Industriarbetarnas tidning

FN-rapport kräver arbete åt alla

25 juli, 2014

Anständiga jobb åt alla, utrotning av barn- och tvångsarbete, respekt för arbetstagares rättigheter, bättre arbetsmiljö och likalön för män och kvinnor.Det är några av delmålen som ska uppfyllas senast 2030 enligt FN:s nya strategi för hållbar tillväxt.

Alla millenniemål klaras inte

FN antog år 2000 åtta så kallade millenniemål, som skulle infrias senast 2015. Alla mål hade siffersatta delmål, den utvärdering som gjordes nu i juli visar stora framgångar, men också att alla ambitioner inte kommer att uppfyllas. Dessa kommer att i stället vässas och ingå i de nya 17 strategiska målen för 2030.

Målet att halvera antalet människor som lever under extrem fattigdom, alltså på mindre än 1,25 dollar per dag, uppnåddes redan 2010. Fortfarande finns dock 1,2 miljarder människor i denna grupp idag, det nya målet är att antalet ska vara noll år 2030.

90 procent av alla barn i utvecklingsländer går nu i grundskolan, och skillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat, men reformerna har tappat fart enligt utvärderingen. Hälften av de 58 miljoner barn som inte går i skolan lever i konfliktområden.

Åtgärderna mot malaria och tuberkulos har varit framgångsrika, men antalet nya fall av hiv är fortfarande för många, risken för ett barn att dö före fem års ålder har halverats – men målet var att den skulle ned med två tredjedelar

Målet att halvera antalet människor som inte har tillgång till rent vatten har nåtts, men utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka samtidigt som miljontals hektar skog försvinner varje år.

 

Källa: Millennium Development Report 2014

 Tidigare denna vecka kom slutrapporten från den arbetsgrupp inom FN som i 16 månader arbetat med att ersätta de så kallade millenniemålen (se faktaruta), som antogs vid sekelskiftet och har 2015 som slutår.

Det är totalt 17 mål, som alla innehåller delmålsättningar, för att uppnå det som kallas uthållig, eller hållbar, tillväxt och som i en slutlig version ska antas av FN:s generalförsamling i september nästa år. Målen ska uppfyllas senast 2030.

Här finns tydliga målsättningar när det gäller allt från infrastruktur, hälsa och fattigdomsutrotning till klimatpolitik, jämlikhet och utbildning men också klara ambitioner när det gäller arbetslivet.

Rapporten säger att det ska erbjudas ”anständiga och produktiva” jobb åt ”alla män och kvinnor” till år 2030, och det ska vara lika lön för lika arbete.

Detta kräver inte minst, skriver arbetsgruppen, särskilt fokus på alla ungdomar utan arbete eller utbildning och att sysselsättningen bland världens kvinnor ökar markant. FN:s fackorgan ILO bedömer att det krävs cirka 670 miljoner nya jobb under de närmaste 15 åren bara för att klara ett växande antal människor i arbetsför ålder och hålla tillbaka arbetslöshet.

Den nya FN-rapporten vill också helt utrota allt barnarbete till år 2025, inklusive rekrytering av barnsoldater. Enligt ILO:s finns det idag 168 miljoner barnarbetare i världen, organisationen anser att det krävs mycket mer insatser än idag för att klara FN:s ambition.

I arbetsgruppens definition av ”anständiga jobb” ligger också respekten för arbetstagarnas rättigheter och säkerheten på arbetsplatserna. ILO:s siffror för hela världen visar att 6300 personer dör dagligen av sjukdom eller olyckor på sina jobb. Det 2,3 miljoner förlorade liv per år – motsvarande halva antalet sysselsatta i Sverige.

 

 

 

 

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Mer än lön som står på spel i avtalsrörelsen

Lönen är alltid i fokus i en avtalsrörelse, men det är mycket mer än så uppe på förhandlingsbordet. Frågor om makt och trygghet.

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

”Vi skulle haft nya lönen för länge sedan”

På Skärblacka förväntar man sig att lönepåslagen ska gälla från den 1 april, då avtalet egentligen gick ut.

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Att förhandla löneförhöjningar under coronan

Harald Gatu är en av DA:s mest erfarna reportrar. Men hur många avtalsrörelser har han egentligen bevakat? Och vilken var den mest dramatiska? Lyssna på DA:s poddspecial om avtalsrörelsen.

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Industrifacken säger nej till första förslag om löneökningar

Facken inom industrin säger nej till första lönebudet för anställda inom industrin. De anser att opo:s förslag är ”oacceptabelt lågt”. Den första hemställan från opo, opartiska ordföranden, nådde fack och arbetsgivare igår. I den föreslogs ett så kallat ”avtalsvärde” på 4,5 procent över en avtalsperiod på 29 månader. Samtliga fackförbund inom industrin säger nej till […]

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Harald Gatu: Ska åtstramningspolitiken begravas nu?

Den bräckliga världsekonomin har legat som en våt filt över årets avtalsrörelse. Men i förra veckan hände det något.

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Arbetarna räddar Sverige ur krisen

Medan vårdpersonal gör heroiska insatser för människors hälsa ser industriarbetare till att landet fortsätter att fungera samhällsekonomiskt, skriver Dagens Arbetes chefredaktör Helle Klein.

Tuff väg till ett rättvist avtal

Tuff väg till ett rättvist avtal

Arbetsmarknaden har drabbats på olika sätt av pandemin. Det blir svårt att hitta en lönenivå som fungerar för alla, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Industrin svarar på första avtalsskissen

De opartiska ordförandena föreslår ett 29 månader långt riksavtal för industrin. För att gå med på det kräver facken inom industrin en rad förbättringar.