Industriarbetarnas tidning

Höga vinster trumfkort för facket

14 februari, 2011

Skrivet av

DA ANALYS

Fackförbundet Unionen tände avtalsbrasan i dag. Med en rapport som visar på paradoxen i utgångsläget: företagens rekordvinster och den fortsatt höga långtidsarbetslösheten.

Rapporten, som presenterades av tjänstemannafackets chefsekonom Daniel Lind, bär den talande rubriken ”Återhämtningen fortsätter – brist på arbetskraft väntar”.

En rubrik som indikerar ett innehåll som borde få arbetsgivarna att känna sig betydligt mindre bekväma inför den här avtalsrörelsen jämfört med den förra.

Den förra avtalsrörelsen genomfördes just när industrin knappt börjat återhämta sig från finanskrisen. Den skakiga framtiden såg mer osäker ut än någonsin och arbetsgivarna kände starkt självförtroende när de gick ut och förordade nollavtal.

Den här gången ser landskapet helt annorlunda ut.

Återhämtningen fortsätter och ger företagen vinster på rekordnivåer. Samtidigt som det fattas folk.

Kombinationen höga vinster och brist på arbetskraft borde vara som ett dukat bord för fackföreningsrörelsen.

Den snabba återhämtningen i näringslivet fyller företagens kassor. I Unionen-rapporten finns en prognos från finansanalytiker som pekar på en närmast explosionsartad utveckling av börsbolagens lönsamhet.

Vinstnivåerna för i år och nästa år överträffar till och med de febriga högkonjunkturåren före finanskrisen. Då motsvarade vinsten i snitt 14 procent av försäljningen – nu närmar vi oss 16 procent.

Vinsterna ramlar in till företag som under krisen snabbt hade kunnat kapa sina kostnader – genom massiva uppsägningar av personal. I ekonomiska efterkrisanalyser lovordas de svenska företagens förmåga att snabbt anpassa munnen efter matsäcken. När inkomsterna sjönk kapades kostnader med en snabbhet och flexibilitet som väckt internationell uppmärksamhet.

Nu vänder det uppåt. Utan att företagen nyanställer i någon större omfattning.

Med återhämtad produktion och bantad personalstyrka stiger produktiviteten. Just nu stiger den snabbare än någon gång under 2000-talet som, med undantag för några år, har varit ett rekorddecennium.

Välfyllda kassor och stigande produktivitet är goda nyheter för fackliga förhandlare. Alla vet att det är själva produktivitetsutvecklingen som skapar utrymme för reallönehöjningar. Så länge lönerna inte stiger snabbare än produktiviteten blir inte löneökningarna inflationsdrivande.

Fördel facket alltså. Om det inte vore för den fortsatt höga arbetslösheten.

Visserligen sjunker den – men från en ovanligt hög nivå till en inte fullt så hög nivå.

De mest optimistiska bedömarna tror på runt 7 procents arbetslöshet. I ett läge när Sverige sägs vara en tigerekonomi med rekordartad BNP-tillväxt.

En 7-procentig arbetslöshet är knappast något som eldar de fackliga kraven. Hög arbetslöshet har aldrig varit fackets vän.

Det motsägelsefulla är att den höga arbetslösheten lever parallellt med brist på arbetskraft i allt fler delar av ekonomin.

360 000 arbetslösa passar inte till de lediga jobben. Det är sånt som på arbetsmarknadssvenska brukar heta ”matchningsproblem”.

Bakom siffrorna finns en oroväckande utveckling av stigande långtidsarbetslöshet. Bland de arbetslösa finns en växande grupp som har gått utan arbete i mer än ett halvår. En av fyra arbetslösa har gått utan arbete i minst tre år.

Kort sagt: matchningen funkar inte.

Av de arbetslösa tillhör långt över hälften – cirka 225 000 personer – en utsatt grupp. De har bristfällig utbildning, är födda utanför Europa eller har en nedsatt arbetsförmåga. En grupp som vuxit snabbt; bara under de senaste två åren har denna utsatta grupp ökat med nästan 100 000 personer.

Samtidigt har samhället dragit ner på arbetsmarknadsutbildningen. Insatserna under högkonjunkturåren var faktiskt större än under de gångna krisåren.

Rekordvinsterna är en bomb i knät på arbetsgivarna som just nu söker argument för knappa löneökningar. De kommer att hänvisa till den internationella osäkerheten, skuldkrisen i Europa och USA etc.

Långtidsarbetslösheten är en bomb i knät på regeringen som gått till val på att bryta utanförskapet. Om världsrekord i ekonomisk tillväxt inte kan understödja regeringens arbetslinje – när fungerar då arbetslinjen?

Hemuppgiften för fackföreningsrörelse blir att hitta en modell som ger reallöneökningar utan att äventyra sysselsättningen. Facken har ett halvår på sig. I september presenteras såväl avtalsplattform som preciserade krav.

Du kanske också vill läsa…

Medlemmar strömmar till facken under krisen

Medlemmar strömmar till facken under krisen

Industrin bröt en fyraårig negativ utveckling och är nu åter den mest organiserade branschen inom LO.

Marie Nilsson omvald som förbundsordförande

Marie Nilsson omvald som förbundsordförande

Marie Nilsson och övriga förbundsledningen omvaldes på en extrakongress under torsdagen.

Globalt fack vill ha rättvisa batterier i elbilarna

Globalt fack vill ha rättvisa batterier i elbilarna

Det globala facket IndustriALL vill se att hela tillverkningskedjan av batterimetaller blir långsiktigt hållbar

Industrifacken kräver 3,0 procent

Industrifacken kräver 3,0 procent

Det finns ingen anledning att växla ned löneökningstakten. Det anser Facken inom industrin som kräver 3,0 procent på ett år.

”En försäkring ska hålla även i en lågkonjunktur”

IF Metall har länge sagt tvärnej till att införa inkomstförsäkring, många andra LO-förbund redan har. Nu kan en omsvängning vara på på gång, skriver DA:s Anna Julius. En orsak är de allt tydligare lockropen från Unionen.

Krav på mer inflytande över övertid i Teknikavtalet

Förutom gemensamma avtalskrav med Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnade idag IF Metall över sina förbundsspecifika krav för Teknikavtalet. Facket kräver att medlemmarna ska få mer inflytande vid övertidsarbete. IF Metall vill att Teknikavtalet förbättras så att medlemmarnas förhinder när det gäller att ställa upp på övertid i högre grad beaktas. Förbundet vill också att avtalet […]

Tjänstemännen försvarar avtalet

Tjänstemännen försvarar sitt avtal. Vi tänker i första hand på våra medlemmar, säger Unionen och Sveriges Ingenjörer. Unionens Cecilia Fahlberg och Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius mötte pressen efter att ha tecknat det första avtalet i 2010 års lönerörelse. De anser bägge att de värnat Industriavtalet. – Det har vi gjort genom att teckna ett […]

Stora Enso ger rekordstort skadestånd

Pappers, Unionen och Ledarna får ett rekordstort skadestånd från Stora Enso Pulp AB för MBL-brott i samband med nedläggningen av pappersbruket i Norrsundet, norr om Gävle.– Vi har förlikats på en hög nivå, konstaterar förhandlingsombudsman Matts Jutterström på Pappers. De tre facken hade ursprungligen krävt företaget på en miljon kronor vardera, men några sådana summor […]

Tjänstemännen blev först

Tjänstemännen blev först. I natt träffade Unionen och Sveriges ingenjörer avtal med Teknikföretagen och Industri- och kemigruppen.Avtalet är 18 månader långt och ger 2,6 procents löneökning. Den första juni i år utgår 0,7 procent. Ett år senare höjs lönerna med 1,4 procent. Dessutom sätts ett måltal 0,5 procent. Lägstalönerna höjs med 2,6 procent och alla […]

”Skjut upp nedläggningen”

Skjut upp nedläggningen av Saab. Det kräver IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer i ett gemensamt öppet brev till General Motors.Nu när det finns ett nytt bud från Spyker måste GM ge tid för ”en förnyad genomgång och analys”, skriver facken. De tre facken skickade ut det öppna brevet på söndagskvällen. Brevet är undertecknat Stefan […]

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.