Industriarbetarnas tidning

Inget avtal utan medlare

10 februari, 2004

Skrivet av FREDRIK KORNEBÄCK

Verkstadsavtalet blir färdigt i tid. Men inte utan hjälp från de opartiska ordförandena, opo. Så kan dagsprognosen hos parternas yrkesförhandlare sammanfattas.

Metalls förtroendevalda förhandlare ute på företagen tvivlar på att verkstadsavtalet blir färdigt innan den sista mars. Däremot verkar tron på att stålavtalet blir färdigt vara lite större. Det visar den rundringning Dagens Arbete gjort.

Parternas företrädare på huvudkontoren i Stockholm uttrycker en delvis annorlunda uppfattning. De tycks dela bedömningen att det är stor chans att stålavtalet blir färdigt före verkstadsavtalet. Men både arbetsgivare och fack räknar också med att chanserna är stora att det finns ett nytt verkstadsavtal färdigt i tid.

– Vi har lyckats tidigare inom den tidsram som industriavtalet sätter. Det har ju hänt att vi glidit över någon dag. Men i anslutning till den 31 mars tror jag att det finns ett avtal, säger Teknikarbetsgivarnas chefsjurist Anders Weihe.

Han är betydligt mer tveksam till att parterna har tecknat ett avtal före den 1 mars. Då kommer Industriavtalets opartiska ordförande, opo, in i handlingen. Dessa fungerar som medlare.

– Det är tveksamt om vi klarat det innan dess. Vi har ännu inte utmejslat några brytpunkter i de här klassiska frågorna som alltid kommer upp. Det handlar om nivåfrågan och arbetstidsfrågan. Sen är det också en viktig fråga för oss att öka de lokala inslagen i lönebildningen.

Jan Bergman, förbundsjurist på Stål och metallförbundet, låter betydligt mer hoppfull om att det ska bli ett stålavtal innan opo behöver komma in.

– Ja, vi har ambitionen att träffa ett avtal innan opo kommer in. Vi har inte gått i klinch och löst alla frågor än, men det är vår ambition att klara det.

Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman sitter med i förhandlingsdelegationerna för både verkstadsavtalet och stål och metallavtalet. Han tror också att stålavtalet kan bli det första av de två avtalen som är färdigt.

– Jag skulle kunna gissa det utifrån hur våra senaste två avtalsrörelser sett ut, där har stål kommit före. Det är mindre komplicerade avtalskrav från stålarbetsgivarna, men den stora knäckfrågan där är arbetstidsförkortningen.

I likhet med Anders Weihe tror Anders Tiderman också att även verkstadsavtalet blir färdigt i tid runt den sista mars.

– Det är en vild gissning, men inriktningen är helt klart den 31 mars. Sen vore det önskvärt om det gick att få ett avtal redan före den sista februari, eftersom det är bättre att parterna gör upp direkt. Kommer opo kommer in har vi inte samma grepp över vad som händer.

Läs mer om förhandlingarna på Avtalsextra!

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.