Industriarbetarnas tidning

Grafikerna börjar förhandla

23 februari, 2004

Skrivet av LISBETH ULFSTEDT

Tommy Andersson befarar att den avtalsrörelsen kommer att skilja sig från de tidigare.
– Den här gången handlar det mer om makt och om ideologi än kronor och ören. Vi kommer att få försvara innehållet i dagens avtal, tror han.

Både civil- och förpackningsavtalet slutar att gälla den sista april. Både förbundet och arbetsgivarna har målet att ett nytt avtal ska vara klart innan det gamla löper ut, något som de brukat lyckas med.

Inför årets förhandlingar ser grafikernas förhandlingschef och andre ordförande Tommy Andersson betydande svårigheter framför sig.

– Arbetsgivarna har aldrig varit så samordnade som i år. Teknikföretagen har lagt fram krav som i slutänden betyder lönesänkningar, säger Tommy Andersson.

Det handlar, igen, om makten över arbetstiderna, det som brukar kallas flexibilitet. Teknikföretagen har till Metall framfört krav på att arbetsgivarna ska få lägga ut 50 timmars obetald övertid när det behövs. Grafikernas motpart, GFF, brukar också vilja tala om flexiblare arbetstider.

Läget på arbetsmarknaden är samtidigt problematisk. Arbetslösheten har ökat samtidigt som sysselsättningen minskat. Det tendenser till konjunkturuppgång man kan skönja kommer inte att betyda nyanställningar.

I grafisk bransch finns det utrymme för att öka produktionen utan att anställa flera, eftersom många företag inte har full beläggning i sina maskiner. Det råder snarare en överetablering med alltför många pressar i gång. Samtidigt ökar konkurrensen inom reklamtryck i takt med att de stora tidningsfabrikerna går in på civilsidan.

Även inom produktion av wellpapp finns en viss överkapacitet.

– Det finns även en del lysande undantag, speciellt bland medelstora företag som har god beläggning och lönsamhet, konstaterar Tommy Andersson.

Inte bara arbetsgivarna, utan även LO-kollektivet har en god samordning. Där ingår grafikerna. Förbunden har enats om en avtalsplattform, gemensamma krav, inför förhandlingarna med respektive arbetsgivarorganisation. Det ska minska risken för att enskilda förbund tvingas till försämringar av sina avtal.

– Samordningen betyder att vi har lovat att ge varandra stöd för de gemensamma krav vi ställer i förhandlingarna, säger Tommy Andersson.

Förbundens gemensamma krav är en ökning av löneutrymmet på 650 kronor, dock lägst 3,2 procent. Den konstruktionen innebär en rejäl låglönesatsning.

– För den som tjänar till exempel 15 000 kronor i månaden är 650 kronor egentligen värt 3,7 procent i ökat löneutrymme, berättar Tommy Andersson

Av det totala löneutrymmet ska alla garanteras en lönehöjning på minst 350 kronor. I löneutrymmet ingår exempelvis arbetstidsförkortning. Om man vill fortsätta med att korta arbetstiden med ytterligare tolv minuter i veckan, som betyder drygt nio timmar på ett år, kostar det 0,5 procent av löneutrymmet.

– Man ska också komma ihåg att när man pratar om 3,2 procent är det 3,2 procent på branschens snittlön, inte på just din lön, förklarar Tommy Andersson.

Snittlönen på civilavtalet är 19.226 kronor i månaden och på förpackningsavtalet 18.842 kronor. Det framgår av statistiken som förbundet och arbetsgivarna gemensamt tagit fram.

LO-förbundens plattform innehåller även en lägsta semesterlön, ett så kallat balkongtillägg. Det betyder att minsta semesterlön skulle bli 965 kronor. Den som tjänar mindre än cirka 17.800 kronor skulle då få ett extra tillskott i kassan vid semestern.

– Vi har hittills inte haft balkongtillägg, eftersom vi i stället prioriterat att höja våra minimilöner, säger Tommy Andersson.

Annat som ingår i LO-förbundens gemensamma krav är obligatorisk företagshälsovård, åtgärder mot diskriminerande lönesättning samt ett krav som grafikerna framfört och fått gehör för.

– Det ska inte vara möjligt att hyra in folk på ett företag om det samtidigt finns folk som blivit uppsagda och har rätt till återanställning, förklarar Tommy Andersson.

– Till LO:s avtalsplattform ska vi tillföra våra egna krav. Men vi får prioritera hårt, det är inte läge för några önskelistor, anser Tommy Andersson.

Avtalsrådet och förbundsstyrelsen är överens om att det huvudsakligen är LO:s plattform som gäller, och att det är de längsta lönerna som ska prioriteras. Avtalsdelegationen och förbundsledningen har nu det formella uppdraget att förhandla fram de nya kollektivavtalen.

Arbetsrätt Striden om las

Nya gymnasielagen

Fast jobb eller utvisning

Fast jobb eller utvisning

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är färdiga. Dagens Arbete visar vad det innebär i procent och kronor.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

Låglönesatsning, retroaktiva löner och arbetsskadeförsäkringen debatterades när IF Metalls avtalsråd skulle anta de nyligen tecknade avtalen.

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

LO har fått sin låglönesatsning men parterna är oense om vad den betyder, precis som för tre år sedan. Konflikt hotar. Hur kunde det bli så här – igen?, frågar sig Dagens Arbetes Anna Julius.

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Avtalet landade ok utifrån omständigheterna. Det säger tre industriarbetare Dagens Arbete pratat med.

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

”Jag vill ge en saftig känga till dem som satte märket”, säger Claes Nöid på Fiskeby Board.

Inga extra pengar till Pappers

Inga extra pengar till Pappers

Pappers var nära att gå ut i konflikt, men gav till slut upp kampen om högre löneökningar.

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

I helgen kunde fack och arbetsgivare till sist enas om ett nytt avtal för svensk industri. Det här innebär det för dig.

Pappers förhandlar fortfarande

Pappers förhandlar fortfarande

Är det klart vilka nya löner som gäller nu inom industrin? Nej, Pappers förhandlar fortfarande. Avtalsrörelsen är ännu inte över. Ett dygn efter att det normerande Industriavtalet skrevs under saknas det fortfarande ett avtal för massa- och pappersindustrin. Igår förhandlade Pappers avtalsdelegation med Industriarbetsgivarna till långt in på kvällen, dock utan resultat. Förhandlingarna ajournerades och […]