhärskande uppfattning blir gällande, säger Tony Pettersson-Sjölund, ombudsman för socialpolitik och försäkringar på Metall. Man kan inte hantera folk lika om man bor och lever i olika förhållanden. Det kan till och med vara rätt att bli bedömd olika ibland.

En central hantering av arbetsskadeärenden innebär också ett minskat lokalt inflytande. I dag finns både arbetsgivare och arbetstagare representerade i kommunernas socialstyrelser. De som är valda är det på grund av sina kunskaper, påpekar Tony Pettersson-Sjölund. De känner de lokala förhållandena mycket bättre än en central myndighet i Stockholm.

– Försäkringskassan har alltid varit en folkrörelse och man ska akta sig för att ta bort det folkliga, säger han. Då urholkas demokratin.

Arbetsrätt Striden om las

”Använd strejken mot försämringarna som föreslås”

Det finns ingen anledning att sätta sig vid ett förhandlingsbord där försämringar kommer att bli vägledande, skriver sex tidigare förtroendevalda inom IF Metall.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

LO-förbunden eniga: Las-förhandlingarna återupptas

På ett extrainsatt representantskap på fredagen beslutades att förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, ska fortsätta.

Pontus Georgsson

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

Öppnare förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.