Industriarbetarnas tidning

150 000 arbetslösa får ingen ersättning

14 november, 2012

Skrivet av Mikael Färnbo

Var tredje arbetslös, 150 000 personer, får ingen ersättning. Det är en tredubbling sedan 2008. – Det är skrämmande siffror, säger Melker Ödebrink, kanslichef på a-kassornas samorganisation, SO.

Av landets nära 400 000 arbetslösa står nästan 150 000 utan ersättning från trygghetssystemen på arbetsmarknaden. De får varken a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsstöd eller grundersättning. Det visar nya siffror från a-kassornas samorganisation, SO.

– Att så pass många människor faller rakt igenom trygghetssystemen hotar systemets legitimitet, säger Melker Ödebrink.

Sedan 2008 har antalet arbetslösa utan ersättning ökat kraftigt. Då stod knappt 50 000 utanför. Fyra år senare har den siffran alltså tredubblats.

SO pekar på flera anledningar till utvecklingen. Dels lämnade många a-kassan när den borgerliga regeringen höjde avgifterna och sänkte ersättningarna 2007. Mellan november 2006 och oktober 2008 minskade antalet medlemmar i a-kassorna med en halv miljon.

En stor del av dem som kommit in på arbetsmarknaden, unga och invandrare, har också valt att stå utanför. 2006 stod 800 000 människor i arbetskraften utanför a-kassan. I dag är det 1,6 miljoner. En fördubbling på sex år.

Det har också blivit tuffare att kvalificera sig till a-kassan. Idag är kravet halvtidsjobb under minst en sexmånadersperiod, vilket många inte når upp till. Enligt SO är det allt fler som får avslag på sin ansökan till a-kassan just på grund av att de arbetat för få timmar.

– Med hög arbetslöshet och många korta kontrakt och osäkra anställningar blir det allt fler som inte når upp i den arbetstiden. Även de som jobbar halvtid och har en veckoarbetstid lägre än 20 timmar faller utanför. Det är en växande grupp, säger Melker Ödebrink.

En annan förklaring är att de så kallade studerandevillkoret slopats. Tidigare kunde studenter under vissa förutsättningar få a-kassa om de blev arbetslösa direkt efter studietiden.

SO har ingen kunskap om vad dessa 150 000 gör för att försörja sig. Men de konstaterar att kommunernas utbetalningar av försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, har ökat kraftigt. Fem av de totalt elva miljarder kronor som betalades ut i fjol kan direkt kopplas till arbetslöshet. En tredjedel av de arbetslösa svarar också i en enkätundersökning att de har varit tvungna att ta lån av vänner eller bekanta för att klara sig ekonomiskt under arbetslöshetstiden.

Enligt SO hotas även legitimiteten i a-kassan av att taket inte rört sig på över tio år. I dag får bara elva procent av de heltidsarbetande ut 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Hade taket istället följt konsumentprisindex hade det i dag legat elva procent högre. Hade det följt löneutvecklingen hade det legat 33 procent högre.

– Det viktigaste man kan göra nu är att höja taket i a-kassan och indexera det, göra avgifterna rimliga och likvärdiga och förenkla reglerna så att alla förstår dem, säger Harald Petersson, ordförande i SO.

Texten är korrigerad 2012-11-15

Nya gymnasielagen

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Ministern: De ensamkommande borde ha förberett sig bättre

Hundratals unga ensamkommande måste hitta fasta jobb innan jul för att få stanna i Sverige. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tycker att Sverige varit generösa mot gruppen – men föreslår nu vissa lättnader på grund av pandemin.