Industriarbetarnas tidning

Förare friad från dödsolycka

30 mars, 2005

Det bli inget åtal för dödsolyckan på Scanraff i februari 2004, trots att en anställd tidigare delgivits misstanke om vållande till annans död.

– Det är osäkert vad som faktiskt hände och då ska man hellre fria än fälla, säger chefsåklagare Barbro Jönsson.

Det var på kvällen den 18 februari som Jure Verovic, 60, blev påkörd av en frontlastare på oljeraffinaderiet Scanraffs bygge i Lysekil. Verovic var metallarbetare och anställd av entreprenadföretaget Rodoverken i Stenungsund som höll på att bygga om en cistern.

Arbetsmiljöinspektionen konstaterade i sin utredning att om ”… arbetsplatsen varit bättre upplyst eller om personalen burit varselkläder, så hade föraren av hjullastaren haft större möjlighet att observera JV. Om gång och fordonstrafik varit separerade så hade JV troligen inte kommit i vägen för hjullastaren.” (JV är förkortning för Verovic.)

Trots kritiken och uppmaning att förbättra sin riskanalys gjorde inte Arbetsmiljöinspektionen någon åtalsanmälan, eftersom den inte kunde se någon tillräckligt klar koppling mellan arbetsmiljöbristerna och olyckan.

I stället delgavs frontlastarens förare misstanke för vållande till annans död, en misstanke som åklagaren efter fortsatt förundersökning alltså övergivit:

– Ingen såg själva olyckan och det är naturligtvis svårt att säga exakt vad som hänt när det inte finns några vittnen. Men den tekniska undersökningen visar att när man sitter i frontlastaren och en person kommer inom en viss zon så ser inte föraren denne, konstaterar Barbro Jönsson.

– Det kan därför inte uteslutas att den omkomne kommit för nära, in i den zon där han inte kunde ses. Då man inte är säker ska man se till det som talar till den berördes förmån, i detta fall föraren. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att han gjort sig skyldig till något straffbart.

Barbro Jönsson medger att det finns många oklarheter i samband med olyckan.

– Det går till exempel inte att förklara hur den omkomne kommit så nära frontlastaren. Men vi vet att det här var en arbetsplats där det förekom många farliga moment, vilket ställer krav på såväl den som sitter i frontlastaren som den utanför.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.