Industriarbetarnas tidning

”Det finns många förlorare”

29 april, 2015

Skrivet av Hans Strandberg Marie Edholm

Finansminister Magdalena Andersson säger att återbetald tryckerimoms givetvis bör gå vidare till kunderna. Men:

– Det är emellertid en fråga mellan tryckerierna och deras kunder. Det finns inga politiska beslut att fatta i det här läget.

 

Svaret kom i en debatt i riksdagen på tisdagskvällen, efter att Anette Åkesson (M) frågat vad finansministern tänker göra åt den så kallade tryckerimomshärvan. Hon skriver så här i sin interpellation:

”Till följd av hanteringen har många små och större företag tvingats in i rättsprocesser som stjäl nerver, kostar mycket pengar men även tar upp samhällets resurser. Vissa företag riskerar även konkurs, och därmed hotas även arbetsplatser. Det finns många förlorare.”

Bakgrunden till frågan är en fem år gammal dom i EU-domstolen som har lett till att svenska tryckerier har begärt tillbaka moms från Skatteverket och fått tillbaka 3,35 miljarder kronor. Samtidigt har Skatteverket krävt tryckeriernas kunder, som redan betalt sin moms en gång, på pengarna – hittills 1,89 miljarder kronor.

Många tryckerier har valt att behålla pengarna, vägledda av skattekonsulter som hittat en lucka i lagstiftningen, vilket DA avslöjat i sin prisbelönta granskning. Anette Åkesson formulerade sig så här i gårdagens debatt:

-Tryckerierna vet att man generellt inte tjänar pengar på moms, men man fick informationen att Skatteverket i sin tur inte kunde kräva deras kunder på några pengar. Det lät som ett riskfritt sätt att få in mer pengar utan att det drabbar någon annan än staten.

Finansministern, som var Skatteverkets näst högsta chef när momsbeslutet togs, höll med om att situationen är ”olycklig”, att den ”drabbar många företag” och att ”det finns många förlorare”. Hon tillade:

-För det fall staten återbetalar moms bör givetvis de kunder som betalat denna också kunna få tillbaka den. Det är emellertid en fråga mellan tryckerierna och deras kunder om tryckeriet ska betala tillbaka den moms kunden betalat för mycket.

Magdalena Andersson påpekade också att luckan i lagen nu är tilltäppt, därför bör denna situation inte uppkomma igen:

-Från Finansdepartementet ser vi inte att det finns några politiska beslut att fatta i det här läget för att försöka lösa situationen, sade hon utan att kommentera Anette Åkessons vädjan om en utredning av tryckerimomshärvan.

Detta är andra gången tryckerimomsen debatteras i riksdagen, men för ett år sedan var det omvända roller. Då var Anette Åkessons parti i regeringen, och finansminister Anders Borg (M) svarade så här på en interpellation från miljöpartisten Mats Pertoft.

”Det är ingen som har gjort fel i processen. Alla olika institutioner har uppfyllt sin plikt i enlighet med svensk grundlag och EU-författningen. Då hamnar vi tyvärr i den här sitsen.”

Den så kallade tryckerimomshärvan har lett till tusentals skatteprocesser, och i dag pågår en rad processer i landets tingsrätter, där tryckerikunder har stämt sina tryckerier. Eftersom utfallen har skiljt sig mellan domstolarna beslutade Skatteverket i förra månaden ge anstånd med betalning av momsen. Anståndet ska gälla ”till dess att det civilrättsliga läget.” Om det blir så att kunderna inte kan få betalt av tryckerierna kommer Skatteverket att ”se över” hur man kan ”hantera situationen”.

Magdalena Andersson sade i gårdagens debatt att både politiker och byråkrater måste lära sig av tryckerimomshärvan:

-Det är väl också en erfarenhet som vi får utgå från att Skatteverket har med sig in i framtida momsdomar.