Industriarbetarnas tidning

Stor skaderisk vid övertid

10 januari, 2006

Skrivet av ÅKE LIF

Övertid och långa arbetsdagar ökar kraftigt riskerna för arbetsskador och sjukdomar, visar en stor amerikansk undersökning.

Undersökningen har omfattat mer än 10 000 arbetare och täcker nästan 90 000 manårs arbete. Forskare från universitet i Massachusetts och Environ Health Sciences Institute har jämfört arbetsscheman och uppkomna arbetsrelaterade skador och sjukdomar mellan år 1987 och 2000.

Resultatet visar att arbete med schemalagd övertid innebär hela 61 procent högre skaderisk jämfört med jobb utan övertid.

Arbetsskift med 12 timmar eller mer innebär en 37 procent högre risk jämfört med normal arbetstid.

Har man en arbetsvecka på mer än 60 timmar ökar risken med 23 procent.

Forskarna drar slutsatsen att långa arbetstider är farligare i sig, inte bara för att de förekommer inom riskbranscher och riskyrken. Och riskerna ökar mer än proportionerligt till de fler arbetade timmarna.

Nya strategier behövs, skriver forskarna, bland annat ändringar i schemarutinerna, förändringar av jobben och hälsoprogram för arbetare i jobb med övertid och längre skift.

Texten är korrigerad 10/1 2006.

Arbetsrätt Striden om las

Nya gymnasielagen

Fast jobb eller utvisning

Fast jobb eller utvisning

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är färdiga. Dagens Arbete visar vad det innebär i procent och kronor.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

Låglönesatsning, retroaktiva löner och arbetsskadeförsäkringen debatterades när IF Metalls avtalsråd skulle anta de nyligen tecknade avtalen.

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

LO har fått sin låglönesatsning men parterna är oense om vad den betyder, precis som för tre år sedan. Konflikt hotar. Hur kunde det bli så här – igen?, frågar sig Dagens Arbetes Anna Julius.

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Avtalet landade ok utifrån omständigheterna. Det säger tre industriarbetare Dagens Arbete pratat med.

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

”Jag vill ge en saftig känga till dem som satte märket”, säger Claes Nöid på Fiskeby Board.

Inga extra pengar till Pappers

Inga extra pengar till Pappers

Pappers var nära att gå ut i konflikt, men gav till slut upp kampen om högre löneökningar.

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

I helgen kunde fack och arbetsgivare till sist enas om ett nytt avtal för svensk industri. Det här innebär det för dig.

Pappers förhandlar fortfarande

Pappers förhandlar fortfarande

Är det klart vilka nya löner som gäller nu inom industrin? Nej, Pappers förhandlar fortfarande. Avtalsrörelsen är ännu inte över. Ett dygn efter att det normerande Industriavtalet skrevs under saknas det fortfarande ett avtal för massa- och pappersindustrin. Igår förhandlade Pappers avtalsdelegation med Industriarbetsgivarna till långt in på kvällen, dock utan resultat. Förhandlingarna ajournerades och […]