Industriarbetarnas tidning

”Vi står bakom våra finska kamrater”

27 maj, 2005

Skrivet av

Finska Pappersförbundet har vårt fulla stöd! Det uttalandet gjorde Pappers förbundsårsmöte i dag. Arbetsgivarna uppmanas samtidigt att inta en mer konstruktiv hållning för att få till stånd ett nytt avtal.

Pappers förbundsårsmöte, med representanter från landets alla avdelningar, är just nu samlade till överläggningar i Bålsta, utanför Stockholm. I anslutning till mötet antogs också ett uttalande till stöd för de lockoutade, finska kamraterna i Pappersförbundet (Paperiliitto).

I uttalandet konstateras att de finska arbetsgivarna valt konfrontationens väg i den pågående konflikten. Svenska Pappers stöder det finska förbundets kamp mot försämrade villkor i sitt kollektivavtal.

Pappers menar att när kapitalet, i denna globaliseringens tidsålder, rör sig obehindrat över nationsgränserna, ”är det tydligare än någonsin att vår fackliga solidaritet också måste sträckas ut över nationsgränserna.”

– Från arbetsgivarhåll här i Sverige har röster höjts för att begränsa eller ta bort möjligheterna till sympatiåtgärder över gränserna, säger Pappers avtalssekreterare Lennart Olovsson.

– De menar att reglerna som kom till för hundra år sedan inte behövs i dag. Jag tycker precis tvärt om. Vi jobbar för att skydda individerna. Skälen till sympatiåtgärder, just med tanke på kapitalets lättrörlighet över nationsgränserna, är större i dag än då.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen