Industriarbetarnas tidning

Stoppa jobbet en livsviktig rättighet

16 april, 2012

Skrivet av

Rätten att stoppa arbetet är inget som regionala skyddsombudet Ronny Mattsson använder särskilt ofta. Men när med-arbetares hälsa eller liv står på spel är skyddsombudens rättigheter väldigt starka.

Skyddsombud har stark ställning

  • Enligt Arbetsmiljölagens (AML) kapitel 6 paragraf 7 har skyddsombud rätt att stoppa ett arbete när anställdas liv eller hälsa är i omedelbar fara.
  • Vid ensamarbete behöver hälsorisken inte vara lika överhängande för att motivera ett stopp.
  • Lagen omfattar även inhyrd personal.
  • Arbetsgivaren får inte gå emot ett beslut om skyddsombudsstopp, men kan överklaga det till Arbetsmiljöverket för prövning.
  • Ett skyddsombud kan aldrig bli skadeståndsskyldigt för eventuella skador som ett stopp orsakar företaget. Rättigheten får dock inte utnyttjas i annat syfte än att skydda de anställda. Missbrukas det i annat syfte kan anställda som inte varit på jobbet på grund av stoppet få löneavdrag. Detta är dock väldigt ovanligt.
  • Enligt AML kapitel 6 paragraf 6a har skyddsombud även rätt att begära att arbetsgivaren åtgärdar brister i arbetsmiljön som inte är akuta. Om arbetsgivaren varken åtgärdar bristen eller ger ett tillfredsställande besked inom rimlig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket.
  • Minst ett skyddsombud ska finnas på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda.
  • Ingen får hindra ett skyddsombud från att sköta sina uppgifter.

Det var en lucka som öppnades och en arm som stacks in, långt in i tryckpressen, där man absolut inte ska ha armen när det snurrar för fullt. På bråkdelen av en sekund drogs fingret in mellan valsarna och skinnet slets av. Läkarna lyckades sy fast det igen.

–Egentligen var det rätt bra att det hände, säger Patrik Björlin, produktionschef på tryckeriet DM Qvert i Stenkullen utanför Göteborg.

Nej, självklart vill han inte att det ska ske olyckor på arbetsplatsen, men det gick ju trots allt rätt bra för hans arbetskamrat den där gången. Hela handen eller armen hade faktiskt kunnat dras in i maskinen. Nu fick de i stället en ordentlig varningssignal.

Efter olyckan besökte GS regionala skyddsombud Ronny Mattsson företaget. Han var särskilt intresserad av olycksmaskinen. Orsaken till olyckan hittade han direkt. Brytarfunktionen, som ska göra att pressen stannar när luckan öppnas, var trasig.

–Jag beslutade om skyddsombudsstopp på den maskinen. Den fick inte köras förrän skyddet var på plats igen, säger Ronny.

Det är lätt hänt att brister som den här blir ”normala” och att man lär sig att jobba med dem, resonerar Ronny. På DM Qvert hade man till exempel inte tänkt på att en spärr borde finnas.

–Den var trasig redan när jag började här för fem år sedan, förklarar Patrik Björlin.

Ronny påpekar att företaget sedan agerade helt rätt. De ifrågasatte aldrig hans beslut utan stoppade maskinen och beställde reservdelar. När allt var på plats fick Ronny en rapport och stoppet kunde hävas.

Nu är han tillbaka för en uppföljning. Patrik öppnar luckan och visar hur tryckpressen genast stannar. Några fler fingrar ska inte kunna trasas sönder i den här maskinen.

Att stoppa en arbetsuppgift eller en maskin är en av de starkaste rättigheterna skyddsombuden har enligt arbetsmiljölagen. Om ett skyddsombud anser att anställdas liv eller hälsa är i omedelbar fara, och bristen inte genast kan åtgärdas, har han eller hon rätt att på stående fot stoppa arbetet. Men det får inte missbrukas.

–Vi skyddsstoppar inte i onödan, säger Ronny. Det är om det finns en direkt påtaglig risk för de anställda.

Den här dagen arbetar lärlingen Josefine Simonsson vid den aktuella tryckpressen. Med stor precision ställer hon in maskinen så att trycket hamnar exakt rätt på kuverten. Då måste hon in och jobba med händerna bland valsar och cylindrar.

–Det kändes läskigt i början, när jag fick höra om olyckan. Men öppnar jag en lucka så stannar allt.

Hon är ändå medveten om att risker finns.

–Man måste alltid tänka ett steg i förväg.

En bit bort står kontaktombudet Magnus Ottosson vid en annan tryckpress. Pappersdamm och annat småskräp ska rensas bort och han har öppnat en gallerlucka på toppen av maskinen. Trots det kan valsarna sättas i rullning, men i det här fallet är det nödvändigt.

–Med grafiska maskiner är det ju så att
ibland behöver man in i dem och komma åt. De ska ha skydd som skyddar, men när det inte går måste man i stället ha rutiner som gör arbetet säkert, säger Ronny.

De går igenom rutinen vid rengörning och Magnus visar hur en särskild rakel fästs vid valsen så att inga händer eller trasor behöver stoppas in i maskinen när den rengörs.

Som regionalt skyddsombud besöker Ronny främst arbetsplatser som saknar skyddsombud eller skyddskommitté, men han ger även stöd till de skyddsombud som finns ute på företagen. Han har en känsla av att skyddsombuden är mer utsatta i dag än tidigare.

–Man har ett tryck på sig att man inte ska vara ett hinder.

Då kan det också vara tufft att fatta beslut om att stoppa arbetet. Känner man sig osäker ska man höra av sig till ett regionalt skyddsombud för att få stöd, anser Ronny.

Samtidigt som pressen på skyddsombuden har ökat märker Ronny att många arbetsgivare ser honom som en resurs i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Han blir ofta inbjuden till skyddskommittémöten.

–Det tycker jag är väldigt bra. För våra medlemmar ger det ett mycket bättre resultat än om vi bara är ute och agerar poliser.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen