Industriarbetarnas tidning

Försäkringar bakom sprickan

26 april, 2005

Skrivet av ELISABET HOFF

Industrifackets förbundsstyrelse sa i dag nej till en sammanslagning med Metall. Den tyngsta orsaken var oenigheter om hur fritidsförsäkringen TFF skulle se ut i det nya förbundet.

– Jag är den första att beklaga, säger Industrifackets ordförande Leif Ohlsson.

– Vi har alla haft den inställningen att ett nytt förbund skulle vara något bra. Men det fanns för många olösta frågor som stötts och blötts. Och någon gång finns det en ände på allting.

I Industrifackets medlemsförsäkring ingår fritidsförsäkringen TFF, vilket den inte gör i Metalls försäkringspaket. Om alla i det nya förbundet skulle få den i motsvarande form skulle det innebära en stor kostnad. Detta har så sakteliga tornat upp sig till det allra största problemet för det nya förbundet.

Förbundsstyrelsen ajournerade sig i förra veckan. Då fanns alla fakta på bordet, utom ett förslag om försäkringarna.

I dag låg förslaget på bordet.

– TFF:n ska vara kvar men med betydligt sämre kvalitet och det kan vi inte acceptera, säger Leif Ohlsson.

Redan vid förra veckans styrelsemöte började det luta åt ett nej. Det stod klart att det även fanns andra svårlösta problem. Det är de två förbundens olika beslutsordningar samt att medlemsavgifterna blir så olika beroende på vilken avdelning man tillhör.

– Vi behövde en vecka på oss att fundera ordentligt, säger Leif Ohlsson om förra veckan ajournering.

Försäkringsförslaget satte spiken i kistan. Om det är den sista spiken återstår att se. Beslutet är en rekommendation till överstyrelsen som samlas den 3-4 maj.

Leif Ohlsson vill inte föregå överstyrelsens förslag men säger att förbundsstyrelsens inställning är väl förankrad.

Blir det ett nej även i överstyrelsen lär ett samgående vara en död fråga för ganska lång tid framöver.

– Jag ser inte hur vi ska kunna börja om på nytt, säger Leif Ohlsson.

– Det fina är att bägge förbunden klarar sig på egen hand, att vi inte är tvungna att gå ihop. Men inför år 2006 måste vi fundera hur framtiden ser ut.

Beslutet togs utan reservationer.

Arbetsrätt Striden om las

”Använd strejken mot försämringarna som föreslås”

Det finns ingen anledning att sätta sig vid ett förhandlingsbord där försämringar kommer att bli vägledande, skriver sex tidigare förtroendevalda inom IF Metall.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

LO-förbunden eniga: Las-förhandlingarna återupptas

På ett extrainsatt representantskap på fredagen beslutades att förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, ska fortsätta.

Pontus Georgsson

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

Öppnare förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.