Industriarbetarnas tidning

Hosta och bronkit gruv­arbetares vardag

2 april, 2008

Skrivet av ÅKE LIF

Gruvarbetare i Malmfälten har sämre luftvägshälsa än befolkningen i övrigt, framgår av en ny doktorsavhandling.

Arbetare i LKAB:s gruvor i Malmberget och Kiruna har undersökts i de så kallade OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten).

Analysen visar att exponeringarna för föroreningar visserligen ligger under gällande gränsvärden, men att gruvarbetare ändå är jämförelsevis högt exponerade för damm och dieselavgaser.

Arbetarna i undersökningen hade bland annat ökad förekomst av återkommande pip i luftvägarna, långvarig hosta och kronisk bronkit.

Ulf Hedlund har skrivit avhandlingen vid enheten för yrkes- och miljömedicin på Umeå universitet. Han har bland annat varit företagsläkare vid LKAB i Malmberget i nästan 20 år.

Läs mer om avhandlingen här.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.