Industriarbetarnas tidning

”Ingen självklar formulering”

20 maj, 2005

Skrivet av

Metall förstärker gruppen som skriver kommentarer till Teknikavtalet. Tre ledamöter från förhandlingsdelegationen tillkommer. En av dem är tveksam till en del av formuleringarna.

Dagens Arbete har tidigare skrivit om kritiken av de nya kommentarerna till Teknikavtalet. Kommentarerna är formulerade i samarbete med arbetsgivarsidan, vilket sker för första gången på verkstadsindustrins område. Inom stålindustrin har redan Metall gemensamma avtalskommentarer med arbetsgivarna.

Beslutet om samarbetet togs på Metalls avtalsråd i början av förra året. Umeåavdelningen, bland andra, har krävt att även kommentarernas innehåll ska tas upp på avtalsrådet. Enligt kritikerna innebär de nya kommentarerna en svängning till arbetsgivarnas fördel vad gäller synen på visstidsanställningar och övertidsarbete.

Hittills har tre personer på Metalls förbundskontor arbetat med de nya kommentarerna till Teknikavtalet tillsammans med arbetsgivarna. Från förhandlingsdelegationen tillkommer nu Lars Ask, Skövde, Hans Westin, Skellefteå och Billy Moström, Örnsköldsvik.

Lars Ask tycker det ligger mycket i den kritik mot kommentarerna som framförts av Umeåavdelningen.

– Men problemet är att våra gamla kommentarer befinner sig långt från gällande rättsläge.

Gällande rättsläge är detsamma som den tolkning Arbetsdomstolen gjort i sina domar. Rättsläget tvingar fram ett nytt innehåll i kommentarerna, enligt Ask. Omställningen blir störst för facket.

– För oss i Metall är de nya kommentarerna en större positionsförändring än för arbetsgivarna. Och det har att göra med att vi tidigare dragit våra kommentarer längre bort från det gällande rättsläget än vad de har gjort.

– I synnerhet gäller detta skyldigheten att arbeta övertid.

Tycker du att Metall har markerat egna, avvikande synpunkter tillräckligt mycket?

– Jag tror vi har avvikande uppfattningar på två ställen. Säg att vi hade haft det på 15-20 olika ställen, vad är det då för mening med att ha gemensamma kommentarer?

En del förändringar utgår som du säger från gällande rättsläge. Men det finns samtidigt förändringar som inte har med rättsläget att göra utan är mer av politisk natur.
Bland annat sägs att flexibla arbetstider, visstidsanställningar och bemanningspersonal är helt nödvändiga ”för att klara konkurrenskraften”. Är inte det en ren och skär arbetsgivaruppfattning?

– Frågan är hur det ser ut i verkligheten. Visst, det är ju en arbetsgivarvärdering, arbetsgivarna tycker detta är helt nödvändigt.

Innebär det att formuleringen är svårsmält?

– Vi vet ju vad som gäller för att kunna behålla jobben, den frågan är alltid på dagordningen. I dag ger lagstiftningen rätt till att ta in bemanningsföretag och avtal ger möjlighet till flexibla arbetstider och visstidsanställningar. Möjligtvis skulle den här formuleringen beskriva mer hur det ser ut.

Formuleringen är inte alldeles självklar.

Vad finns det för risk med en sådan formulering?

– Det finns alltid en del tokiga arbetsgivare som kan säga ”titta vad som står här, nu är det bara att köra vårt race”. Formuleringarna kanske skulle kunna vara mer beskrivande än politiskt markerande. Det vore bättre med en formulering som var mer neutral.

– Å andra sidan, visst finns det ett rättsläge i sådana här frågor. Arbetsgivarna kan ta in bemanningsföretag, kalla till förhandlingar enligt MBL paragraf 38 och är man inte överens bestämmer arbetsgivaren ändå.

Förhandlingsdelegationen på Teknikavtalet diskuterade de gemensamma kommentarerna vid ett möte i slutet av april. I början på juni ska arbetsgruppen vara färdiga med kommentarerna. Sedan ska de tryckas i bokform.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.