Industriarbetarnas tidning

”Jag blir upprörd över människosynen”

23 januari, 2013

Skrivet av

För fackförbundet GS är de kamerunska skogsarbetarnas öde ingen överraskning, men inte desto mindre upprörande. – Det är människohandel vi pratar om, säger avtalssekreterare Tommy Andersson, som vill se både lagändringar och ett större ansvarstagande hos de stora skogsbolagen.

Han är inte särskilt förvånad, GS avtalssekreterare Tommy Andersson. Det är inte första gången facket träffar på utländska skogsarbetare som råkat illa ut, lurats eller utnyttjats på olika sätt.

Tommy Andersson vill dela upp frågan i två delar. Den arbetsrättsliga biten kan facket driva. Har arbetsgivaren brutit mot kollektivavtal och lagar är det möjligt att förhandla och rätta till felen eller stämma inför Arbetsdomstolen.

– Men sen är det själva företeelsen. Det är människohandel vi pratar om. Då är man på ett helt annat plan. Att man i Sverige utnyttjar människor som sitter i en trång situation och söker sig till Europa för att få ett jobb och en försörjning.

– Jag blir upprörd över människosynen. Vi som fackförbund kan stå upp för moral och etik, men vi kan bara driva de arbetsrättsliga frågorna.

Arbetet för att hålla ordning i skogen kräver mycket resurser och är svårt. Arbetskraft som planterar eller röjer skog rör sig över stora ytor, är svåra att hitta och har korta anställningar. Kommer de från ett annat land är de inte så sällan rädda att berätta för fackets ombudsmän om villkoren de jobbar under.

– Vi klarar inte av det arbetet själva, säger Tommy Andersson.

Efter Uppdrag Gransknings inslag om de kamerunska skogsarbetarnas öde hoppas han få igång en debatt både om lagstiftning och om branschens eget ansvar. GS skulle gärna se en hel del förändringar.

Det lättaste sättet att minska riskerna för att utländsk arbetskraft utnyttjas är att alla större skogsbolag och skogsägare själva anställer nödvändig personal, anser GS.  Om entreprenörer ändå anlitas bör ansvaret för att allt går rätt till ligga hos köparen.

– Skogsbolagen har i dag ett ansvar att se till att underentreprenörerna omfattas av svenska kollektivavtal, och det ansvaret tar de. Men jag önskar att de också gjorde en uppföljning av att entreprenörerna sedan verkligen lever upp till avtal och certifieringar.

Men om skogsbolagen har kontrollerat att kollektivavtal finns, kan de inte hävda att ansvaret ligger hos den som anställer arbetskraften?

– I grund och botten har de rätt, men ska vi ha det så? Borde man inte som köpare ha ett större ansvar, en moralisk förpliktelse? Den diskussionen skulle GS vilja ha med de stora skogsbolagen, säger Tommy Andersson.

GS önskar också ett uppstyrt regelverk för anlitande av utländsk arbetskraft:
Utländska företag med verksamhet i Sverige ska registreras och ha en representant på plats så att facket kan teckna kollektivavtal. Då skulle också Skatteverket få lättare att kontrollera att skatter och sociala avgifter betalas, menar GS.

När en arbetstagare från ett land utanför EU erbjuds arbete i Sverige ska företaget förhandskontrolleras innan ett arbetstillstånd utfärdas, anser GS. De villkor som finns i arbetserbjudandet som skickas till Migrationsverket bör också vara rättsligt bindande, vilket det inte är i dag.

GS efterlyser även sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna. I dag drabbas endast arbetstagarna, eftersom deras arbetstillstånd återkallas om företaget inte betalar rätt lön eller följer arbetsvillkoren.

Tommy Andersson betonar att det inte bara är i skogsbranschen utländsk arbetskraft utnyttjas.

– Det sker i servicesektorn, restaurang- fastighets- och transportnäringen. Det här är inte en fråga för varje enskilt förbund. Vi vill få uppmärksamhet för den här människohandeln. Vi kan inte tillåta oss att se hur man behandlar människor på det här sättet.

Tommy Andersson och Holmens Skogs kommunikationschef Jeanette Tretten deltog i SVT:s morgonsoffa under onsdagen. Enligt Jeanette Tretten avbröt Holmen Skog de återstående kontrakten med Skogsnicke AB när de fick information om vad som hänt.

Holmen Skog ska också se över sina rutiner inför kommande säsong. På frågan om de kan tänka sig att ta ett moraliskt ansvar och hjälpa skogsarbetarna med pengar svarar Jeanette Tretten att Holmen skog inväntar den fackliga förhandling som pågår.

Sjuka Samhall: Fackets roll

Samhallanställda känner sig svikna av facket

Samhall­anställda känner sig svikna av facket

År efter år betalar medlemmarna in pengar till facket. Men när jobbet gör dem sjuka finns ingen där. Samhalls vittnen berättar hur fackförbunden slutat agera i arbetsmiljöfrågor.