Industriarbetarnas tidning

Det här gäller om det blir konflikt

24 november, 2011

Skrivet av

Den 1 december löper det gamla avtalet ut. Om inte ett nytt avtal kommit på plats råder avtalslöst tillstånd. Därmed kan också parterna varsla om konflikt. DA reder ut vad som gäller.

Bägge parter – arbetsgivare och fackförbund – har rätt att ta till stridsåtgärder i ett avtalslöst tillstånd. Detta gäller för IF Metall. Medelmmar i andra förbund omfattas av andra regler.

Vilken typ av stridsåtgärder kan parterna tillgripa?

Arbetsgivare kan stänga ute de anställda från jobbet (lockout). De anställda kan vägra jobba övertid (övertidsblockad), blockera nyanställningar (nyanställningsblockad), vägra att ta befattning med ett visst företag (blockad) eller strejka.

Vem i facket bestämmer om förbundet ska gå ut i konflikt?

Förbundsstyrelsen. Den är förbundets högsta organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen är vald av kongressen.

Hur är beredskapen?

Facket har en egen konfliktorganisation som är beredd om konflikt skulle utbryta. Den organisationen finns alltid på plats i en avtalsrörelse. Den har en plan vilka företag som ska tas ut i konflikt.

Vad händer om jag tas ut i konflikt?

Du får ersättning från förbundet.

Får vem som helst ersättning?

Nej, man måste ha varit med i förbundet under två månader. Men förbundsstyrelsen kan ge dispens från tvåmånadersregeln.

Får man pengar från första dagen?

Nej, de fem första arbetsdagarna under en konflikt ska ses som karensdagar. Från den sjätte arbetsdagen betalas ersättning ut. Men förbundsstyrelsen kan besluta att ersättning – hel eller delvis – ska betalas ut även under karensen.

Hur mycket får man?

Motsvarande 80 procent av lönen. Skulle en konflikt bli långvarig kan förbundsstyrelsen ändra ersättningsnivån.

Får man ersättning även om arbetsgivarna genomför en lockout?

Ja.

När kan facket varsla om konflikt?

När det gamla avtalet löpt ut.

Och hur många dagar i förväg?

Sju arbetsdagar.

Kan någon skjuta upp en konflikt?

Ja, de opartiska ordförandena som medlar mellan parterna kan skjuta upp en varslad stridsåtgärd max sju dagar. Sju kalenderdagar, inte arbetsdagar. Men Opo kan i vissa fall skjuta upp en konflikt ända till 14 dagar efter konfliktvarslet.

I vilket fall då?

Säg att avtalstiden löpt ut, men parterna ändå fortsätter att ha överläggningar. Om en part varslar om konflikt under överläggningarna – då kan Opo skjuta på konflikten i 14 kalenderdagar.

När var förbundet senast ute i en konflikt?

1995. Då gick dåvarande Metall ut i en övertidsblockad som varade i några veckor. Under 80-talet var övertidsblockader rätt vanliga i samband med avtalsförhandlingarna.

Arbetsrätt Striden om las

Nya gymnasielagen

Fast jobb eller utvisning

Fast jobb eller utvisning

De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Tio avtal inom IF Metalls områden – så mycket blir det i kronor

Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är färdiga. Dagens Arbete visar vad det innebär i procent och kronor.

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

IF Metalls avtalsråd sa ja till nya avtalet

Låglönesatsning, retroaktiva löner och arbetsskadeförsäkringen debatterades när IF Metalls avtalsråd skulle anta de nyligen tecknade avtalen.

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

Låglöne­satsningen, nu var vi där igen

LO har fått sin låglönesatsning men parterna är oense om vad den betyder, precis som för tre år sedan. Konflikt hotar. Hur kunde det bli så här – igen?, frågar sig Dagens Arbetes Anna Julius.

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Enkät: Så tycker vi om industriavtalet

Avtalet landade ok utifrån omständigheterna. Det säger tre industriarbetare Dagens Arbete pratat med.

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

Stor besvikelse i Pappers avdelningar

”Jag vill ge en saftig känga till dem som satte märket”, säger Claes Nöid på Fiskeby Board.

Inga extra pengar till Pappers

Inga extra pengar till Pappers

Pappers var nära att gå ut i konflikt, men gav till slut upp kampen om högre löneökningar.

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

Nya avtal för industrin – vad betyder det för dig?

I helgen kunde fack och arbetsgivare till sist enas om ett nytt avtal för svensk industri. Det här innebär det för dig.

Pappers förhandlar fortfarande

Pappers förhandlar fortfarande

Är det klart vilka nya löner som gäller nu inom industrin? Nej, Pappers förhandlar fortfarande. Avtalsrörelsen är ännu inte över. Ett dygn efter att det normerande Industriavtalet skrevs under saknas det fortfarande ett avtal för massa- och pappersindustrin. Igår förhandlade Pappers avtalsdelegation med Industriarbetsgivarna till långt in på kvällen, dock utan resultat. Förhandlingarna ajournerades och […]