Industriarbetarnas tidning

Metalls förluster fortsätter

5 maj, 2003

Skrivet av FREDRIK KORNEBÄCK

Metall fortsätter att göra mångmiljonförluster. Medlemsavgifterna täcker inte förbundets kostnader. Samtidigt har facket förlorat på den allmänna börsnedgången.

Metall har ett långsiktigt mål att medlemsavgifterna ska betala förbundets verksamhet. Det har inte lyckats de senaste åren. Inte heller förra året. År 2002 fattades 152 miljoner kronor för att kostnaderna på 930 miljoner kronor skulle täckas, enligt förbundets resultaträkning.

Ett par av de huvudförklaringar som Metall ger till underskottet är:Sänkta medlemsavgifter. Kongressen beslutade 1999 att sänka avgiften. Det ledde till att 65 miljoner kronor i intäkter försvann året efter.Medlemsraset. Vid förra årets slut hade Metall 389 000 medlemmar. Det betyder att Metall under två år har tappat över 18 000 medlemmar, till stor del en följd av den minskade industrisysselsättningen.
Även Metalls medlemssjukförsäkring är en stor utgift. Men försäkringsvillkoren har försämrats för medlemmarna för att spara pengar. Förbundets kostnader för försäkringen har minskat med 34 miljoner till 66 miljoner kronor 2002.

Den försämrade sjukförsäkringen är en anledning till att verksamheten går med mindre förlust än året innan. Även andra besparingar har gjorts. Det har lett till att årets verksamhetsunderskott är 53 miljoner kronor mindre än 2001.

– Det är bra att det går åt rätt håll, säger Metalls ekonomichef Håkan Arnelid.

– Siktet för det här året är att vi ska ha 115 miljoner i underskott, nästa år ska vi vara nere i 75 miljoner. Långsiktigt ska det vara balans i verksamheten.

Den andra delen av Metalls ekonomi handlar om hur förbundet använder de pengar som finns.

Metall är fortfarande ett rikt förbund med en stor strejkkassa. Förbundet har cirka 4, 6 miljarder i eget kapital och obeskattade reserver.

Men Metall har förlorat pengar på den allmänna nedgången på börsen. Förra året blev det ett underskott på 184 miljoner kronor i de finansiella investeringarna, där handeln med aktier och värdepapper ingår.

– Det är ett dåligt finansiellt resultat, men det ska ses i ljuset av flera goda års stora plusresultat, säger Håkan Arnelid.

Har Metall litat för mycket på börsen?

– Nej, ser man över tiden har det varit lönsamt att handla med aktier. Men nu har vi minskat ner på det. I takt med att verksamheten går mindre i förlust, får vi mindre krav på hög avkastning och behöver alltså ta mindre risker.

De tre föregående åren har Metall haft överskott i sin finansiella verksamhet på 810 miljoner kronor 1999, 549 miljoner 2000 och 87 miljoner 2001.

Totalt gjorde Metall förra året en förlust på 332 miljoner kronor, om verksamhetens underskott läggs samman med de finansiella förlusterna. Efter att sparade pengar från en fond räknas in krymper den redovisade förlusten till 55 miljoner kronor.

Totalt sett anser Håkan Arnelid inte att det råder någon kris i Metalls ekonomi.

– Nej, eftersom vi går åt rätt håll i verksamheten. Det måste vi fortsätta att göra. Men vi har en bra balansräkning och stark konfliktberedskap med en stor strejkkassa.

FAKTA/Resultat för förbundet Metall 2002 (Belopp i miljoner kronor)

Fackliga verksamhetens intäkter: 777
Varav
Medlemsavgifter: 748
(Grovt räknat är det här de 2/3 av medlemsavgifterna som går till förbundet och a-kassan. Resten går till Metalls lokalavdelningar.)
Bidrag och övriga intäkter: 29

Fackliga verksamhetens kostnader: -930
Varav
Verksamhetens kostnader: -481
(Här ingår kostnader för förbundskontorets avdelningar, till exempel personal och facklig basverksamhet som förhandlingar och studier.)
A-kasseavgift: -289
Riskkostnad a-kassa: -35
Medlemsförsäkringar: -66
LO-avgift: -49
Övrigt: -9,5

Fackliga verksamhetens resultat: -152
(Resultatet berättar att medlemsavgifterna inte täcker den fackliga verksamheten)

Fastighetsförvaltning: 3,9
(Kostnader och intäkter från fastighetsförvaltning, fastighetsförvaltande företag med mera)

Resultat från finansiella investeringar: – 184
(Resultat från andelar i koncernföretag, räntor, utdelningar, handel med värdepapper med mera)

Resultat efter finansiella poster: -332
(Detta kan sägas vara årets verkliga förlust.)

Bokslutsdispositioner: 278
(Sparade pengar från vinstrika år som förbättrar årets resultat.)

Skatt: – 1,3

Årets redovisade resultat efter skatt: – 55

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.