Industriarbetarnas tidning

Få kommuner har kvälls- och nattomsorg

11 december, 2012

Vem tar hand om barnen när föräldrarna jobbar natt? Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. I dag erbjuder knappt hälften av landets kommuner flexibel barnomsorg.

Ingen självklar rätt att sova efter nattarbete

  • Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning familjen behöver.
  • Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Det har tidigare slagits fast i två domar i Regeringsrätten.
  •  Kommunen ska dock ”sträva efter” att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid med hänsyn till familjens förvärvsarbete och situation i övrigt.
  •  Den som jobbar natt har inte automatisk rätt till barnomsorg dagtid för att kunna sova. Det är upp till varje kommun att bedöma hur mycket tid barnen kan få på dagis.
  • Alla barn har dock från och med höstterminen det år de fyller tre, rätt till allmän förskola under minst 525 timmar per år.
  • Arbetsmiljölagen säger att man ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under ett dygn.
  • Lagen säger ingenting om hur mycket man förväntas sova. Däremot visar forskning att hjärnan hos en vuxen person behöver mellan sex och nio timmars sömn per dygn för att kunna återhämta sig och bearbeta alla intryck.

Arbete på obekväm arbetstid blir allt vanligare. På fem år har antalet personer som jobbar oregelbundet ökat med 25 procent. Det är något som krånglar till arbetslivet för många skiftarbetande småbarnsföräldrar.

Någon laglig skyldighet till udda öppettider har inte kommunerna. Men antalet kommuner som erbjuder barnomsorg även på kvällar, nätter och helger ökar trots detta hela tiden.

För att få ännu fler kommuner att anpassa barnomsorgen efter föräldrarnas oregelbundna arbetstider, har nu regeringen vikt 108,5 miljoner kronor under en fyraårsperiod åt just detta. Det är en bra signal även om den främst är symbolisk, anser Per-Arne Andersson, chef för avdelningen Lärande och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det är väldigt lite pengar jämfört med vad det kostar för kommunen. Om regeringen verkligen vill att detta ska finnas bör man ändra lagen och finansiera det här.

Enligt skollagen ska kommunerna ”sträva efter” att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid om det behovet finns. Men det är inte säkert att alla som skulle ha nytta av nattis vänder sig till kommunen. Dels kanske man inte vet att möjligheten finns, dels väljer många att pussla på egen hand, säger Per-Arne Andersson.

– Kommunens erbjudande måste ju passa en också. Det är känsligt med kvällar och nätter när barnen ska sova. Det är inte lika enkelt som att lämna till förskolan där man vet att alla lämnar sina barn till utbildad personal och att andra föräldrar har det likadant.

160

av landets 290 kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. För fyra år sedan var siffran 130 och i dag är antalet uppe i 160. Regeringen uppskattar att omkring 4 500 barn i dag har tillgång till så kallat nattis.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen