”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Jobben i centrum i regeringsförklaringen

När den nyvalde statsminstern Stefan Löfven på fredagsmorgonen presenterade den nya regeringen och dess politik underströk han att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge: – Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden har stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvartsår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.

Samtidigt har Sverige ett besvärligt parlamentariskt läge. Löfven deklarerade att den nya rödgröna regeringen kommer att var en ”samarbetsregering” och manade till breda uppgörelser för att säkra ”centrala politiska reformer.”

Utgångspunkten för detta är regeringsdeklarationen, där politikens huvudlinjer dras upp. De kommer att preciseras i den budget som måste läggas fram senast 17 november. 

I regeringsförklaringen står det att ökad sysselsättning är det övergripande målet för den ekonomiska politiken, preciserat så att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

För att uppnå detta ska bland annat 250 00 nya bostäder byggas till år 2020, kommunerna ska få en extra miljard till bostadsbyggande och husen i miljonprogrammet rustas upp. Vidare föreslås nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar. En vägslitageavgift införs till finansieringen av förbättringarna.

Staten tar över underhållet av järnvägen och anslaget höjs.

För att möta ungdomsarbetslösheten föreslås att arbetslösa ungdomar inom 90 dagar ska erbjudas jobb, praktikplats, traineejobb eller utbildning. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och Fas 3 avskaffas. En stor satsning görs på vuxenutbildning – ett nytt kunskapslyft- ska genomföras. Samtal ska inledas med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, möjlighet till karriärbyte och ett fungerande system för rehabilitering.

För personer med funktionsnedsättning ska bland annat ett nationellt regelverk för hjälpmedel tas fram och den nya lagen om otillgänglighet som diskriminering ses över och breddas.

I regeringsförklaringen slås det fast att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Resurserna till arbetslivsforskningen ska stärkas. Missbruket av visstidsanställningar stoppas. Taket höjs i arbetslöshetsförsäkringen och fler ska kunna kvalificera sig till försäkringen.

Lönekartläggningar genomföras varje år. Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, deltid ska vara en möjlighet. Insatser ska göras så att fler orkar arbeta heltid. Vårdnadsbidraget avskaffas.

För att få ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen ska en tredje månad reserveras för vardera föräldern. Föräldraförsäkringen ska också ses även över för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.

Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande.

För att utveckla Sveriges ekonomiska styrka ska ett innovationsråd inrättas, lett av statsministern. En ny industrialiseringsstrategi ska tas fram och företagandet underlättas genom minskade sjuklönekostander, förenklade regler och investeringar i exportfrämjande åtgärder.

Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Det innebär bland annat att riva handelshinder samtidigt som Sverige står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa.

Det konstateras att sysselsättningen i Sverige är beroende av en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Regeringens utgångspunkt är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte. Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Regeringsförklaringen står vidare att allt fler svenska skolelever lämnar nionde klass utan att kunna gå vidare till gymnasiet och att skolresultaten rasar i internationella mätningar. Regeringen ska fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten i skolan och höja läraryrkets attraktivitet.

Fler ska anställas i skolan och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa-skriva-räkna-garanti ska tas fram så att insatser kan sättas in snabbt. Barngrupperna i förskolan ska bli mindre och fritids stärkas. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. 

Enligt regerinegn är en gymnasieutbildning ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb. Därför ska alla ungdomar under 18 år genomgå en gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningarna ska ha en bred, gemensam kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till högre utbildning. Yrkesprogrammen ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetsmarknadens parter.

Regeringen understryker att samtalet kring demokratins principer och alla människors lika värde ständigt måste pågå. Sverige ska säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasismm ska inrättas. Regeringen kommer att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Läs mer:

Läs mer från Dagens Arbete:

Inte nere för räkning

Sveriges mest kända skjutjärnsjournalist Janne Josefsson har provocerat och avslöjat i över 30 år. Nu berättar han om hoten, rädslan för att bli kär och hur han sagt nej till 750 000 kronor.

Smart design avgörande i DA:s grilltest

Test: Picknick-grillarDyrast grill är inte alltid bäst. Med några smarta enkla designlösningar står sig en billig picknick-grill väl mot märkesgrillen på utflykten. Men glöm inte att kolla att det är okej att grilla där du är!

Han fixade 13 miljoner till arbetskamraterna

PENSIONStålbolaget Ovako missade pensionsinbetalningar under flera år. Efter försäkringsexperten ”Lärs” detektivarbete sattes 13 miljoner kronor in på de anställdas pensionskonton.

Hur hittar vi en säker byggfirma?

Fråga DA | HusrenoveringVi vill göra vårt fritidshus till en permanent bostad. Vilka rättigheter har vi om hantverkarna inte sköter sig?

Detta gäller vid korttidsarbete

SVAR PÅ LÄSARNAS FRÅGORVad gäller vid utbildning, får man jobba mer än vad avtalet säger och hur snabbt kan korttidsarbetet blåsas av? DA har fått många frågor från er läsare – här är svaren.

Vem ska jobba i skogen?

Skilda världarNär gränserna stängdes för många utländska plantörer menade branschen att hela säsongen var hotad. Facket viftade bort det som ett politiskt utspel. Så vad har egentligen hänt?

Tips för en fin hemester

HEMESTERNej, sommaren 2020 lär inte bli de spännande resornas sommar. Det går att göra nåt bra av den ändå. Här är DA-redaktionens bästa tips för dig som semestrar hemma.

Vilken blir din snabba kaffefavorit?

DA testarDet dyraste snabbkaffet är sämst. Det tycker tre skogsarbetare som provsmakat sju olika sorter i en liten koja i Hälsingland.

Gasolyckan på Aspa bruk

Han räddade sin arbetskamrat undan gasen

Thomas Sedig satt i kontrollrummet när larmen gick. I höga halter dödar svavelväte direkt. ”Men ligger någon där, då tvekar man inte. Då gör man allt för att rädda människans liv.”

1

”Vi måste samarbeta bättre”

RÄDDNINGSPLAN Aspa bruk vill knyta räddningstjänsten närmare, och utbilda anställda som kan lotsa dem inne på bruket om en olycka inträffar igen.

Textilia

Tvingades betala 10 000 för visstidskontrakt

En mellanchef på tvätteriet Textilia tvingade Fardin att betala 10 000 kronor för ett halvårskontrakt. När utpressaren sedan ville ha mer pengar gick Fardin till företagsledningen. Då blev han av med jobbet.

2

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.

2

Ladda ner senaste e-DA här!

Dagens Arbete finns som gratis e-tidning. Här finns också ett sökbart arkiv två år bakåt, du når lätt våra inlästa reportage och kan länka till spännande vidareläsning. Här kan du ladda ner appen.

A-kassan då, nu och kanske i framtiden

DA REDER UTDen statliga utredningen föreslår stora ändringar av a-kassan. DA reder ut turerna i en a-kassa som redan har förändrats under coronakrisen.

1

Efter coronan

Dags för ett bättre normaltillstånd

KrönikaNär vi söker oss ur krisen måste vi ta tillfället i akt att stärka välfärden. Det är rimligt att de företag som tagit emot stöd tar ett större ansvar framöver, skriver GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

Tack alla kämpar – vi behöver er

KrönikaKraften i vår organisation har stegrats, fler och fler har fått veta vad Pappers gör och vad vi står för. Engagemanget från UNG 2020 finns med oss till efter coronakrisen, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

”Nu måste vi se till att kompetensutveckling också sker”

DEBATTTrots att korttidsarbete används i stor omfattning sker nästan inga kompetensutvecklande insatser. Vi parter är överens om att det är viktigt – nu måste vi också se till att det blir verklighet, skriver avtalssekreterarna för Pappers, GS och IF Metall tillsammans med Industriarbetsgivarna.

1

Så håller ni sams i sommar

DILEMMAT | KONFLIKTER Semester kan vara sol, bad – och familjegräl. DA frågade några som vet hur man kan undvika bråken. Och vad som är ledighetens största fiende.

En värld av barn

BildreportageFotografen Simon Johansson skildrar barnens värld, i gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Arbetsrätten

”Lasutredningen lever inte upp till kravet på balans”

Utredningens förslag, så som det är formulerat nu, kan aldrig bli ett skarpt lagförslag så länge Socialdemokraterna har makten, skriver S-gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

4

”Jag vill att det ska gå fortare”

CoronasmittanCovid-drabbade Fredrik, som DA tidigare har berättat om, är nu ute från sjukhuset. Han blir starkare för var dag, men det är lång tid kvar innan han är återställd.

Regionala skyddsombud

”Alla vill inte vara med i facket”

Svenskt Näringsliv vill skrota dagens system med regionala skyddsombud och frikoppla lokala skyddsombud från facket. Enligt organisationens arbetsmiljöexpert Amelie Berg skulle det stärka det lokala skyddsarbetet.

5

”Gå ut och se verkligheten, Svenskt Näringsliv”

DEBATTFörra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om skador lämnades in. Att då komma med förslag som sätter oss arbetare i en ännu sämre sits är förödande, skriver det regionala skyddsombudet Claes Thim.

2

Redo för framtiden

En ny generationAugust Wieser, som DA mötte 2017, har tagit studenten. Dessutom har han fått jobb på Billerud Korsnäs i Gävle. Men om han är pappersarbetare om tio år låter han vara osagt.

Vägrade betala skadestånd – stäms i AD

ArbetsdomstolenEtt Skåneföretag vägrade betala skadestånd till IF Metall för avtalsbrott. Nu stämmer facket bolaget inför arbetsdomstolen, AD och kräver 200 000 kronor i skadestånd.

1

”Sjukförsäkringen måste bli tryggare – nu!”

KRÖNIKAAlltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. Ändå anser Försäkringskassan att de är för friska för att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

4

”Bristerna i sjukförsäkringen måste åtgärdas – nu”

DebattVi kräver nu att regeringen går vidare med de utredningsförslag som tagits fram – annars riskerar ännu fler löntagare att kastas ut i fattigdom, skriver Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S) och Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

2

Gamla dängor ger oss trygghet

KRÖNIKAMat, sömn och vila. Men själen måste också hållas levande, skriver musikjournalisten Carl Linnaeus. 

Bygger ett tak i trä

ÖgonblicketFramför Jari Salmi och Juho Teppola ligger en sjättedel av det som ska bli taket till en grillstuga.

Ordföranden som aldrig hann tillträda

HISTORIAGunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag: LO-ordförande.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.