Industriarbetarnas tidning

Övertid fick kongressen gå emot styrelsen

19 juni, 2011

Skrivet av

IF METALLS KONGRESS

Övertidsfrågan och makten över sin fritid är viktig för IF Metalls medlemmar. Så viktig att kongressen gick emot förbundsstyrelsen.

Många motioner om övertid behandlades på lördagskvällen. Debatten blev lång och många ombud äntrade talarstolen.

Johan Järvklo från Scania i Södertälje framförde att maktförhållande mellan arbetsgivare och anställda är skev.

– Det är ett socialt problem att inte veta om det är jag eller min granne som ska lämna mitt barn till dagis nästa morgon. Vi måste få till en mer rättvis maktbalans när det gäller övertiden, sade han.

Många av motioner skickades vidare för behandling i avtalsrådet. Men i ett fall gick kongressen emot förbundsstyrelsen – i frågan om att medlemmarna måste få större bestämmanderätt över sin fritid.

178 ombud röstade för att bifalla motionen medan 131 röstade för att låta motionen behandlas av avtalsrådet, som var förbundsstyrelsens förslag.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen