Industriarbetarnas tidning

Piteå-Tidningen stänger tryckeriet

11 oktober, 2002

Skrivet av LISBETH ULFSTEDT

Norrländska Socialdemokraten (NSD) i Luleå och Piteå-Tidningen inleder ett utökat samarbete. Det betyder att Piteå-Tidningen ska tryckas i Luleå i vår, och att de båda tidningarna ska ha gemensam annonsproduktion, IT-avdelning och kundtjänst.

NSD trycker i dag även delar av upplagorna åt Dagens Industri och Aftonbladet. Dagens Industri har sagt upp kontraktet från årsskiftet, och den 1 mars slutar även Aftonbladet att trycka där. Kapacitet för mera tryckning finns alltså redan i vår.

Piteå-Tidningens grafiker blev inte direkt överraskade av beskedet.

– Nej, egentligen inte. Vi förstod vartåt det lutade när NSD tappade sina båda kunder, berättar grafikernas klubbordförande Leif Johansson.

Beslutet föregicks dessutom av en utredning, som hade kommit fram till att det skulle gå att spara flera miljoner genom att tidningarna samarbetade.

Det är bara två år sedan Piteå-Tidningen byggde om sina pressar, och tryckarna hade hoppats på åtminstone fem års respit.

– Nu gick det snabbare än vi trodde, säger Leif Johansson.

Han beklagar att ett välskött och väl fungerande tryckeri tvingas lägga ner. Stämningen bland grafikerna är låg.

I dag arbetar fem heltidsanställda tryckare och två på deltid i packsalen i Piteå. På annonsverkstaden arbetar sju grafiker, och tidningarna har inte beslutat var den avdelningen ska placeras.

Hur många uppsägningar som blir resultatet av sammanslagningen är i dag oklart. Men tidningarna har talat om att det ska upprättas en gemensam turordningslista för både tryckeri och annonsverkstad. De som inte blir uppsagda i Piteå erbjuds att pendla de fem milen till Luleå.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen