Industriarbetarnas tidning

Kriminologen: ”Väldigt milt straff för så grovt brott”

15 april, 2014

Skrivet av KAJSA NILSSON

Lindriga straff och få som döms blir ofta följden när någon dött i en olycka på sitt jobb. DA:s granskning visar att genomsnittstraffet för vållande till annans död i arbetsolycka är 60 dagsböter och villkorlig dom.

Det betyder orden

  • Dagsböter består av två delar: Antalet (30–150 stycken) som bestäms av hur allvarligt domstolen tycker att brottet är, och beloppet som anpassas efter den dömdes inkomst.
  • Villkorlig dom betyder att brottet skulle ha kunnat ge fängelse. Begår man nya brott inom två år kan den villkorliga domen omvandlas till ett hårdare straff.
  • Företagsbot innebär att företaget ges böter i stället för att en enskild person straffas. Summan kan vara från 5 000 kronor till 10 miljoner kronor.
  • Vållande till annans död är ett brott som innebär att man orsakat någons död på grund av oaktsamhet, till exempel slarv med arbetsmiljö och säkerhet. Straffskalan är böter eller fängelse i två år, eller högst sex år om brottet är grovt.

– Man brukar prata om proportionalitetsprincipen, att straffet ska vara i proportion till brottet. Jag tycker att det låter som väldigt milda straff för så pass grova brott, säger kriminologen Janne Flyghed. Han jämför straffet med det man kan få för en lindrig misshandel.

Rättsexperten och tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem håller inte med honom.

– En villkorlig dom kan vara förödande för karriären. Visst kan man argumentera för att böterna skulle kunna vara högre, men summorna är egentligen inte det viktiga. Det är badwill-effekten som är kännbar, de här personerna vill inte ha dålig publicitet, säger han.

En av anledningarna till att straffen för arbetsmiljöbrott blir låga, kan vara för att de som döms inte passar in i en traditionell bild av brott och brottslingar.

– Jag kan sticka ut hakan och säga att det finns möjligheter för de åtalade att komma med undanflykter i de här fallen. Domstolen är mottaglig för deras invändningar, säger Sven-Erik Alhem.

– Vi är inte ute efter att sätta seriösa arbetsgivare i fängelse men vi kräver nolltolerans för dödsolyckor i arbetslivet, säger LO:s ombudsman Christina Järnstedt.

Hon förespråkar en skärpning av lagstiftningen eftersom dåligt utredda arbetsplatsolyckor gör det svårare att förebygga nya olyckor. Mer resurser och utbildning till yrkesinspektion, polis och åklagare tror hon är det bästa verktyget för att förhindra dödsolyckor på jobbet.

Dömda för vållande till annans död på jobbet 2004–2008: 18 domar

  • Personligt ansvar: 14 (78 %)
  • Personligt ansvar och företagsbot: 3 (17 %)
  • Bara företagsbot: 1 (5 %)

2009–2013: 17 domar

  • Personligt ansvar: 3 (18 %)
  • Personligt ansvar och företagsbot: 5 (29 %)
  • Bara företagsbot: 9 (53 %)