Industriarbetarnas tidning

Politikerna svarar: ska straffet för arbetsmiljöbrott skärpas?

15 april, 2014

Skrivet av KAJSA NILSSON

Val 2014

 

Johan Linander, Centerpartiet: – Generellt är det ett problem att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalan. Vi vill också se att polisen blir bättre på att utreda de här brotten. När det kommer till företagsbot vill vi att den ska baseras på företagens ekonomi – den ska vara lika kännbar för ett stort som ett litet företag.

Ismail Khamil, Folkpartiet:
– Vi har alltid hävdat att straffen för arbetsmiljöbrott måste skärpas. Bra arbetsklimat är viktigt för alla, det gynnar både tillväxten och arbetstagarna. Arbetsmiljö handlar inte bara om olyckor utan också psykosociala risker med till exempel mobbning bland de anställda.

 

 Penilla Gunther, Kristdemokraterna:
– Jag tycker att det är viktigt att poängtera att arbetsmiljöbrott kan handla om både fysiska och psykosociala skador som kan anses vara vållande till annans död. Jag tror att det vore klokt att se över straffnivåerna – är brottet grovt bör det kunna gå att döma till fängelse.

Katarina Brännström, Moderaterna:
– Man ska aldrig behöva riskera livet på jobbet. Av någon anledning dömer domstolarna i den nedre delen av straffskalan både när det gäller arbetsmiljöbrott och många andra brott. Det är synd, domstolarna måste ändra praxis och börja utnyttja hela straffskalan.

 

Mehmet Kaplan, Miljöpartiet:
– Nu har riksdagen beslutat om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet, vilket är ett jätteviktigt första steg. Om det behövs är vi inte främmande för en straffskärpning. Det är ett av många sätt man kan arbeta på för att arbetsmiljön ska tas på större allvar.

 

 Raimo Pärssinen, Socialdemokraterna:
Det är förvånande att straffen är så låga, de här brotten måste få högre prioritet. Med hjälp av specialiserade poliser kan vi få bättre utredningar och fler fällande domar. Nollvisionen är ett steg i rätt riktning, men vi måste byta regering om något ska bli gjort.

 

 

Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna:
Vi utesluter inte en skärpning av straffen. Vi står bakom nollvisionen om dödsolyckor i arbetslivet, och om en straffskärpning behövs för att förhindra att folk dör på sitt jobb är vi inte främmande för det.
Lena Olsson, Vänsterpartiet: Vi är inte främmande för att sätta ner foten och höja straffen, men först måste vi se till att utredningarna från olycksplatserna blir bättre. Det finns brister i polisens kunskap om arbetsmiljöbrott. Blir inte utredningarna bättre hjälper det inte att skärpa straffen.