Industriarbetarnas tidning

Samhall: ”Kunden har ansvaret”

30 november, 2009

Skrivet av ELINOR TORP

– Vi vill undvika återvinningsbranschen. Det är ingen mogen bransch, säger Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.

Hur går det till när ni tecknar kontrakt med företag?
– Om vi går två år tillbaka i tiden så såg rutinerna annorlunda ut. Nu har vi ett sätt att jobba som bygger på säkerhetsgrindar. Våra säljare ansvarar för det. De gör uppdragsgranskningar.

Finns arbetsmiljön med i bedömningen?
– Våra säljare kollar så att uppdraget är rätt prissatt, att arbetsmiljön är bra och att våra medarbetare har rätt kompetens och kan utföra det tänkta jobbet.

Hur bedömer Samhall arbetsmiljön?
– Det finns en lagmässig grund som varken vi eller andra företag kan kompromissa bort. Det vore dumt att vara ett personalutvecklande företag och inte leva upp till i alla fall lagkraven när det gäller arbetsmiljö. I vårt företag pratar vi också om en Samhallstandard. Behövs det anpassningar i miljön för att våra medlemmar ska kunna jobba där? Det måste vi ta med i bedömningen.

Åker ni ut till företagen och kontrollerar innan kontrakt skrivs?
– Ja, våra säljare ansvarar för den kartläggningen. Men det krävs samordning med den operativa chefen, arbetsområdeschefen. Han eller hon är grindöppnare. Ett skyddsombud ska också vara med och verifiera att vi gjort uppdragsgranskning.

Och i det här fallet?
– Har det inte gått rätt till. Samhallanställda är en grupp som har en stark drivkraft att komma tillbaka i arbete. Det finns en risk att det utnyttjas av en mindre seriös arbetsgivare.

– Arbetsmiljöansvaret för hela verksamheten har alltid den kund vi jobbar hos, i det här fallet Hans Andersson. Det Samhall kan göra är att inte gå in verksamheten alls om det inte finns en relevant arbetsmiljö. Men det är inte Samhalls sak att säga åt kunden att förbättra sin arbetsmiljö.

Hur följer ni upp arbetsmiljön ute hos kunderna?
– Då kommer vi in på det här med skyddsronder. Båda företagen har en skyldighet att göra skyddsronder, gemensamt. Det verkar brista här.

Finns det risk att Samhalls personal får utföra de värsta arbetsuppgifterna ute hos kunderna?
– Ja, det finns påtagliga risker. Det är därför vi säkerställer den fysiska arbetsmiljön innan vi ingår en affärsuppgörelse.

Och i det här fallet?
Jag tror inte att vi kan visa upp några uppdragsgranskningar inför affären med kunden i Västberga och Spånga.

Finnas det fler kunder ni inte har koll på?
– Ja, i ett företag i vår storlek kommer du alltid att kunna hitta saker. Sitter man på ett Stockholmskontor som jag och försöker vara kaxig och säga att det inte finns det, då ljuger jag. Sån kontroll har jag inte.

Ska Samhallanställda sortera papper vid löpande band?
– Varför inte?

Åtta timmar om dagen?
– Varför inte? Värdering i arbete aktar jag mig för. Man ska inte sitta på ett kontor i Stockholm och säga vad som är rätt och fel.

De saknar skyddskläder och har ingen möjlighet till arbetsrotation?
– Det är kanske inte är så jättebra. Rutinerna är inte problemet. Att de inte efterföljs är problemet. Och detta har onekligen pågått länge, över tjugo år. Det ökar intresset för det här caset.

Finns Samhall på fler ställen inom återvinningsindustrin?
– Ja, vi jobbar som underleverantör rätt stort på återvinningsstationer. Och lite på återvinningsföretag såsom H.A. Det är mest enstaka lokala initiativ. Vi vill undvika återvinningsbranschen av den enkla anledningen att vi inte anser att det är en mogen bransch.

Hur menar du?
– En bransch behöver ett antal år på sig för att mogna i säkerhetsfrågor. Det finns för mycket entreprenörer, för många lycksökare, i början. Annars är det en bransch som skulle gynna oss utifrån image. Recycling låter bra. Och vi får rätt många förfrågningar.

Men ni säger nej?
– Vi säger nej.

Var branschen mogen för tjugo år sen när ni skrev kontrakt med H.A.?
– Jag säger ju att det fanns ett annat sätt att se på affärer på den tiden.

En produktionssamordnade och skyddsombud fick munkavel på sig av sin närmaste Samhallchef. Chefen var rädd att förlora kontraktet med H.A. om arbetsmiljön kritiserades. Kommentar?
– Munkavel är inget vi försvarar. Tvärtom, vi vill vara ett öppet företag. Finns det brister så är det viktigt att de kommer fram. Självklart måste man få tycka till i rollen som skyddsombud. Och som produktionssamordnare så är man i vår värld teamledare.

Om en Samhallanställd fått sina tänder utslagna på arbetet och ingen ersättning rättar ni till det i efterhand?
– Ja, absolut. Det är en självklarhet. Av många skäl. Det är en lagstadgad skyldighet.

Samhalls personal i Västberga och Spånga säger att kontraktet med företagshälsovården är uppsagt, det kostade för mycket. Stämmer det? – Nej, det kan inte finnas någon som helst sanning i det. Vi har en väl fungerande företagshälsovård.

Hur kommer det sig att de fått den informationen?
– Det måste jag kolla upp. Personalledaren, deras närmaste chef, ska ge information om sådant. Om det du säger stämmer så är det katastrofalt tråkigt.

Kommer ni ha kvar kontraktet med Hans Andersson?
– Sannolikt inte.

Vad händer med personalen?
– Till skillnad från andra arbetsgivare så tar vi ansvar för personal som tappar sitt nuvarande jobb. Vi varslar inte.