Industriarbetarnas tidning

Regeringen utreder korttidsarbete

15 februari, 2012

Skrivet av

Regeringen tillsätter en utredning för att granska hur ett system för korttidsarbete kan utformas. De välkomnar initiativet från fack och arbetsgivare och öppnar upp för att staten bär delar av kostnaderna för ett sådant system.

Fack och arbetsgivare är nu överens om ett gemensamt förslag på ett system för korttidsarbete i kristider. En viktig del av lösningen är att staten går in och tar en del av kostnaden för löntagarnas tillfälliga arbetstidsförkortning.

Regeringen välkomnar initiativet, skriver finansminister Anders Borg, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och näringsminister Annie Lööf på DN Debatt i dag.

En utredning ska tillsättas för att granska hur ett system för korttidsarbete i kristider kan utformas. Ett förslag från utredningen kan vara klart till hösten.

Systemet är tänkt att bara aktiveras, genom riksdagsbeslut, när en mycket svår ekonomisk kris slår mot Sverige, skriver regeringen.

Detta för att systemet ska dämpa krisers effekter på sysselsättningen utan att subventionera långsiktigt olönsamma sektorer och därmed hämma strukturomvandling.

Tanken med ett korttidssystem är att anställda tillfälligt ska gå ner i arbetstid och lön när efterfrågan faller kraftigt. Kostnaden ska då bäras av tre parter: arbetsgivare, arbetstagare och staten. Statens bidrag kan vara i form av nedsatta arbetsgivaravgifter.

På en pressträff i eftermiddag presenterar fack och arbetsgivare det gemensamma förslaget till korttidsarbete som lämnas till regeringen.

Bakom förslaget står fackförbunden IF Metall, GS, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt arbetsgivarorganisationerna Gruvornas Arbetsgivareförbund, Industri- och Kemigruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Svemek och Teknikarbetsgivarna

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen