Industriarbetarnas tidning

Sjuk på deltid miste a-kassan

31 januari, 2005

Skrivet av JENS NYSTRÖM

Urban Lundmark gjorde som myndigheterna vill. Han jobbade deltid när han var sjuk, i stället för att vara hemma på heltid. Det gjorde att han förlorade sin a-kassa.

Urban Lundmark har jobbat heltid sedan 1988. I december 2001 bedömdes han som delvis arbetshandikappad av försäkringskassan på grund av diskbråck. Lundmark erbjöds halvt sjukbidrag som han kombinerade med arbete.

Därefter följde en kort period då han tvingades kombinera det halva sjukbidraget med a-kassa. Stämplingen avbröts när Lundmark fick ett halvtidsjobb med lönebidrag.

I oktober 2004 dras plötsligt det halva sjukbidraget in. I jakt på ett lämpligt arbete som han kan fylla upp sin halvtidstjänst med anmäler sig Lundmark som arbetssökande på arbetsförmedlingen och som deltidsarbetslös hos sin a-kassa.

Av a-kassan får Lundmark veta att hans gamla upparbetade rätt till ersättning fallit bort och att en ny a-kasseperiod ska grundas på lönebidragsjobbet. A-kassan bedömer att halvtid är Lundmarks normala arbetstid trots att han jobbade heltid innan han blev sjuk och trots att försäkringskassan bedömer honom som helt arbetsför.

Ett från arbetsförmedlingen anvisat halvtidsjobb som Lundmark måste acceptera för att inte förlora sin a-kassa, leder alltså till att han förlorar a-kassan när försäkringskassan anser att han är frisk.

Lundmark har fått hjälp av facket att överklaga både a-kassans beslut och försäkringskassans beslut.

Tommy Lundmark, ombudsman på Metalls avdelning i Skellefteå har hjälpt Urban Lundmark att överklaga. Tommy Lundmark tycker att systemet är felaktigt och att det bör ses över snarast eftersom försäkringskassan jobbar hårt på att få sjuka att jobba deltid. Frågan är principiellt viktig:

– Det här skapar incitament för att inte försöka jobba sig tillbaka. Om du vill arbetsträna under en sjukperiod bör du tänka över ditt beslut. Det kan leda till att du förlorar a-kassan och till att du tvingas försörja dig på en halvtidslön när du blir frisk, säger Tommy Lundmark.

Anders Wickander, föreståndaren på Metalls centrala a-kassa, säger att systemkrocken beror på några domar i regeringsrätten. Domarna slår fast vad som ska räknas som normal arbetstid för de som nyttjar föräldraförsäkringen. Det är normalarbetstiden som ligger till grund för ersättningen. Att lagen kommit att gälla de som är sjukskrivna på deltid är inte helt lyckat enligt Wickander:

– Eftersom nyttjandet av föräldraförsäkringen är frivillig är det ju upp till var och en att avgränsa nyttjandet så att ens normala ersättningsnivå inte kullkastas. Den möjligheten finns ju inte för den som är sjuk, säger Wickander.

För Lundmark har det visserligen ordnat sig. Facket har hjälpt honom att förhandla fram ett lönebidrag från arbetsförmedlingen som täcker en heltid på hans gamla arbetsplats. Men det är ingen långsiktig lösning.

– Heltidsjobb klarar min rygg inte av. Som tur är har jag en bra chef som förstår min skada och min arbetsplats har anpassats för mig, säger Lundmark.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.