Industriarbetarnas tidning

Ett hundratal sågverk hotas med vite

10 augusti, 2010

Skrivet av

En miljon i vite hotar Kopparfors sågverk om de inte förbättrar säkerheten. Men de är inte ensamma. Ett hundratal sågverk har fått samma besked från Arbetsmiljöverket.

Stora Ensos sågverk Kopparfors i Norrsundet måste åtgärda flera brister i arbetsmiljön, annars förbjuder Arbetsmiljöverket delar av verksamheten.

På sågverket saknas så kallade yttre skyddsanordningar vid bland annat virkesmätning, timmerintag, sågning, hyvling och emballering. Skydden ska finnas på plats för att personer inte ska kunna ta sig in i maskinernas riskområden medan de är i gång. Även fallskydd saknas.

Senast i januari 2012 ska bristerna åtgärdas, annars hotar vite på en miljon kronor.

Kopparfors sågverk är i gott sällskap. Arbetsmiljöverket har jobbat med ett projekt riktat mot just sågverksindustrin. Under 2008 och 2009 har 400 arbetsplatser med fler än fyra anställda inspekterats. Samtliga företag fick krav på förbättringar.

Enligt Lars Nord, inspektör på Arbetsmiljöverket, har hittills ett hundratal sågverk, utöver Kopparfors, dessutom fått beslut om förbud med hot om vite om bristerna inte åtgärdas.

– Men vi räknar med att så gott som alla som har fått ett förbud kopplat till ett vite ska vara färdiga med åtgärderna innan tiden går ut.

Per Jäderholm är huvudskyddsombud på Kopparfors sågverk. Han känner sig ganska säker på att de ska hinna i tid.

– Vi följer en åtgärdsplan som skyddsombud och företag har kommit överens om. Vi har kommit ungefär halvvägs.

Jämfört med annan industri är sågverken olycksdrabbade. Ofta beror olyckorna på brister i maskinernas skyddsutrustning. Sågverksindustrin har dessutom präglats av ett högre risktagande än annan industri.

– Traditionellt har kulturen varit så att man ska kunna gå rätt in till stockarna för att komma åt dem, säger Lars Nord på Arbetsmiljöverket.

Dessutom är livslängden på maskinerna lång och när de säljs för att monteras upp på mindre sågverk är det vanligt att en del skydd försvinner på vägen.

När projektet nu följs upp med efterkontroller och hårda krav på förbättringar, hoppas Arbetsmiljöverket att olycksstatistiken med tiden ska sjunka. Lars Nord betonar att samarbetet med branschen har varit mycket positivt.

– Det är roligt att se hur pass bra branschen är på att ta till sig det här. Det är en rejäl uppryckning som sker nu.

Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport om projektet att kraven på skalskydd och säkra stopp har lett till att de manuella ingrepp som krävs i riskområdena har blivit tydliga. Det har i sin tur lett till att företagen har tvingats analysera och åtgärda orsakerna bakom driftstörningarna, vilket ofta har lett till en ökad produktion.

Per Jäderholm på Kopparfors är övertygad om att bra arbetsmiljö och hög produktivitet hänger ihop.

– Företaget driver ett effektiviseringsprojekt också. Samma punkter har kommit upp där som i säkerhetsarbetet. Bra arbetsmiljö är en effektivisering. Man kan tjäna pengar på det.

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.