Industriarbetarnas tidning

”Det gäller politik för 100 miljarder”

8 september, 2003

Skrivet av

Sista veckan före folkomröstningen kampanjspurtar Metalls ledning för ett ja till euron. Dagens Arbete följde biträdande förbundsordförande Stefan Löfven till möte med metallarbetarna i pingstkyrkan i Värnamo.

Löfven har ett hektiskt schema fram till omröstningsdagen. Han reser kors och tvärs i landet för att övertyga metallarna om det rätta för Sverige att ansluta sig till den europieska monetära unionen, EMU. Ena dagen talar han i Umeå, nästa i Värnamo och Göteborg och sedan vidare till Malmö.

– Är Europa viktigt, frågar han inledningsvis de femtiotalet avdelningsombud och klubbstyrelseledamöter från småföretagen i Värnamotrakten.

En stunds tystnad, sedan besvarar han själv frågan.

– Europa är vår kontinent, vi delar dess öde.

– Går det bra för Europa finns stora förutsättningar att det går bra för oss. När exempelvis Tyskland går dåligt, som nu, då känner vi av det. Vi är knutna till Europas öde. Därför är också EMU viktigt för oss.

– Säger vi nej kan vi knappast räkna med att vi kommer att leva lyckliga inne i en bubbla här uppe i Sverige. Det är viktigt att tänka på.

Den biträdande förbundsordföranden vet sitt uppdrag. Han reser runt för att förankra det beslut som Metalls kongress och förbundsstyrelse har haft tre tillfällen att ta ställning till: ett ja till EMU. Väl medveten om att en stor del av Metalls medlemmar är tveksamma eller direkt avvisande till euron anslår Löfven en ödmjuk och resonerande ton.

– Utan att veta alla svar är det viktigt att var och en frågar sig: vad är troligast?

Han tar filtpennan, går fram till tavlan och manar församlingen: Säg gärna emot, så blir det bra det här.

– Det är diskussionen som för oss framåt. Var inte rädda att ifrågasätta!

Så ritar han upp tre rubriker: inflytande, jobb/tillväxt och konsumentroll.

Han börjar med inflytandet, och det handlar då inte i första hand om att finansminister Bosse Ringholm ska få vara med på alla möten.

– För mig handlar inflytandet om att euron minskar kapitalmarknadens makt, det är viktigt.

När Löfven kommit till hur EMU påverkar oss som konsumenter undrar någon: stiger inte priserna med EMU?

– Efter euron steg priserna i snitt med 0,2 procent i hela euro-området. I vissa länder som i Grekland steg de mer. Men i ett land som Belgien steg priserna knappt alls eftersom de dubbelmärkte alla priser ett halvår innan övergången till euro. Då blev det svårare att smyghöja.

– Problemet är inte de 0,2 procenten. Problemet är att priserna i Sverige är 20 procent högre än ute i Europa. Hälften beror på skatter, men den andra hälften beror på dålig konkurrens.

Med euron försvinner den egna valutan och den ränta som bestäms av Riksbanken.

– Då kan vi påverka på två sätt: dels genom att hålla ordning på lönebildning, dels genom politiken.

Idag har Sverige ett överskott i statsbudgeten.

– Men vad händer när budgetöverskottet minskar och går ner mot noll? Då faller kronkursen och räntan höjs.

– Med EMU kan vi låta statsbudgeten gå med 3 procents underskott. Alltså från ett överskott på 2 procent till minus 3 procent. Det innebär att riksdag och regering kan satsa 100 miljarder utan att någon kapitalmarknad kan straffa oss. 100 miljarder politik!

– Inte kattskit precis. Det var längesedan jag hörde en politiker säga att det fanns 100 miljarder att satsa.

Någon i publiken är skeptisk till östutvidgningen, att jobb kommer att gå förlorade.

– Men det händer redan idag, svarar Löfven. Det är viktigt att östländerna kommer med. Samtidigt som vi hjälper dem så hjälper vi också oss själva. Om vi kan hjälpa till att höja nivån på deras arbetsrätt undanröjer vi också riskerna med social dumpning.

– Därför är det också viktigt att vi kan hjälpa till att trycka upp deras löner.

Om det blir ett nej, när får vi nästa chans, undrar någon. Det är en omöjlig fråga att svara på för Stefan Löfven.

– Det är inte vi som styr EU:s dagordning. Man vet aldrig om det passar EU att ta emot oss vid ett senare tillfälle. Då kanske EU är fullt upptaget med östutvidgningen. Och sedan drar man inte igång en ny folkomröstning hur som helst.

Varför kan vi inte vänta till 2010, inskjuter en annan.

– Då går vi miste om inflytande, svarar Löfven. Vi vill gärna påverka det system vi ska in i.

Efter en och en halv timme av resonemang och frågor rundar han av.

– Återigen: gör din egen bedömning. Vad är troligast? och se till att du och dina arbetskamrater går och röstar. Men se det som ett vägval. Vem ska bestämma: finansmarknaden eller politiken?

Applåd och Löfven avtackas med jubielumspresent från hundraåriga Värnamoavdelningen. Sedan fortsätter diskussionen över en pyttipanna innan tåget går vidare mot Göteborg.

En biträdande förbundsordförande har gjort ännu ett skift för en ny valuta.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen