Industriarbetarnas tidning

Förslag till nytt industriavtal klart

9 maj, 2011

Ett förslag till nytt industriavtal presenterades på måndagen. Det ska från den 1 juli 2011 ersätta avtalet från 1997.
– För löntagarna har det gamla industriavtalet inneburit en reallöneökning på två procent årligen, sade Veli-Pekka Säikkkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Säikkälä underströk att en liknande reallöneutveckling har inte löntagarna sett sedan 1950-talet. Och han påpekade att redan på den tiden utgick man inom LO från att den solidariska lönepolitiken skulle ha exportindustrin med dess utsatthet för internationell konkurrens som riktmärke, norm, för övriga löneavtal i Sverige.

Han klargjorde detta efter en fråga om hur avtalet kommer att påverka LO-samordningen och eventuella förslag där om kvinno- eller låglönesatsningar.

– Vi kommer att ingå i en LO-samordning. Och man kan också där komma överens om olika satsningar. Men i det långa loppet kan inte löneökningarna överstiga industrins.

Ander Weihe, Teknikföretagen underströk detta, och såg det som en fråga om folkbildning att industrins löneavtal måste vara normerande, var ett ”kostnadsmärke”:

– Vi kan inte hindra andra parter att teckna löneavtal som är olyckliga. Men Sverige är ett extremt exportberoende land. Det är bara om man har industriavtalet som norm som reallöneökningar kan bli beständiga.

– Vi förväntar oss att de som ställer upp för detta avtal också verkar för det i andra sammanhang, konstaterade Weihe.

Förslaget till nytt industriavtal har två delar. Den första är ett samarbetsavtal för att utveckla svensk industri på områden som utbildning, forskning, innovationer och jämställdhet. Där föreslås bland annat inrättandet av ett Industrins samverkansråd, vilket är en ny form för samarbete.

Den andra delen är ett nytt förhandlingsavtal. Parterna ska även i fortsättningen teckna avtal på förbundsnivå. En nyhet jämfört med det gamla industriavtalet är att parterna nu uttryckligen syftar på en tidsmässig samordning av förhandlingarna.

En annan nyhet är fler och tydligare regler för att förhandlingarna ska komma igång tidigt och vara konstruktiva. Man har utsett en ny grupp opartiska ordföranden och dessa så kallade OpO får som uttalad uppgift att bidra till ökad samordning av förhandlingarna. Ordföranden för denna grupp – Anders Lindström, tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsverket – får en starkare roll.

Ett exempel på OpO:s nya roll är att om en förhandlingspart anser att motparten inte är konstruktiv och att det inte pågår reella förhandlingar, så kan man begära att OpO kallar till ett möte om detta.

Förslaget till nytt industriavtal översänds nu till de olika arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden inom industrin. De har att anta eller förkasta förslaget i sin helhet.

Fakta/Nya OpO
Industrins parter har utsett sex opartiska ordförande (OpO) som ska biträda parterna i kollektivavtalsförhandlingar. Anders Lindström är ordförande i gruppen. Övriga ledamöter är
Jan-Peter Duker, tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv
Eva-Helena Kling, tidigare chefsjurist på SIF
Christina Nygårdh, tidigare förhandlingschef på Sveriges Industrier
Erland Olauson, tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare
Karl Olof Stenqvist, tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen

Du kanske också vill läsa…

Krav på mer inflytande över övertid i Teknikavtalet

Förutom gemensamma avtalskrav med Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnade idag IF Metall över sina förbundsspecifika krav för Teknikavtalet. Facket kräver att medlemmarna ska få mer inflytande vid övertidsarbete. IF Metall vill att Teknikavtalet förbättras så att medlemmarnas förhinder när det gäller att ställa upp på övertid i högre grad beaktas. Förbundet vill också att avtalet […]

Hela havet stormar för industrifacken

DA-ANALYS: Två går före och gör upp. En annan varslar om konflikt. Hela havet stormar just nu för facken inom industrin. Med Teknikföretagen som lekledare. Det här var helgen som skakade sammanhållningen inom fackföreningsrörelsen. Allt handlade om målgång och att hålla ihop laget. Om nu avtalssvenskan ska belastas med ytterligare sportmetaforer. Hursomhelst sa Sveriges Ingenjörers […]

Svårt läge i nästa avtalsrörelse

Nästa avtalsrörelse står inför stora problem med ett uppsagt Industriavtal och splittrade fackförbund. Den gångna avtalsrörelsen har inte hunnit mer än avslutats innan problemen inför nästa tornar upp sig. – När Teknikföretagen i våras sa upp Industriavtalet uppstod ett oklart läge, som fortfarande är lika oklart, menade tre fackliga företrädare vid ett seminarium i Almedalen […]

”Fackens krav saknar verklighetskontakt”

I dag lämnade IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer över sina krav till industrins största arbetsgivare, Teknikföretagen. Arbetsgivarna tillbakavisar kraven. Facken blundar inför den ekonomiska oron och osäkerheten om konjunkturen, enligt Teknikföretagen. – Facket vill att vi ska arbeta mindre och ha mer betalt. Det är inte förenligt med konkurrenskraften, säger Anders Weihe, förhandlingschef på […]

Klart med ny tidtabell

Nu är det definitivt klart. Industrin förhandlar samtidigt. Facken inom industrin – IF Metall, Pappers, GS, Livs, Unionen och Sveriges ingenjörer – är överens med arbetsgivarna om en ny gemensam tidplan för den kommande avtalsrörelsen. Senast den 30 september ska facken ha lämnat in sina krav. Parterna siktar på att vara klara med de nya […]

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

Konflikt på väg till AD avvärjd – IF Metall överens med medicinföretag

IF Metall och medicinteknikföretaget Cytiva kommer inte att mötas i Arbetsdomstolen, AD. Fackförbundet hade stämt bolaget för flera fall av föreningsrättskränkning.

Marie Nilsson omvald som förbundsordförande

Marie Nilsson omvald som förbundsordförande

Marie Nilsson och övriga förbundsledningen omvaldes på en extrakongress under torsdagen.

Globalt fack vill ha rättvisa batterier i elbilarna

Globalt fack vill ha rättvisa batterier i elbilarna

Det globala facket IndustriALL vill se att hela tillverkningskedjan av batterimetaller blir långsiktigt hållbar

Höjda nivåer viktigare än retroaktiva löner

Höjda nivåer viktigare än retroaktiva löner

Det handlar om långsiktighet och strategi. Därför väljer facket att höja lönenivån före retroaktiva löner, skriver DA:s reporter Harald Gatu.

Vägrade betala skadestånd – stäms i AD

Ett Skåneföretag vägrade betala skadestånd till IF Metall för avtalsbrott. Nu stämmer facket bolaget inför arbetsdomstolen, AD och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.