Industriarbetarnas tidning

DO granskar facket

18 december, 2002

Skrivet av AGNETA PERSSON

Bara fem LO-förbund har svarat på en enkät från Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Vi har inte haft tid men jag ska bli klar före jul, lovar Margita Lindblom, personalansvarig på Industrifacket.

I ett försök att putta i gång det aktiva arbetet mot etnisk diskriminering i arbetslivet, granskar nu DO samtliga fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Frågorna gäller hur väl facken som arbetsgivare följer lagen om etnisk diskriminering. När svarstiden gick ut den sista november hade fem av sexton LO-förbund svarat.

– Dåligt, kommenterar Anders Bergstrand, jurist på DO. Svarsfrekvensen inom Saco och TCO är mycket bättre. Kanske jobbar förbunden mer externt än internt med de här frågorna.

Margita Lindblom tillbakavisar kritiken och förklarar det uteblivna svaret med att tiden inte har räckt till.

– Det handlar absolut inte om nonchalans. All tid och energi har gått åt till de stora löneförhandlingar som LO-förbunden suttit i.

DO skickar inom kort ut påminnelser till de förbund som inte svarat. Alla svar granskas och DO försöker hjälpa till att höja kvaliteten där det behövs. Stöter de på motstånd kallas förbundet till överläggning där parterna antingen når en överenskommelse eller så går DO till diskrimineringsnämnden där förbundet riskerar vite.

Är det bra att DO granskar er?

– Jättebra, säger Margita Lindblom. Jag ser det inte som någon kontroll utan som ett stöd. Vi är redan på rätt väg, det pratas till exempel fem olika språk här på förbundet, men vi kan alltid bli bättre.

De fem LO-förbunden som svarat i tid är Livs, Kommunal, Handels, Fastighets och Elektrikerna.

Fakta/Det säger lagen:

– Arbetsgivaren får inte missgynna dig som arbetssökande eller anställd på grund av ditt etniska ursprung.

– Arbetsgivaren måste arbeta aktivt för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Det innebär bland annat att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla, oavsett etnisk tillhörighet.

– Arbetsgivaren måste verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.