Industriarbetarnas tidning

Gävleföretag döms till 750 000 för dödsolycka

21 maj, 2013

Hydraul Mekanik AB i Gävle döms till 750 000 kronor i företagsbot för dödsolyckan i Gävle 2010. Då klämdes en receptionist till döds och en reparatör skadades. Industrirörteknik AB i Gävle som åtalades för samma olycka friades.

Olyckan inträffade den 25 maj när en lastbil skulle repareras. Den 21-årige reparatören stod tillsammans med den 27-åriga receptionisten böjda över lastbilens boggie, lutade in under den uppfällda lastväxlaren. Plötsligt föll denna ner. Receptionisten klämdes så svårt fast mellan tippram och hjälpram att hon omedelbart avled. Reparatören nuddades på ryggen av lastväxlaren, men klarade sig annars utan fysiska skador.

De två åtalade företagen var receptionistens och reparatörens arbetsgivare. Arbetsmiljöåklagare Christer B Jarlås hade åtalat företagen för att tillsammans orsakat receptionistens död och reparatörens skada och utsatt dem för allvarlig fara.

Gävle tingsrätt ansåg dock att företagen inte samarbetat och att respektive arbetsgivare därför endast var ansvarig för sin anställd.

Tingsrätten beskriver i domen olyckan som arbete under hängande last. Eftersom reparatören ansågs ha fått tillräckliga kunskaper och instruktioner för sådant arbete ansåg tingsrätten att åtalat mot Industrirörteknik skulle ogillas.

Beträffande Hydraul Teknik AB ansåg tingsrätten däremot att företaget inte gjort någon riskbedömning av arbetet och att receptionisten inte fått tillräckliga instruktioner eller utbildning.

– Olyckan är en typisk följd av att riskbedömning åsidosatts, skriver tingsrätten i sin dom.

Eftersom olyckan inträffade när receptionisten inte utförde någon av sina typiska arbetsuppgifter sänktes dock åklagarens yrkande om en miljon i företagsbot till 750 000 kronor.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen