Industriarbetarnas tidning

”Fackens krav saknar verklighetskontakt”

30 september, 2011

Skrivet av

I dag lämnade IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer över sina krav till industrins största arbetsgivare, Teknikföretagen.

Arbetsgivarna tillbakavisar kraven. Facken blundar inför den ekonomiska oron och osäkerheten om konjunkturen, enligt Teknikföretagen.

– Facket vill att vi ska arbeta mindre och ha mer betalt. Det är inte förenligt med konkurrenskraften, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

I ställets kräver Teknikföretagen en helt ny typ av avtal. Det ska finnas ett centralt löneavtal. Men lokalt ska man kunna lägga detta centrala avtal åt sidan.

– Kollektivavtalssystemet kan bara fungera om man kan komma överens om något annat på företagsnivå, säger Anders Weihe.

Erfarenheterna av krisavtalen är goda, enligt arbetsgivarna.

– Det är lätt att illustrera behovet av flexibla, företagsnära avtal genom det som hände 2008-2009. Vi vill ha ordning där vi kan göra förändringar snabbt ute i företagen.

Det centrala avtalet ska, enligt Weihe, säkerställa försvarbara grundregler som ger utrymme för lokal anpassningsförmåga.

– Detta förutsätter en kompetent lokal facklig motpart, säger Anders Weihe.

När det gäller fackets krav på en begränsning av upprepade visstidsanställningar säger Weihe:

– Andelen visstidsanställda har i våra branscher legat oförändrat mellan 4 och 7 procent. Så har det pendlat över de senaste tjugo åren.

– Däremot finns det ett stort behov av visstidsanställningar, inhyrd personal och att kunna variera arbetstiden. Förändringar efter beläggningsbehov går igenom som en röd tråd i våra avtalskrav, säger Anders Weihe.

Du kanske också vill läsa…

Krav på mer inflytande över övertid i Teknikavtalet

Förutom gemensamma avtalskrav med Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnade idag IF Metall över sina förbundsspecifika krav för Teknikavtalet. Facket kräver att medlemmarna ska få mer inflytande vid övertidsarbete. IF Metall vill att Teknikavtalet förbättras så att medlemmarnas förhinder när det gäller att ställa upp på övertid i högre grad beaktas. Förbundet vill också att avtalet […]

Hela havet stormar för industrifacken

DA-ANALYS: Två går före och gör upp. En annan varslar om konflikt. Hela havet stormar just nu för facken inom industrin. Med Teknikföretagen som lekledare. Det här var helgen som skakade sammanhållningen inom fackföreningsrörelsen. Allt handlade om målgång och att hålla ihop laget. Om nu avtalssvenskan ska belastas med ytterligare sportmetaforer. Hursomhelst sa Sveriges Ingenjörers […]

Klart med ny tidtabell

Nu är det definitivt klart. Industrin förhandlar samtidigt. Facken inom industrin – IF Metall, Pappers, GS, Livs, Unionen och Sveriges ingenjörer – är överens med arbetsgivarna om en ny gemensam tidplan för den kommande avtalsrörelsen. Senast den 30 september ska facken ha lämnat in sina krav. Parterna siktar på att vara klara med de nya […]

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

De vill ha kvar taket på 150 övertidstimmar

Arbetsgivarna på teknikavtalet vill utöka möjligheten att beordra övertid. Från dagens 150 timmar per år till 200. På IF Metalls avdelning i Sörmland avfärdas kravet.

Industrifacken kräver 3,0 procent

Industrifacken kräver 3,0 procent

Det finns ingen anledning att växla ned löneökningstakten. Det anser Facken inom industrin som kräver 3,0 procent på ett år.

”Oerhört provocerande”

”Oerhört provocerande”

IF Metalls ordförande Anders Ferbe reagerar starkt på arbetsgivarnas hållning i avtalsrörelsen. Det gäller kraven på utökat helg- och övertidsarbete men också det som kallas ”kostnadsneutrala löneökningar”.

Svårare säga nej till lönesystem

Det nya Teknikavtalet har vässats när det gäller kraven att införa system för rättvisare löner. Erfarenheten visar att lönesystem gynnar jämställdheten.

”Fungerande lönesystem ger ordning och reda”

IF Metall anklagar Teknikföretagen för att sabotera arbetet med lokala lönesystem.

”Skjut upp nedläggningen”

Skjut upp nedläggningen av Saab. Det kräver IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer i ett gemensamt öppet brev till General Motors.Nu när det finns ett nytt bud från Spyker måste GM ge tid för ”en förnyad genomgång och analys”, skriver facken. De tre facken skickade ut det öppna brevet på söndagskvällen. Brevet är undertecknat Stefan […]

”Reinfeldt måste ringa Obama”

Reinfeldt måste ringa Obama. Det kräver de tre facken vid Saab Automobile i Trollhättan. Ett samtal kan rädda tiotusentals jobb, säger Paul Åkerlund, IF Metall. – Det handlar inte om att statsminsitern ska ringa presidenten. Men statsministern kan ringa den som äger General Motors. Det är skillnad. Den amerikanska regeringen äger 61 procent av GM. […]

Industrin och klimatet

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Från alger i barnpooler till rening av tungmetaller

Algodlingen på bakgården vid Bäckhammars pappersbruk blev framgångsrik. Nu har algerna renat metaller på Boliden – och forskarna vill satsa i stor skala.