Industriarbetarnas tidning

Mycket lungcancer i dansk industri

18 mars, 2003

Skrivet av CHRISTER KÄLLSTRÖM

Risken för lungcancer är betydligt större för personer som arbetar vid metall- och stålverk, maskinindustri, tryckerier, kemisk industri samt inom hotell- och restaurangbranschen än för dansken i genomsnitt. Det visar en omfattande dansk undersökning av sambandet mellan branscher och olika typer av cancer.

Lungcancer är den helt dominerande cancerformen. Under den aktuella mätperioden fick drygt 40 000 män och närmare 14 000 kvinnor lungcancer.

Kvinnliga arbetare inom metall- och stålverk har större risk för att få lungcancer än män i samma industri.

Män inom lant- och skogbruk samt fiskare löper mindre risk för lungcancer än genomsnittet. Kvinnor med administrativa arbetsuppgifter är också underrepresenterade i bland lungcancerfallen.

Undersökningen har utförts av cancerforskaren Johnni Hansen på uppdrag av Kræftens Bekæmpelse och Arbejdstilsynet. Den omfattar 400 000 danskar inom 49 branscher som under perioden 1970–1997 har fått konstaterat cancer första gången.

– Det fruktansvärda med cancer är att reaktionen kommer så långt efter att man varit utsatt, säger forskaren Johnni Hansen vid Kræftens Bekæmpelse. Asbest har varit förbjudet i 20 år, men vi har hittills bara sett toppen av isberget. Cancerfallen ökar här hela tiden. Det samma gäller troligen för andra områden.

Vanligtvis går det mellan 10 och 30 år från att en person påverkas och till cancersjukdomen bryter ut. Detta försvårar arbetet med att få fram orsakerna till de olika cancerformerna. Genom att koppla samman en rad register med varandra har forskarna försökt att få bukt med detta problem.

I undersökningen har man knutit samman personregistret och cancerregistret med ett särskilt register, som visar lönmottagarnas förflyttningar på arbetsmarknaden sedan 1964. Detta sistnämnda register är unikt för Danmark, vilket gör undersökningen särskilt intressant; på så sätt har man kunnat ta hänsyn till hur de anställda blivit påverkade av olika arbetsmiljöer.

Eftersom undersökningen är så omfattande ger resultaten, enligt forskaren, stor statistisk säkerhet, även för sällsynta cancerformer.

Ett annat nytt inslag i undersökningen är att man också ser på cancerrisken för kvinnliga arbetstagare. De flesta undersökningar som hittills gjorts om cancer i yrkeslivet, har nämligen främst varit baserade på undersökningar av män.

Risken för att få bröstcancer är särskilt hög för kvinnor som arbetar med pappersvaror och bokbindning, farmaceutiska råvaror samt med slakt. Under mätperioden fick drygt 43 000 kvinnor bröstcancer. Även män kan få bröstcancer: under samma period fick 346 män inom metall- och stålverk, gjuterier, el- och elektronikindustrin denna cancerform.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.