Industriarbetarnas tidning

Så blev Grafikernas nya avtal

1 juni, 2007

Skrivet av JONAS HÅLLÉN

Medlemmarna är nöjda, förhandlingsdelegationen belåten – och arbetsgivarna kritiska.
Dagens Arbete presenterar huvuddragen i de nya avtalen.

De berör drygt 11 000 anställda på civiltryckerier, bokbinderier och förpackningsföretag.

Pengar:
• Avtalet är treårigt och ligger inom den norm på 10,2 procent som satts tidigare i avtalsrörelsen av industrin. Det ursprungliga kravet på ettårigt avtal släppte Grafikerna, efter att LO och Svenskt Näringsliv tidigare i år kom överens om en pensionsuppgörelse som gav LO-medlemmarna bättre pensioner om de tecknar längre avtal.

• Det lokala fackets inflytande över den lokala lönebildningen blir större sedan Grafikerna fått igenom en så kallad ”stupstock”. I det här fallet innebär det att om fack och företag inte kommer överens fördelas löneökningarna lokalt enligt modellen 70 procent generellt och 30 procent lokalt (företag som är medlemmar i GFF) och hela den lokala potten generellt (företag som har hängavtal med Grafikerna).

• Minimilönerna höjs kraftigt. Det sker i tre nivåer:

1) 18-åringar får 1773 kronor mer i månaden under avtalsperioden.
2) 22-åringar får 1842 kronor mer i månaden under perioden.
3) 22-åringar med 2 års branschvana får 2 200 kronor mer i månaden under perioden.

• Löner som anses vara diskriminerande enligt jämställdhetslagen ska justeras – med pengar som INTE är hämtade från den allmänna potten.

• Tillägget för förskjuten arbetstid höjs från 30 till 40 kronor i timmen. Dessutom har parterna kommit överens om att den förskjutna arbetstiden bara får ske tillfälligt.

• OB och andra ersättningar i avtalen räknas upp i samma takt som den procentuella ramen för löneökningar. Det innebär att om lönerna ökar med 3,4 procent, så ökar också ersättningarna med lika mycket.

• Föräldralönen utökas från tre till fyra månader.

Anställningsvillkor:

• I dag har grafikerna tre dagars arbetstidsförkortning. Nästa år blir det fyra för dem som arbetar på civiltryckerier, bokbinderier och förpackningsföretag (civil- och förpackningsavtalen).

• Visstidsanställda och vikarier får stärkt anställningstrygghet. Den som har haft tillfälliga anställningar i minst två år under en period på fem år ska ha fast jobb.

• Stärkt omställningsstöd. De som förlorar sina jobb vid rationaliseringar och omorganisationer ska ha möjlighet att söka nytt jobb, gå på anställningsintervjuer och delta i kortare utbildningar på betald arbetstid.

• Långtidssjuka som går i rehabilitering har från och med nu möjlighet att få tjänstledigt i upp till sex månader för att pröva ett nytt jobb (provsluta).

• Arbetsgivarna betalar utbildningen för de anställda som ska sitta i bolagsstyrelser.

• De anställda ska kunna få facklig introduktion på betald arbetstid.

Fyra nya arbetsgrupper:

1) En grupp ska arbeta mot diskriminering av människor med utländsk härkomst och försöka hitta metoder att öka integrationen på arbetsmarknaden.

2) Tillsammans med tjänstemännen ska grafikerna kartlägga vilka behov och möjligheter det finns att ge medlemmarna en bra företagshälsovård. Den här arbetsgruppen ska också se över möjligheterna att via arbetsmiljöavtalet reglera hur arbetsgivarna ska betala utbildningen av skyddsombud.

3) Arbetsgivarna och facket ska bilda en grupp som följer den grafiska industrins utveckling.

4) Parterna bildar också en gemensam utredningsgrupp, som ska ta del av rapporter, forskning med mera och sprida kunskapen vidare.

Texten är kompletterad 4/6 2007.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.