Industriarbetarnas tidning

Arbetssjuka lämnas utan skydd

15 mars, 2016

Skrivet av Text och research: Anna Tiberg research: Helena Gunnarsson

Få får ersättning. Facket och arbetsgivarna har det gemensamma försäkringsbolaget Afa för att anställda som blivit sjuka på jobbet ska få ersättning. Bolaget är en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som få utslitna får del av pengarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

Det här kan ge ersättning

Den som drabbas av en arbetsskada kan få ersättning för:

1. Olycksfall – en skada som orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse.

2. Arbetssjukdom – en sjukdom som har orsakats av något i arbetsmiljön som skadat den psykiska eller fysiska hälsan.  För att en arbetssjukdom ska godkännas av Afa krävs att besvären har kvarstått i
180 dagar. Den ska också vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas med på en särskild lista. Det ska dessutom finnas ”övervägande skäl” att tro att sjukdomen beror på arbetet.

Typer av ersättning

Exempel på vad skadade kan få från fackets försäkring:

Inkomstförlust: Ersättning för den inkomst du förlorat under sjukskrivningstiden.

Livränta: Om inkomstförlusten varar minst ett år kan du få livränta, alltså en ersättning för den framtida inkomstförlusten.

Medicinsk invaliditet: Om du får en permanent nedsättning av din rörelseförmåga eller hörsel. Kan också vara vanprydande ärr.

Sveda och värk: Fysiskt och psykiskt lidande under en övergående period.

Kostnader: Sjukvård, mediciner, taxiresor. Men även hjälp med att måla om huset och annat som den skadade inte klarar av. Merkostnader för rehabilitering och omskolning kan också ersättas.

Idén var enkel. Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.
31-personer-afa-nyaste

Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.

Så hur ser det ut i dag?

Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.

Många undrar vad som hände. Vi börjar med ett besök hos Evert.
ny-198-miljarder-afa

20 år med kronofogden

”Jag skickar mejl till er utan att få svar. Jag ringer er utan att ni ringer upp. Jag kan inte ens logga in på mina sidor. Det känns verkligen som att ni nonchalerar mig fullständigt.”

Det är en sen kväll och Evert Zander, 55, skriver av sig på en Facebooksida. Sidan tillhör Afa, fackens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag, och tangenterna smattrar under Everts fingrar. Han är arg. Han har haft ont länge. Kroppen var 32 när den sa ifrån.

Evert hade klivit in i arbetslivet och fått lära sig att han var försäkrad. Det kändes tryggt för jobbet slet på rygg och axlar. Han byggde det moderna Sveriges framtid, X2000-tågen, och var den lilla kugge i maskineriet som såg till att de ibland flera ton tunga delarna förflyttades från lastkaj till lastbil.

ny-40-miljarder-afaHan hade flickvän, ordnad ekonomi, hus och jobb. Livet var ljust och lovade gott. Tills smärtan tog över.

– Jag minns ett tungt lyft och att det kraschade i ryggen. Det lät som när man krossar knäckebröd ungefär.

Han hade fått ryggont av jobbet flera gånger förut. Det här var värst hittills. Pinan skulle bara förvärras och livet förstöras på så många vis.

Men han fick så småningom skadan godkänd som ”arbetssjukdom” hos Försäkringskassan. Kassan ansåg att de många tunga lyften förstört Everts kropp, och han trodde att det extra skyddsnätet, fackets försäkring, skulle täcka inkomstförlusten när han inte kunde jobba. Så blev det nu inte. Enligt Afa har Evert inte slitits ut av jobbet. Han är inte ensam.

ny-25-miljarder-afaDe arbetssjuka är förlorare i 2000-talets arbetsliv. 72 procent av alla som drabbades av en så kallad arbetssjukdom (till exempel förslitning) 1990 fick skadan godkänd. Femton år senare var siffran 16 procent.

Av dem som anmält att de blev sjuka 2014 har hittills bara 3 procent fått arbetssjukdomen godkänd. Handläggningstiderna är långa och siffrorna kommer enligt Afa att höjas.

”Det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd.”

Det räcker inte att få sjukdomen godkänd. Försäkringen kan täcka den inkomst du förlorar i framtiden om du inte kan jobba som förut. Det kallas för livränta. Men för att få det måste man också igenom en särskild nämnd som prövar arbetsgivarens ansvar. År 2014 fick bara 31 personer rätt i denna nämnd.

När det gäller de som råkar ut för en olycka på jobbet får många fler rätt, 83 procent (47 440 personer) 2014. Men en del av dem fick ingen ersättning alls eftersom det inte fanns något att ersätta. För dem som får ersättning handlar det mest om ”plåsterskador”, alltså mindre belopp.

Så hur viktig är försäkringen för den som råkar riktigt illa ut? Varje skadad bär naturligtvis sin egen historia. För Evert rasade allt.

– Jag förlorade så mycket inkomst att jag tvingades sälja mitt hus. Huspriserna hade gått ner så tyvärr sålde jag med förlust.

Det blev en ond cirkel. Han hamnade hos kronofogden och lyckades inte ta sig därifrån.

– Men det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd. Att smärtan stannade kvar kunde inte bero på jobbet, menade de. ”Det borde gå över snabbt” ungefär. Jag kör rätt tung medicin mot smärtan, fortfarande.

Det tog 20 år av Everts liv att bli fri från skulderna. Till sist beviljades han skuldsanering, och för ett drygt år sedan blev den klar. 55 år fyllda är Evert Zander åter en fri man.

”Du får inte ont i ryggen av att arbeta”

Den som kliver in i Afa Försäkrings lokaler i centrala Stockholm möts av vackra designmöbler och en inbyggd ljusgård med porlande vattenbassäng. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har i dag 198 miljarder kronor i samlade tillgångar.

Vi är här för att undersöka hur Afa ser på situationen för såna som Evert. Vi får ett svar:

– De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta.

Mannen som pratar är Afa:s analyschef Michel Normark. Med meningen om ryggar upprepar han ett omdiskuterat mantra i arbetsskadesammanhang. Vi ska återkomma till det.

Först måste vi kika på bakgrunden till den drastiska förändringen för de arbetssjuka. Den sjuke ska först få rätt hos Försäkringskassan och det har blivit svårare eftersom statens försäkringar har försämrats flera gånger. Och då har fackens och arbetsgivarnas försäkring också försämrats. Resonemanget går kortfattat ut på att ersätter inte staten, gör inte Afa det heller.

afa-lennart-steen
Lennart Stéen är en av Sveriges främsta experter på försäkringen. Han anser att skyddet har försämrats kraftigt. Foto: Sara Kroon.

En som har funderat mycket på det här är Lennart Stéen, 76. Han är en av Sveriges främsta experter på den avtalade arbetsskadeförsäkringen. Redan under tidigt 70-tal var han, som utredare och ombud, med och hjälpte skadade och sjuka på arbetsplatserna.
Han säger att anledningen till att försäkringen växte fram är enkel: det statliga skyddet var för dåligt, och kraven från facken handlade om att arbetsgivarna måste vara med och betala. Företagen fick sitt, de skulle slippa bli stämda av sjuka anställda. Och arbetarna skulle på ett smidigt och enkelt sätt få ersättning.

– Människor som blev utslitna av jobbet skulle inte förlora någon inkomst.
Försämringen av den statliga försäkringen borde, enligt Stéens synsätt, ha lett till att facken pressat arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Så har det inte blivit.

– Det skapar stora luckor i skyddet. Om inte samhället tycker sig ha råd, och om arbetsgivaren är skyldig till skadorna – då ska arbetsgivaren självklart betala för dem, anser Lennart Stéen.

I rättvisans namn borde skadade åtminstone ha möjligheten att dra företaget inför domstol, säger han.

– Om du har blivit sjuk av jobbet, vad har parterna för rätt att stänga dig ute från ersättning?

Men precis så ser det ut. Möjligheten att driva försäkringsärenden mot arbetsgivarna förhandlades i stort sett bort 1973. Parterna kom då överens om ett så kallat taleförbud: arbetarna fick inte stämma företaget på skadestånd. Enligt Stéen var skälet att arbetsgivarna skulle slippa betala dubbelt, dels till försäkringen, dels till skadade anställda.

Så vad betalar de i dag?

Företagen betalar en tiotusendel

afa-grafik-ny-10-marsVi har följt premieinbetalningarna från 1979 och framåt, alltså den procentsumma av lönekostnaden som arbetsgivarna betalar in till försäkringen. Bilden varierar något.
1979 kostade försäkringen 0,52 procent av lönesumman. Tjugo år senare sjönk premien kraftigt, och de senaste sex åren har kostnaden för arbetsgivarna bara varit 0,01 procent. En tiotusendel av lönesumman.

Det betyder inte att Afa Försäkring håller på att tömmas. Tvärtom. Bolaget har sedan flera år tillbaka fått allt generösare undantag från Finansinspektionen, och får lägga extra pengar i en ”reserv”. När undantaget inte räcker till måste pengarna antingen beskattas eller ta vägen någon annanstans. Och då kan det bli som för några år sedan. Stora belopp går i retur till företagen. Afa har betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna de senaste fem åren.

Tillbaka till uttalandet om att ”De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

”Ryggen” är ett exempel. Michel Normark på Afa menar egentligen de flesta muskel- och ledförslitningar. Han hänvisar till de läkare som ger råd om huruvida det finns ”övervägande skäl” att tro att en sjukdom beror på jobbet.

– De säger allra oftast, ”nej det är andra saker”. Det kan vara åldersrelaterade besvär, eller det kan bero på saker som man har gjort hemma, eller på en medfödd missbildning, eller något annat … Jag kan själv ha ryggbesvär, men jag skulle ju ha väldigt svårt att hävda att det beror på jobbet.

Du är analyschef. Men industriarbetare som har haft tunga jobb i tunga industrier, där blir ju kopplingen uppenbar?

– Men om en stor del av Sveriges befolkning har ryggbesvär, oavsett jobb. Då ska det ju till något extra för att det ska vara bevisat, enligt reglerna, att sjukdomen beror på jobbet.

Har du svårt att hänga med i resonemanget är du inte ensam. Och det har Michel Normark förståelse för.

– Jag tror inte att det här är så lätt att vare sig förstå eller förklara. Alla tänker väl att ”om jag får ont i ryggen, och jobbar med någonting där jag lyfter, då är det klart att det onda beror på mitt jobb”. Man kanske inte tänker att ”jag är 55 år nu, och alla i min familj har problem med ryggen.”

Fast alla tycker förstås inte som Afa.

– Jag kan bara rekommendera Afa och deras läkare att ta del av den senaste forskningen, säger Claes Jansson, chef på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Claes Jansson visar nya studier tydliga samband mellan olika skador och jobbet. Det borde i sin tur leda till att fler arbetssjuka nu godkänns både av Försäkringskassan och Afa.

Men så har det inte blivit, menar Claes Jansson.

Michel Normark å sin sida tycker inte att forskningen är anpassad till hur försäkringen fungerar. Att forskare slår fast att ett visst arbete skadar ryggen räcker inte. Så länge de inte ger tydliga mått på hur länge – och mycket – ryggen ska ha blivit utsatt.
Och då är vi, med eller utan forskning, tillbaka där vi började. För bedömningen från fall till fall säger oftast: ” … att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark
Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark

Matti ringde en konsult

Vid samma tid som Evert Zander lastade delar i Värnamo, stod Matti Vantaa i Surahammar och smidde X2000-hjul. Everts och Mattis historier liknar varandra med en viktig skillnad. Matti prövade en sista utväg.

Han var 22 år när han kom till smedjan. En skiftande miljö av stark hetta, sträng kyla och kraftiga vibrationer. Kroppen tog stryk och Matti hade otur, kom i kläm mellan två skrotlådor och rasade ner på en stege över en felvänd byggställning.

Han började smyga ur trucken efter arbetspassen för att inte arbetskamraterna skulle se hur svårt han hade att räta ut ryggen. När det var som värst bar hustrun och en av sönerna in honom i bilen till akuten. Han fick bedövningssprutor för att kunna gå.
Försäkringskassan ansåg att Matti hade en arbetssjukdom, och han bad Afa om ersättning för inkomstförlust. Det blev nej. Han fick hjälp av facket att överklaga. Det blev nej igen och facket gick inte vidare.

Enligt Afa hade Matti, inte ens 40 år fyllda, blivit sjuk av ålder.

”Att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.”

Familjen tömde alla sparkonton, de tog lån och sa upp det mesta utom barnens försäkringar. Sjukdomen gjorde dem fattiga och Matti, han gav upp.

När han några år senare fick höra talas om en konsult som hjälpte arbetsskadade mot Afa, ringde han ändå upp utan egentligt hopp. Ett år av brevväxling tog det för konsulten, sedan kom beslutet. Matti trodde inte att det var sant.

– Jag förstår inte riktigt vad konsulten gjorde. Men hon visste väl vad hon skulle trycka på.

Matti, nu 53, fick ut hela inkomstförlusten för de senaste tio åren. Skillnaden går inte riktigt att beskriva, säger han.

– Det var trygghet vi fick tillbaka. Möjligheten till ett drägligt liv trots att jag knappt kan jobba längre.

Förhandling utan muskler

Arbetssjuka vi har pratat med anser att förbunden med LO i spetsen borde sätta hårt mot hårt för en bättre försäkring. Men få tecken pekar på att något skulle kunna förändras.

Vid den förra avtalsrörelsen gick LO tvärtom med på att i fortsättningen förhandla om försäkringarna för sig. Det betyder enligt kritiker att de muskler som LO kunnat spänna för de arbetssjuka har försvagats.

LO framhåller att det är fackförbunden som står för prioriteringarna. Och de har inte velat ta strid för de arbetssjuka. Inte hittills. 

Vi undrar vad Evert, Matti och alla andra trasiga människor skulle säga om det. Om någon fick för sig att fråga dem. Vi frågar Evert.

– Det är förfärligt, för man tror att man har ett skydd. Men att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.

Skriv till oss

Vet du mer, vill du tipsa eller berätta din egen historia? Hör av dig till oss!
Har du känslig information, läs här först.
Hans Strandberg
Webbchef
hs@da.se


Janna Ayres
Debattredaktör
ja@da.se

9 kommentarer till “Arbetssjuka lämnas utan skydd

 • Själv har jag fått tinitus av jobbet här på Scania.
  Samma respons från AFA som dessa två i artikeln, ingen ersättning.
  Ljudnivån är bevisat skadligt men de beviljar ändå inte pga att tinitus ej kan mätas.

 • En person som sitter och gör dess bedömingar och som inte har varit ute och jobbat på ”golvet” skall inte tillåtas att utala sig om kroppsskador.
  Du måste ha jobbat på riktigt i m inst 10år för att kunna få sitta och göra sådana här bedömingar.

 • AFA kan börja följa ILO konvention 121 sjukdomslista som de tidigt bröt mot i mitt arbetsskadeärende trots att LO TCO rättskydd drev mitt ärende. Tar för sannolikt att 100 tals TFA skadeärenden aldrig utretts enligt ILO konventionen sjukdomslista 121, det var därför jag också anmälde AFA till finansinspektion 2015 av antal goda skäl.

 • Jag blev skadad i knät på jobbet, men har bara fått betalt för läkarbesök och mediciner. Men att man får följdproblem tar man ingen hänsyn till. När man går länge innan man blir opererad så går man konstigt så nu har jag ont i andra knät också.
  Och att jag inte tålde medicinen läkaren skrev ut som jag nu också behandlas för gäller inte heller. Nu tvingas jag sluta i förtid för att det inte går längre.Man kan lägga ut hur mycket pengar som helst på att utreda, hämta in information och anlita så kallade experter – som troligen är anställda för att dom nästan alltid kommer fram till att den skadade inte ska få några pengar.Skulle experten komma fram till att man ska betala ut ersättning så blev den säkert arbetslös.Bäst att pengarna bara snurrar runt i bolaget.

 • Det verkar som att man hellre sitter still i båten än att man skall göra något för alla arbetsskadade. Man tvår sina händer istället för att gå sin egen väg. Politiska beslut kan aldrig stå i vägen för arbetsskadades rätt till trygghet och rättssäkerhet vid arbetsskadeolyckor.

  Det är ett cyniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara. Det ser man ju i denna artikel.
  Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan. Men man är inte säker hur man adekvat bedömer arbetsskadade. Devisen är från FK ”oberoende och opartisk”. Fundera över detta och se om detta är sant.

 • Ännu ett fattigdomsbevis när LO/Facket inte gör någonting för den arbetsskadade.
  Man har hur mycket utredningar och villkor som inte finns till för medlemmarna. Sedan tror jag inte på LO-TCO-rättsskydd för dessa personer undanhåller information till alla som skadas på sitt jobb.
  Inte ens LAF eller andra försäkringar som är kopplade till arbetsskador gäller när det kommer till kritan. Mycket snack och lite verkstad.
  Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt. Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
  Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
  Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
  Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte.Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen.

 • Försäkringskassan har utredningsskyldighet. ´Det framgår av förvaltningslagen. Vem som gett dem tillåtelse att ignorera den lagen känner jag inte till. Se tex §4. och 7§.

 • Jag tycker att fackföreningarna skall betala tillbaka medlemsavgifterna till medlemmarna så de kan starta ett eget fackförbund som går deras ärenden. Svenska facket är en skam för Sverige. De går arbetsgivarnas ärendn och är maktfullkomliga och hånfulla mot arbetsskadade som söker deras hjälp. De skadade skall få hjälp av oberoende jurister inte jurister som är anställda av facket och därmed har order att spara åt AFA och arbetsgivarna. Om arbetstagarna inte har någon försäkring skall de ha högre löner.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.