Industriarbetarnas tidning

Nytt avtal på Shell och Nynäs

20 april, 2004

Skrivet av ELISABET HOFF

Arbetarna på Shells och Nynäs oljeraffinaderier har fått ett nytt avtal för tre år framåt.

Avtalet är i mycket en kopia av Industrifackets två stora avtal som tecknades tidigare i år och innebär en löneökning på 6,8 procent fördelad på 2,2 procent första året och 2,3 procent de två följande åren. Till detta kommer en arbetstidsförkortning värd 0,5 procent.

Förhandlingarna har kunnat genomföras utan inblandning av opo (”opartiska ordföranden”, ungefär detsamma som medlare) vilket förhandlingsombudsmannen Hans Karlbom är mycket nöjd med.

– Arbetsgivarna har gått på hårt om arbetstiderna men vi lyckades tackla det, säger han.

– Arbetsgivarna vill att all arbetstid ska bli ordinarie tid vilket skulle innebära att ob och övertidsersättning försvann. Dessutom vill de att den lokale arbetsgivaren ska kunna förlägga arbetstiden fritt och kunna göra upp med enskilda anställda.

Industrifacket gick istället med på att föra in rätten till att provanställa i avtalet, vilket är nytt för oljeraffinaderierna. Å andra sidan fick Industrifacket igenom rätten till tjänstledighet vilket normalt inte finns i LO-kollektivets avtal.

Detta avtal omfattar cirka 300 medlemmar på Shell i Göteborg och Nynäs i Nynäshamn. Motparten är Allmäna Industrigruppen.

Avtalet för cirka 300 anställda på oljeraffinaderierna Scanraff i Lysekil och Preemraff i Göteborg är ännu inte klart.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen