Industriarbetarnas tidning

Avråder förbud mot flamskyddsmedel

16 mars, 2006

Skrivet av ÅKE LIF

Kemikalieinspektionen vill inte förbjuda två omdiskuterade flamskyddsmedel i Sverige – samtidigt som man på sikt vill se ett stopp inom EU för de farliga produkterna.

Flamskyddsmedel används främst inom elektronikindustrin som brandskydd i datorer och andra apparater.

Sverige har haft en restriktiv hållning mot kemikalierna, som kan skada människor och miljö. Flera typer av bromerade flamskyddsmedel har stoppats i EU på bland annat svenskt initiativ, och medlet dekaBDE är i stort sett utfasat i Sverige trots att EU-kommissionen sagt nej till ett förbud.

Nu har Kemikalieinspektionen tagit ställning till två andra flamskyddsmedel, HBCDD och TBBPA. I en rapport till regeringen säger myndigheten att ett nationellt förbud skulle få stora praktiska och ekonomiska konsekvenser för samhället.

I klartext innebär det att all tillverkning och import av mönsterkort och kretskort, som finns i alla elektroniska produkter, skulle stoppas. Och det går inte.

– Det här är inte oproblematiskt, medger Bert-Ove Lund på Kemikalieinspektionen. När det gäller HBCDD finns det fog för bekymmer eftersom det lagras i höga halter i näringskedjans toppar. Samtidigt, säger Bert-Ove Lund, har ämnet inte hittats i jättehöga halter hos människor.

– Som vi ser det har vi inte mycket att vinna på ett nationellt förbud. Det är bättre att sätta fokus på bromerade flamskyddsmedel som produktgrupp i stället för att hantera ämnena ett och ett.

Strategin är alltså att på sikt bli kvitt ämnena helt och hållet. Som det är nu ligger tillverkarna hela tiden ett steg före genom att göra små förändringar i den kemiska sammansättningen och på så sätt skapa en ny produkt som i sin tur ska riskbedömas – och så vidare.

LO har sedan länge förespråkat ett generellt förbud mot farliga flamskyddsmedel. Sven Nyberg på LO sitter i Kemikalieinspektionens styrelse och har varit med om att fatta beslutet om de aktuella ämnena.

– Visst ska vi vara allmänt restriktiva, men det gäller också att välja sina strider. Trots allt rör det sig om begränsade hälso- och miljörisker, och att genomföra ett direkt förbud skulle innebära allvarliga konsekvenser för jobben, säger Sven Nyberg.

HBCDD används i mycket liten utsträckning i svensk produktion, men det kommer in via komponenter från andra håll. TBBPA skiljer sig från andra flamskyddsmedel genom att det reagerar med plasten och på så sätt binds och inte orsakar utsläpp. Det betraktas som ett relativt litet miljöproblem i Sverige.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.