Industriarbetarnas tidning

Var fjärde jobbar i utlandsägt företag

29 juni, 2007

Skrivet av

Allt fler svenskar arbetar i utlandsägda företag. Samtidigt blir de utländska företagen fler i Sverige.

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, kartlägger varje år det utländska ägandet. Den nya rapporten, som presenteras idag, visar att 23 procent av de anställda i Sverige har en utländsk arbetsgivare.

Ökningen har på tio år varit dramatisk. I mitten av 90-talet arbetade 10 procent i utlandsägda företag.

Ökningen fortsätter. I fjol uppgick antalet anställda i utlandsägda företag till drygt 572 000, en ökning med 15 000.

Särskilt markant var sysselsättningsökningen inom maskinindustri (2 000 fler anställda i fjol) och stål- och metallverk (1 900 fler).

Bland samtliga elva tusen utlandsägda företag är de norskägda flest, följt av amerikanska och brittiska. Men nya ägarländer har gjort entré i det svenska näringslivet, som Sydafrika, Malta, Saudiarabien, Indien och Bahrein.

Den vanligaste formen – knappt hälften – av de utländska investeringarna sker genom uppköp. Nyetableringarna står för en knapp tredjedel.

Utlandsägandet är starkast, 84 procent, inom den kemiska industrin, där bland annat läkemedelsindustrin ingår.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen