Industriarbetarnas tidning

Debattartiklar är texter som tar ställning. Åsikterna är skribenternas egna.

”Samförståndet ett hån mot de arbetssjuka”

7 april, 2016


rolf-ahlbergDebatt
Med ett LO som hamnat i knät på motparten behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren. Därför måste taleförbudet bort.

Om skribenten:

Rolf Ählberg har arbetat som arbetsmiljöombudsman inom Metall 1973 – 1998.

Till dagens ungdomar vill jag säga: Var realistisk, välj inte ett yrke som kan förstöra din hälsa! Dagens Arbetes utmärkta och avslöjande artiklar om den urusla arbetsskadeförsäkringen ger anledning till reflektion över fackens ”gyllene 70-tal” och frågan vad vi kan lära av historien.

Med den samförståndsanda som ledde till och följde av Saltsjöbadsavtalet 1938 blev tillväxt i ekonomin överordnat allt annat. Gruvstrejken 1969 var en säkerhetsventil som utlöstes och öppnade ögonen för att produktionsivern gått för långt, att tillväxtens pris var försummad arbetsmiljö och otrygghet vid arbetsskador .

Det ledde till ett uppvaknande och strid med en facklig offensiv med mängder av avslöjanden om arbetssjukdomar som förslitningsskador och skador av lösningsmedel, asbest och mycket mer. Vilket resulterade i ett avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada 1973 (som komplement till den statliga försäkringen) och en ny lag om arbetsskadeförsäkring 1977. Avtalsförsäkringen TFA gav tillsammans med den statliga arbetsskadeförsäkringen i stort sett alla som fått arbetsrelaterade sjukdomar full ersättning för inkomstförlust, vilket innebar 100 procents ersättning fram till pension.

Samtidigt stiftades en mängd arbetsmarknadslagar och träffades kollektivavtal för såväl arbetsmiljö som företagshälsovård. Arbetarskyddsfonden sjösattes, vilket möjliggjorde finansiering av en obunden arbetsmiljöforskning. Arbetsmiljömyndigheten (dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen) byggdes ut med mängder av nya yrkesinspektörer. Arbetsmiljöinstitutet bildades senare med opartiska resurser för bland annat mätningar av luftföroreningar. Företagshälsovården byggdes ut för att omfatta de flesta företag. Fokus sattes på att förebygga arbetsskador. LO inledde samtidigt det största utbildningsprogrammet någonsin för skyddsombud och försäkringshandläggare.

Arbetsmiljö och försäkringar var fackföreningsrörelsens paradfrågor på 1970-talet. Allt raserades 1993 då arbetsgivarna sade upp de för arbetarna fördelaktiga avtalen. Den borgliga regeringen försämrade resten.

Nu skriver vi 2016, och nu står vi här med en arbetsskadeförsäkring som endast ger ett fåtal med arbetsrelaterad sjukdom ersättning. Arbetsmiljöarbetet går på sparlåga, det förebyggande arbetet är inte längre prioriterat.

Arbetsgivarna har fått som de velat, de har tagit kommandot över ett LO som inte har något intresse av eller ork till att återställa de gamla villkoren. Man sitter numera med andra ord i knä på motparten, och struntar i medlemmarna trots kraftig kritik under hela 2000-talet.

Dessa obekväma fakta som Dagens Arbete redovisat i sina artiklar visar med all tydlighet vad samarbetet lett till. Hur kunde det sluta så illa? Trångsynthet/inkompetens är ord som passar in när man gör en historisk tillbakablick.

Med avtalsförsäkringen 1973 skrevs möjligheten att driva skadeståndsärenden mot arbetsgivarna bort, det så kallade taleförbudet. En skadad arbetare fick inte stämma arbetsgivaren för att få ersättning/skadestånd. Skälet var att arbetsgivarna inte skulle behöva betala dubbelt, både till försäkringen och till skadade anställda.

Detta taleförbud måste bort, skälen att ha det kvar finns inte längre. Försäkringen fungerar inte som det var tänkt när taleförbudet kom till, utan är nu snarare ett hån mot dem som blir sjuka av jobbet. 2014 fick endast 31 personer livränta för arbetssjukdom. 1990 godkändes 72 procent av arbetssjukdomarna, 2014 är det endast 3 procent. Filosofin tycks nu vara att är du så dum så du väljer fel jobb och blir skadad eller sjuk, då får du skylla dig själv.

I England finns inget taleförbud. Där driver duktiga advokater skadeståndsprocesser som ger fackets medlemmar ett mycket bättre resultat än vad svenska arbetare kan räkna med.
Några exempel. En änka efter en 79-årig man som dog av asbestcancer fick 1,9 miljoner kronor i skadestånd. En annan asbest änka fick drygt 4 miljoner. En belastningsskada kan ge runt en miljon kronor, en vibrationsskada 500 000, och så vidare. Det är i sammanhanget värt att nämna att i Sverige har asbest änkorna på sin höjd fått 80 000 kronor i ersättning.

Till dagens ungdomar vill jag säga: Var realistisk, välj inte ett yrke som kan förstöra din hälsa! Du är i stort oförsäkrad. Drabbas du av en arbetssjukdom kan det sluta med att du får sälja av allt du har av värde; lägenhet, hus, bil och så vidare innan du kan få ett minimum av socialhjälp.

Rolf Ählberg

I nästa veckas nummer av DA fortsätter vi vår granskning av AFA.

10 kommentarer till “Samförståndet ett hån mot de arbetssjuka

 • Jag tycker att allt som sägs i denna debatt av Rolf Ählberg, stämmer mycket väl med hur det ser ut.
  Sedan önskar jag att man får fet som i England som det nämns i denna artikel också.

  För nu är alla vi arbetsskadade hjärtligt trötta på att ”ta smällen” vid sjukdom och arbetsskada. Någonstans måste arrogansen och hyckleriet ta slut från LO-TCO och framförallt från LO-TCO Rättsskydd som inte gör ett dugg för den arbetsskadade. Man lämnar inte ens ut domar som är offentlig handling så fort dessa har vunnit kraft i domstol.

  Så vad annat att säga, än, att: Rolf Ählberg, slår huvudet på spiken. Facket och dess organisation är en tiger utan tänder och livrädd för att gå till tandläkaren.

 • Rolf Ählberg öppnar mina ögon i den här frågan! Vi måste inom LO med hjälp av förbunden ta tag i det här.
  Arbetsgivarna har fått som de velat, mindre pengar går till våra kollegor som skadat sig i jobbet. Har vi en försäkring som inte fungerar som det är tänkt, säg upp den ta bort taleförbudet. Vi får sluta att vara så förbannat försiktiga.!

 • Till ”Tobias”

  Kritisera gärna ”LO-TCO” för passivitet i frågorna, men ”veva” inte emot LO-TCO Rättsskydd AB. De arbetar normalt på uppdrag av ”förbunden”, som naturligtvis får del av domar och annat som deras ärenden berör ….

 • Till: Stig Nordberg:
  Har du försökt att begära ut laga vunna handlingar från LO-TCO Rättsskydd?
  Om inte försök. Jag har försökt. Därför är det berättigat att kritisera även Rättsskyddet, för man är helt utlämnad till godtycke.

 • Jag tycker att AFA försäkringen är värdelös jag har diskbråck och har opererat ryggen kämpat i många år utan resultat och gett upp hoppet nu.

 • Alla vet att LO tco rättskydd endast gör det förbundet beslutar om.Hur dessa beslut tages är okänt, därför avslutas rättshjälp i de felsta ärenden som kostar förbundet pengar.
  Tänk dig att ett försäkringsbolag skulle lägga sig i process som advokat driver, fullständigt omöjligt.
  Där ligger skillnaden
  Georg Carlde
  asbestskadad

 • När facket argumenterar för kollektivavtal så är ju ett av argumenten att med kollektivavtal så är man försäkrad om man blir skadad på jobbet. Man är tydligen försäkrad men till vilken nytta måste man ju fråga sig.

 • Vilka var de fackliga företrädare som satt med vid förhandlingarna 1993? Var det vid samma tidpunkt som det fackliga tolkningsföreträdet togs bort vid tvisteförhandlingar..och chefen fick makten att göra sig av med sk obekväma personer? Vill gärna höra deras förklaringar med tanke på den kraftiga ökningen av sjukskrivningar för psykisk ohälsa…

 • Det är en storskandal att facket som är betalt av medlemmarna inte hjälper de arbetsskadade i processen mot Försäkringskassan och AFA Medlemmarna betalar deras löner medan de själva agerar fackadel och ger stöd till arbetsgivarna i stället för till medlemmarna. Man hör när rättssyddets representanter informerar på konferenser hur flata de är och uttrycker ” ord står mot ord” trots at det finns mycket bevisning tar man inte hänsyn till detta. Skrota fackföreningarna och skapa nya föreningar som stärker arbetstagarskyddet. Att betala för sin egen undergång är idiotiskt.

 • Hoberga ; jag tycker det är bättre att vi byter ut våra företrädare i facken och LO mot lojala ombud som förstår vem dom ska företräda.
  Det som byggts upp genom fackförbunden under många år (där säkert både du och jag varit medlemmar) skulle fungera alldeles utmärkt med rätt folk.
  Fackrörelsen är toppstyrt/”kapat”. Politik ska inte styra arbetares rätt till sin arbetsskadeförsäkring.
  Det är också ”lustigt” att socialdemokraterna verkar stödja nuvarande system. Jag frågar mig om socialdemokraterna verkligen är på arbetarnas sida längre.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 2 av 15 på temat Afa Försäkring

Arbetssjuka lämnas utan skydd

15 mars, 2016

Skrivet av Text och research: Anna Tiberg research: Helena Gunnarsson

Få får ersättning. Facket och arbetsgivarna har det gemensamma försäkringsbolaget Afa för att anställda som blivit sjuka på jobbet ska få ersättning. Bolaget är en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som få utslitna får del av pengarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

Det här kan ge ersättning

Den som drabbas av en arbetsskada kan få ersättning för:

1. Olycksfall – en skada som orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse.

2. Arbetssjukdom – en sjukdom som har orsakats av något i arbetsmiljön som skadat den psykiska eller fysiska hälsan.  För att en arbetssjukdom ska godkännas av Afa krävs att besvären har kvarstått i
180 dagar. Den ska också vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas med på en särskild lista. Det ska dessutom finnas ”övervägande skäl” att tro att sjukdomen beror på arbetet.

Typer av ersättning

Exempel på vad skadade kan få från fackets försäkring:

Inkomstförlust: Ersättning för den inkomst du förlorat under sjukskrivningstiden.

Livränta: Om inkomstförlusten varar minst ett år kan du få livränta, alltså en ersättning för den framtida inkomstförlusten.

Medicinsk invaliditet: Om du får en permanent nedsättning av din rörelseförmåga eller hörsel. Kan också vara vanprydande ärr.

Sveda och värk: Fysiskt och psykiskt lidande under en övergående period.

Kostnader: Sjukvård, mediciner, taxiresor. Men även hjälp med att måla om huset och annat som den skadade inte klarar av. Merkostnader för rehabilitering och omskolning kan också ersättas.

Idén var enkel. Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.
31-personer-afa-nyaste

Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.

Så hur ser det ut i dag?

Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.

Många undrar vad som hände. Vi börjar med ett besök hos Evert.
ny-198-miljarder-afa

20 år med kronofogden

”Jag skickar mejl till er utan att få svar. Jag ringer er utan att ni ringer upp. Jag kan inte ens logga in på mina sidor. Det känns verkligen som att ni nonchalerar mig fullständigt.”

Det är en sen kväll och Evert Zander, 55, skriver av sig på en Facebooksida. Sidan tillhör Afa, fackens och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag, och tangenterna smattrar under Everts fingrar. Han är arg. Han har haft ont länge. Kroppen var 32 när den sa ifrån.

Evert hade klivit in i arbetslivet och fått lära sig att han var försäkrad. Det kändes tryggt för jobbet slet på rygg och axlar. Han byggde det moderna Sveriges framtid, X2000-tågen, och var den lilla kugge i maskineriet som såg till att de ibland flera ton tunga delarna förflyttades från lastkaj till lastbil.

ny-40-miljarder-afaHan hade flickvän, ordnad ekonomi, hus och jobb. Livet var ljust och lovade gott. Tills smärtan tog över.

– Jag minns ett tungt lyft och att det kraschade i ryggen. Det lät som när man krossar knäckebröd ungefär.

Han hade fått ryggont av jobbet flera gånger förut. Det här var värst hittills. Pinan skulle bara förvärras och livet förstöras på så många vis.

Men han fick så småningom skadan godkänd som ”arbetssjukdom” hos Försäkringskassan. Kassan ansåg att de många tunga lyften förstört Everts kropp, och han trodde att det extra skyddsnätet, fackets försäkring, skulle täcka inkomstförlusten när han inte kunde jobba. Så blev det nu inte. Enligt Afa har Evert inte slitits ut av jobbet. Han är inte ensam.

ny-25-miljarder-afaDe arbetssjuka är förlorare i 2000-talets arbetsliv. 72 procent av alla som drabbades av en så kallad arbetssjukdom (till exempel förslitning) 1990 fick skadan godkänd. Femton år senare var siffran 16 procent.

Av dem som anmält att de blev sjuka 2014 har hittills bara 3 procent fått arbetssjukdomen godkänd. Handläggningstiderna är långa och siffrorna kommer enligt Afa att höjas.

”Det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd.”

Det räcker inte att få sjukdomen godkänd. Försäkringen kan täcka den inkomst du förlorar i framtiden om du inte kan jobba som förut. Det kallas för livränta. Men för att få det måste man också igenom en särskild nämnd som prövar arbetsgivarens ansvar. År 2014 fick bara 31 personer rätt i denna nämnd.

När det gäller de som råkar ut för en olycka på jobbet får många fler rätt, 83 procent (47 440 personer) 2014. Men en del av dem fick ingen ersättning alls eftersom det inte fanns något att ersätta. För dem som får ersättning handlar det mest om ”plåsterskador”, alltså mindre belopp.

Så hur viktig är försäkringen för den som råkar riktigt illa ut? Varje skadad bär naturligtvis sin egen historia. För Evert rasade allt.

– Jag förlorade så mycket inkomst att jag tvingades sälja mitt hus. Huspriserna hade gått ner så tyvärr sålde jag med förlust.

Det blev en ond cirkel. Han hamnade hos kronofogden och lyckades inte ta sig därifrån.

– Men det värsta var faktiskt känslan av att inte bli trodd. Att smärtan stannade kvar kunde inte bero på jobbet, menade de. ”Det borde gå över snabbt” ungefär. Jag kör rätt tung medicin mot smärtan, fortfarande.

Det tog 20 år av Everts liv att bli fri från skulderna. Till sist beviljades han skuldsanering, och för ett drygt år sedan blev den klar. 55 år fyllda är Evert Zander åter en fri man.

”Du får inte ont i ryggen av att arbeta”

Den som kliver in i Afa Försäkrings lokaler i centrala Stockholm möts av vackra designmöbler och en inbyggd ljusgård med porlande vattenbassäng. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har i dag 198 miljarder kronor i samlade tillgångar.

Vi är här för att undersöka hur Afa ser på situationen för såna som Evert. Vi får ett svar:

– De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta.

Mannen som pratar är Afa:s analyschef Michel Normark. Med meningen om ryggar upprepar han ett omdiskuterat mantra i arbetsskadesammanhang. Vi ska återkomma till det.

Först måste vi kika på bakgrunden till den drastiska förändringen för de arbetssjuka. Den sjuke ska först få rätt hos Försäkringskassan och det har blivit svårare eftersom statens försäkringar har försämrats flera gånger. Och då har fackens och arbetsgivarnas försäkring också försämrats. Resonemanget går kortfattat ut på att ersätter inte staten, gör inte Afa det heller.

afa-lennart-steen
Lennart Stéen är en av Sveriges främsta experter på försäkringen. Han anser att skyddet har försämrats kraftigt. Foto: Sara Kroon.

En som har funderat mycket på det här är Lennart Stéen, 76. Han är en av Sveriges främsta experter på den avtalade arbetsskadeförsäkringen. Redan under tidigt 70-tal var han, som utredare och ombud, med och hjälpte skadade och sjuka på arbetsplatserna.
Han säger att anledningen till att försäkringen växte fram är enkel: det statliga skyddet var för dåligt, och kraven från facken handlade om att arbetsgivarna måste vara med och betala. Företagen fick sitt, de skulle slippa bli stämda av sjuka anställda. Och arbetarna skulle på ett smidigt och enkelt sätt få ersättning.

– Människor som blev utslitna av jobbet skulle inte förlora någon inkomst.
Försämringen av den statliga försäkringen borde, enligt Stéens synsätt, ha lett till att facken pressat arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Så har det inte blivit.

– Det skapar stora luckor i skyddet. Om inte samhället tycker sig ha råd, och om arbetsgivaren är skyldig till skadorna – då ska arbetsgivaren självklart betala för dem, anser Lennart Stéen.

I rättvisans namn borde skadade åtminstone ha möjligheten att dra företaget inför domstol, säger han.

– Om du har blivit sjuk av jobbet, vad har parterna för rätt att stänga dig ute från ersättning?

Men precis så ser det ut. Möjligheten att driva försäkringsärenden mot arbetsgivarna förhandlades i stort sett bort 1973. Parterna kom då överens om ett så kallat taleförbud: arbetarna fick inte stämma företaget på skadestånd. Enligt Stéen var skälet att arbetsgivarna skulle slippa betala dubbelt, dels till försäkringen, dels till skadade anställda.

Så vad betalar de i dag?

Företagen betalar en tiotusendel

afa-grafik-ny-10-marsVi har följt premieinbetalningarna från 1979 och framåt, alltså den procentsumma av lönekostnaden som arbetsgivarna betalar in till försäkringen. Bilden varierar något.
1979 kostade försäkringen 0,52 procent av lönesumman. Tjugo år senare sjönk premien kraftigt, och de senaste sex åren har kostnaden för arbetsgivarna bara varit 0,01 procent. En tiotusendel av lönesumman.

Det betyder inte att Afa Försäkring håller på att tömmas. Tvärtom. Bolaget har sedan flera år tillbaka fått allt generösare undantag från Finansinspektionen, och får lägga extra pengar i en ”reserv”. När undantaget inte räcker till måste pengarna antingen beskattas eller ta vägen någon annanstans. Och då kan det bli som för några år sedan. Stora belopp går i retur till företagen. Afa har betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna de senaste fem åren.

Tillbaka till uttalandet om att ”De flesta yrkesmedicinare säger att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

”Ryggen” är ett exempel. Michel Normark på Afa menar egentligen de flesta muskel- och ledförslitningar. Han hänvisar till de läkare som ger råd om huruvida det finns ”övervägande skäl” att tro att en sjukdom beror på jobbet.

– De säger allra oftast, ”nej det är andra saker”. Det kan vara åldersrelaterade besvär, eller det kan bero på saker som man har gjort hemma, eller på en medfödd missbildning, eller något annat … Jag kan själv ha ryggbesvär, men jag skulle ju ha väldigt svårt att hävda att det beror på jobbet.

Du är analyschef. Men industriarbetare som har haft tunga jobb i tunga industrier, där blir ju kopplingen uppenbar?

– Men om en stor del av Sveriges befolkning har ryggbesvär, oavsett jobb. Då ska det ju till något extra för att det ska vara bevisat, enligt reglerna, att sjukdomen beror på jobbet.

Har du svårt att hänga med i resonemanget är du inte ensam. Och det har Michel Normark förståelse för.

– Jag tror inte att det här är så lätt att vare sig förstå eller förklara. Alla tänker väl att ”om jag får ont i ryggen, och jobbar med någonting där jag lyfter, då är det klart att det onda beror på mitt jobb”. Man kanske inte tänker att ”jag är 55 år nu, och alla i min familj har problem med ryggen.”

Fast alla tycker förstås inte som Afa.

– Jag kan bara rekommendera Afa och deras läkare att ta del av den senaste forskningen, säger Claes Jansson, chef på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Claes Jansson visar nya studier tydliga samband mellan olika skador och jobbet. Det borde i sin tur leda till att fler arbetssjuka nu godkänns både av Försäkringskassan och Afa.

Men så har det inte blivit, menar Claes Jansson.

Michel Normark å sin sida tycker inte att forskningen är anpassad till hur försäkringen fungerar. Att forskare slår fast att ett visst arbete skadar ryggen räcker inte. Så länge de inte ger tydliga mått på hur länge – och mycket – ryggen ska ha blivit utsatt.
Och då är vi, med eller utan forskning, tillbaka där vi började. För bedömningen från fall till fall säger oftast: ” … att du får inte ont i ryggen av att arbeta”.

Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark
Matti Vantaa skadades i smedjan. Men hjälp av en konsult fick han ut tio års inkomstskillnad. Foto: David Lundmark

Matti ringde en konsult

Vid samma tid som Evert Zander lastade delar i Värnamo, stod Matti Vantaa i Surahammar och smidde X2000-hjul. Everts och Mattis historier liknar varandra med en viktig skillnad. Matti prövade en sista utväg.

Han var 22 år när han kom till smedjan. En skiftande miljö av stark hetta, sträng kyla och kraftiga vibrationer. Kroppen tog stryk och Matti hade otur, kom i kläm mellan två skrotlådor och rasade ner på en stege över en felvänd byggställning.

Han började smyga ur trucken efter arbetspassen för att inte arbetskamraterna skulle se hur svårt han hade att räta ut ryggen. När det var som värst bar hustrun och en av sönerna in honom i bilen till akuten. Han fick bedövningssprutor för att kunna gå.
Försäkringskassan ansåg att Matti hade en arbetssjukdom, och han bad Afa om ersättning för inkomstförlust. Det blev nej. Han fick hjälp av facket att överklaga. Det blev nej igen och facket gick inte vidare.

Enligt Afa hade Matti, inte ens 40 år fyllda, blivit sjuk av ålder.

”Att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.”

Familjen tömde alla sparkonton, de tog lån och sa upp det mesta utom barnens försäkringar. Sjukdomen gjorde dem fattiga och Matti, han gav upp.

När han några år senare fick höra talas om en konsult som hjälpte arbetsskadade mot Afa, ringde han ändå upp utan egentligt hopp. Ett år av brevväxling tog det för konsulten, sedan kom beslutet. Matti trodde inte att det var sant.

– Jag förstår inte riktigt vad konsulten gjorde. Men hon visste väl vad hon skulle trycka på.

Matti, nu 53, fick ut hela inkomstförlusten för de senaste tio åren. Skillnaden går inte riktigt att beskriva, säger han.

– Det var trygghet vi fick tillbaka. Möjligheten till ett drägligt liv trots att jag knappt kan jobba längre.

Förhandling utan muskler

Arbetssjuka vi har pratat med anser att förbunden med LO i spetsen borde sätta hårt mot hårt för en bättre försäkring. Men få tecken pekar på att något skulle kunna förändras.

Vid den förra avtalsrörelsen gick LO tvärtom med på att i fortsättningen förhandla om försäkringarna för sig. Det betyder enligt kritiker att de muskler som LO kunnat spänna för de arbetssjuka har försvagats.

LO framhåller att det är fackförbunden som står för prioriteringarna. Och de har inte velat ta strid för de arbetssjuka. Inte hittills. 

Vi undrar vad Evert, Matti och alla andra trasiga människor skulle säga om det. Om någon fick för sig att fråga dem. Vi frågar Evert.

– Det är förfärligt, för man tror att man har ett skydd. Men att slita ut kroppen är det värsta du kan råka ut för i arbetslivet.

Skriv till oss

Vet du mer, vill du tipsa eller berätta din egen historia? Hör av dig till oss!
Har du känslig information, läs här först.
Hans Strandberg
Webbchef
hs@da.se


Janna Ayres
Debattredaktör
ja@da.se

8 kommentarer till “Arbetssjuka lämnas utan skydd

 • Själv har jag fått tinitus av jobbet här på Scania.
  Samma respons från AFA som dessa två i artikeln, ingen ersättning.
  Ljudnivån är bevisat skadligt men de beviljar ändå inte pga att tinitus ej kan mätas.

 • En person som sitter och gör dess bedömingar och som inte har varit ute och jobbat på ”golvet” skall inte tillåtas att utala sig om kroppsskador.
  Du måste ha jobbat på riktigt i m inst 10år för att kunna få sitta och göra sådana här bedömingar.

 • AFA kan börja följa ILO konvention 121 sjukdomslista som de tidigt bröt mot i mitt arbetsskadeärende trots att LO TCO rättskydd drev mitt ärende. Tar för sannolikt att 100 tals TFA skadeärenden aldrig utretts enligt ILO konventionen sjukdomslista 121, det var därför jag också anmälde AFA till finansinspektion 2015 av antal goda skäl.

 • Jag blev skadad i knät på jobbet, men har bara fått betalt för läkarbesök och mediciner. Men att man får följdproblem tar man ingen hänsyn till. När man går länge innan man blir opererad så går man konstigt så nu har jag ont i andra knät också.
  Och att jag inte tålde medicinen läkaren skrev ut som jag nu också behandlas för gäller inte heller. Nu tvingas jag sluta i förtid för att det inte går längre.Man kan lägga ut hur mycket pengar som helst på att utreda, hämta in information och anlita så kallade experter – som troligen är anställda för att dom nästan alltid kommer fram till att den skadade inte ska få några pengar.Skulle experten komma fram till att man ska betala ut ersättning så blev den säkert arbetslös.Bäst att pengarna bara snurrar runt i bolaget.

 • Det verkar som att man hellre sitter still i båten än att man skall göra något för alla arbetsskadade. Man tvår sina händer istället för att gå sin egen väg. Politiska beslut kan aldrig stå i vägen för arbetsskadades rätt till trygghet och rättssäkerhet vid arbetsskadeolyckor.

  Det är ett cyniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara. Det ser man ju i denna artikel.
  Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan. Men man är inte säker hur man adekvat bedömer arbetsskadade. Devisen är från FK ”oberoende och opartisk”. Fundera över detta och se om detta är sant.

 • Ännu ett fattigdomsbevis när LO/Facket inte gör någonting för den arbetsskadade.
  Man har hur mycket utredningar och villkor som inte finns till för medlemmarna. Sedan tror jag inte på LO-TCO-rättsskydd för dessa personer undanhåller information till alla som skadas på sitt jobb.
  Inte ens LAF eller andra försäkringar som är kopplade till arbetsskador gäller när det kommer till kritan. Mycket snack och lite verkstad.
  Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt. Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
  Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
  Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
  Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte.Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen.

 • Försäkringskassan har utredningsskyldighet. ´Det framgår av förvaltningslagen. Vem som gett dem tillåtelse att ignorera den lagen känner jag inte till. Se tex §4. och 7§.

 • Jag tycker att fackföreningarna skall betala tillbaka medlemsavgifterna till medlemmarna så de kan starta ett eget fackförbund som går deras ärenden. Svenska facket är en skam för Sverige. De går arbetsgivarnas ärendn och är maktfullkomliga och hånfulla mot arbetsskadade som söker deras hjälp. De skadade skall få hjälp av oberoende jurister inte jurister som är anställda av facket och därmed har order att spara åt AFA och arbetsgivarna. Om arbetstagarna inte har någon försäkring skall de ha högre löner.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 3 av 15 på temat Afa Försäkring

Kampen för att få hjälp

12 april, 2016

Skrivet av

Fast i bråkratin Afa har blivit del av ett system där skadade mals ner av tröga processer. Dagens Arbete har granskat ditt skyddsnät och hittat en alternativ värld där företag och konsulter tar betalt för att göra fackets jobb.

Sju års kamp för hjälp

Juli 2009:

Anita råkar ut för en allvarlig olycka på sitt jobb. Hon är heltidssjukskriven ungefär tre veckor. Skadan anmäls till Afa Försäkring och Försäkringskassan (Fk). Anita är helt eller delvis oförmögen att arbeta på grund av skadan. Under ett halvår blir hon nekad sjukpenning.

Januari 2010:

Afa informerar om att olycksfallet är godkänt som ett arbetsolycksfall.

Februari–mars 2012:

Anita går på smärtrehabilitering i fem veckor för att lära sig leva med smärtan.

Oktober 2013:

Fk beviljar en fjärdedels sjukersättning (tidigare förtidspension). Skadan börjar anses vara permanent. Anita jobbar 75 procent.

November 2013:

Fk erkänner Anitas besvär som arbetsskada.

Mars 2014:

Afa ber om medicinska handlingar för att fatta beslut om
ersättning för sveda och värk.

September 2015:

Anita får besök av två handläggare från Afa. De ska utreda om hon kan få ersättning för hemarbete hon inte längre klarar på grund av skadan. Ersättning för den typen av kostnader ingår i fackets försäkring.

Mars 2016:

Anita har ännu inte fått hjälp.

”Skada er aldrig på jobbet!”
Vi befinner oss i Enköping år 2015. Anita Eckebring sitter böjd över sitt köksbord. Den skadade handen vilar mot skivan, och framför henne sitter två män. De kommer från Afa, fackets och arbetsgivarnas försäkringsbolag.
Anita har taggarna utåt, hon känner det själv. Ilskan måste ut och hon vänder sig till den ena handläggaren.

– Ta kontakt med kommunen, det sa du i förbifarten för ett år sedan. Jaha, varför då? Men hade man vetat hur det hänger ihop  … Jag vet ju inte hur det hänger ihop!

Jag sitter med vid bordet, för Anita vill att jag ska se hur mötet går till. Jag presenteras som en vän.
I kökets hörn ligger travar. Papper, burkar, plåster, prylar. Tyg sitter uppspänt för en igenbommad rumsöppning. Golvet är smutsigt och kylen ger ifrån sig märkliga ljud. Hon kliver upp och knuffar till den för att få tyst.

Anita har vant sig vid skadan på sätt och vis. Hon har bara svarta kläder för då blir det mindre tvätt. Hon är smutsigare än förr eftersom det är svårt att duscha med den ständigt omlagda handen. Hon har lärt sig att se bort från de växande högarna, de grå golven och dammvirvlarna.

Men ibland tycker hon att skadan känns värre än för sju år sedan. Det var då hon skulle blåsa rent en detalj i verkstan och ett metallspån gjorde ett knappnålsstort hål i huden. Ett hål som sedan fylldes med luft från tryckluftsprutan.

Afa2-utdrag-Anita

Handen och underarmen svällde upp som en ballong. Hon hade tur som överlevde. Svullnaden gick över efter några dagar, men smärtan stannade kvar, och efter sju år kan själva tröttheten göra att värken vinner. Den blir övermäktig. Värktabletterna har hon slutat med, de hjälpte inte och hon blev en säkerhetsrisk på jobbet, helt groggy. De smärtstillande plåstren kapar smärtans topp, men dem får hon bara ha 12 timmar i sträck och då väljer hon dagtid för att kunna jobba, 75 procent på verkstan är hon nu. Hon har ofta svårt att sova och hennes syster som flyttat in för att hjälpa säger att Anita jämrar sig när sömnen väl tar över.

Vad hon nu önskar sig är ett slut på processen. Anita drömmer om ett proffs. En som kan ägna dagarna åt att prata med Afa. Som vet hur pappersbunten ska sorteras och blanketterna ska fyllas i.

Afa2-siffror3Den insatta konsulten

Vi förflyttar oss till ett litet vindskontor i en svensk småstad. Där sitter en kvinna i en kontorsstol, lätt framåtlutad och med händerna knäppta i knät.

– Han sa: Jag hade tänkt gå till banken, betala av lånen på huset, och sen ta bort mig.

Vi kan kalla kvinnan Konsulten. Mannen hon talar om kan vi kalla Snickaren.

– Han tyckte att det var det bästa för familjen, att han inte fanns mer. Han var inte bra för någon sa han. Han skulle ju aldrig kunna jobba mer. Han hade lagt år av sitt liv – all kraft han hade kvar – på att försöka få sin arbetsskada godkänd och ersatt. När allt var klart ville han inte leva längre.

Av något skäl ångrade sig Snickaren, han valde att leva vidare. Han är ett exempel på den utmattning Konsulten säger sig möta, hon rabblar det ena efter det andra, visar listor över långa rader av människor som skadat sig på jobbet och drivit processer för att få hjälp. Processer där de ekonomiska riskerna varit enorma och psyket tagit stryk.

– När de till slut får rätt mot Försäkringskassan vet de ofta inte att de kan få ersättning från Afa.

Och det är då Konsulten kommer in och försöker få dem att börja om, en gång till.

Anita använder en ortos, ett slags stödbandage. Senast efter tolv timmar måste hon lägga om handen på nytt, eftersom de smärtstillande plåstren inte bör vara på längre än så.Foto: David Lundmark.
Anita använder en ortos, ett slags stödbandage. Senast efter tolv timmar måste hon lägga om handen på nytt, eftersom de smärtstillande plåstren inte bör vara på längre än så.Foto: David Lundmark.

Hon är en del av det brokiga system av aktörer som vuxit upp runt den avtalade arbetsskadeförsäkringen. Där finns allt från advokater till föreningar och företag. Vissa jobbar bara mot Afa, andra bearbetar flera försäkringsbolag. Vi har talat med ideella och halvt ideella krafter, företaget Aj Personskador samt grundaren av det vinstdrivande bolaget Folkets ombud.

Konsulten framför oss har skapat sig en försörjning bara på Afa. Hon letar upp fall i domstolarna, begär ut listor på dem som har överklagat och fått rätt mot Försäkringskassan. Vissa kontaktar henne också på rekommendation. Hon får in cirka tre fall i månaden och tar 15 procent av pengarna som hon driver in. Hon tar bara betalt om hon lyckas.

– I undantagsfall är det ett eller två brev för att få ut pengarna. Men ofta tar det månader, år. Det kräver att man är otroligt insatt, att man kan ägna mer eller mindre heltid för att lyckas med den här kommunikationen med Afa, och det kan jag. Det har blivit mitt jobb.

Konsulten visar arbetsmappar och fakturor. Jag går igenom fakturorna och räknar ut att hon ensam fått Afa att betala ut över 26 miljoner kronor inom loppet av några år.

Varför är det här så svårt?
– Ja det kan man undra. Den här försäkringen finns ju för att arbetsgivarna ska slippa bli stämda av skadade arbetare. Sen när du skadar dig, då får du bråka. Jag tycker det är väldigt konstigt för det här borde kunna gå mer eller mindre med automatik.

Leif Kåvestad konstaterar att Riksrevisionen riktat kritik mot Försäkringskassan. ”Vem granskar Afa?” Foto: David Lundmark.
Leif Kåvestad konstaterar att Riksrevisionen riktat kritik mot Försäkringskassan. ”Vem granskar Afa?” Foto: David Lundmark.

Vissa av de arbetsskadade vi har varit i kontakt med kallar konsulterna för hjältar och änglar. Afa Försäkrings presschef Caroline Rylander beskriver dem å andra sidan som ”profitörer som ser en möjlighet att tjäna pengar”.

Enligt Afa försvårar de anonyma konsulterna handläggarnas jobb och kostar de arbetsskadade onödiga pengar.  (Läs mer i nästa artikel: ”Det är få som behöver vänta”.)

– Fast jag betalar ju hellre lite än att inte få några pengar alls, säger Matti Vantaa, en av dem som vände sig till den konsult vi har besökt.

När det var som värst fick han smärtstillande sprutor för att kunna gå. Han fick höra talas om Konsulten och kände varken att han tog någon risk eller byggde några förväntningar. Till skillnad från advokatbyråer på stan tog hon ju bara betalt om hon lyckades.

– Valet stod mellan inga pengar alls eller att ta hjälp. Facket hade gett upp och jag skulle aldrig ha klarat att driva mitt ärende mot Afa på egen hand.

Andra som riktar missnöje mot Afas handläggning är juridikbyrån LO-TCO Rättsskydd. I de fall där skadade får rättshjälp av facket för att driva sitt ärende, kan rättsskyddet kopplas in. Och för ett och ett halvt år sedan blev juristen Kerstin Burman så uppgiven att hon i mejl till Afa riktade skarp kritik mot handläggningstiderna. Det gällde enkla ärenden säger hon, inkomstutredningar där Burman själv gjort utredningsåtgärder för att underlätta. Ändå fick skadade vänta i över 18 månader på att få inkomstersättningen handlagd, månader som kunde innebära att fondbesparingar måste lösas upp och hem läggas ut till försäljning.

Svaret hon fick då var att Afa jobbade för att förbättra situationen. Men i dag, ett och ett halvt år senare, upplever inte juristerna att det har blivit bättre.

– Jag har ett fall där det har tagit över fyra år och ett annat på nästan fem år, berättar juristen Magnus Eriksson.

– Ibland är det svårt att förstå vad som tar så lång tid. Det är inte sällan som till exempel färdiga löneuppgifter ligger hos Afa under lång tid och att det är först när man ringer och påminner som något händer.

Afa2-citat-matti

I ett brev från Afa slår försäkringsbolaget fast: ”Var beredd på att handläggningstiden är lång. Vi beräknar att det tar ca 13 månader från att vi har fått in alla handlingar.”

Enligt personen som visar mig brevet var 13 månader bara en början. Han heter Leif Kåvestad och brevet var inte ställt till honom, utan till en vän han försökte hjälpa. Leif är självlärd. Han har fått ut pengar, ersättning för inkomstförlust som gjort skillnad för livet. Under sex år har han kämpat mot Afa och nästan blivit jurist på kuppen.

Men kampen är inte över.

– Vem granskar Afa? Jag har ännu inte fått all ersättning jag ska ha enligt skadeståndslagen.

Han har skickat bortåt 25 skrivelser till bolaget.

– Jag tror de har avslutat mitt ärende sju gånger. Man måste vara oerhört envis, påläst, ha kunskap om domar och juridik. Hur många sjuka och skadade har ork att hålla på som jag har gjort?

Afa2-siffror4De nöjda Afa-cheferna

I ett sammanträdesrum inne på Afas huvudkontor i Stockholm sitter Michel Normark analyschef, Caroline Rylander presschef, samt verksamhetschefen Eva Eriksson. Rummet är ganska litet och innehåller inte mycket mer än ett bord, några stolar och en whitebordtavla. De tre cheferna står alla för ett och samma budskap: handläggningen av försäkringen fungerar jättebra.

Analyschefen ritar en pedagogisk tidslinje med olika hållplatser på vita tavlan, den egna undersökningen av kundnöjdhetsindex presenteras vara ”i nivå med Systembolagets” och kommunikationsmålen visar sig uppfyllas nästan varje månad.

– Och inom en månad så ska 70 procent ha fått besked om ersättning eller avslag, säger Eva Eriksson.

I bortre änden av linjen på vita tavlan finns dock en grupp ”komplexa ärenden” som kan få vänta längre.
– Ju mer komplexa ärenden, säger Eva Eriksson, desto längre tid tar det. Men vi för en dialog med kunden under tiden.

De allra flesta som får sina skador godkända av Afa är sjukskrivna kort tid eller inte alls, och har inga bestående men. Bakom de ”komplexa ärendena” finns fall där den skadade och Afa inte är överens, men även människor som påverkas svårt av sina skador. Folk för vilka försäkringen verkligen kan göra skillnad. Såna som Anita och Leif.

Men personerna runt bordet menar att de är enskilda fall. De är inte del av ett mönster. Även LO-TCO Rättsskydds kritik är uttryck för enskilda fall. Och marknaden för konsulter, föreningar och företag är inte ett bevis på att Afa misslyckats på något sätt.

– Det största informationsansvaret om de här försäkringsprodukterna ligger på arbetsgivare och fack, säger Michel Normark.

– Sen i det enskilda fallet när det handläggs hos oss, då ska man självklart få den information som behövs.

Ett förtrollat telefonsamtal

Tillbaka till mötet i Enköping där de två handläggarna från Afa tar emot Anitas kritik med vänlighet. Men de håller inte med. Inte heller klandrar de henne. De återkommer om och om igen till en enda slutsats. Den kan sammanfattas: Facket borde ha gjort mer för dig, Anita.

– Det som är bra med facket, säger den ene, som vi får tacka dem för, det är ju att den här försäkringen finns, den har ju facket och arbetsgivaren förhandlat fram. Så mycket har de gjort bra. Men du skulle ju behöva mer hjälp.

Anita försöker föreställa sig hur hon ska få ännu en människa att sätta sig in i hennes historia. Byråkratin tar enorma mängder tid. Om hon måste till Uppsala för ett möte med facket, kan hon få ersättning för att hon måste ta ledigt?

– Det ska inte vara någon stor grej, det du behöver är att få tag på rätt person, som styr det hela. Det ska inte behöva ta någon tid från dig som jag ser det.

– Jag ser egentligen ett telefonsamtal med någon, det ska räcka.

Det låter som ett verkligt förtrollat telefonsamtal, tänker Anita.

Hon har fått hjälp av facket tidigare, när hon blev av med sjukpenningen. Men att få ersättning för de göromål hon nu inte klarar, det trodde hon att man kunde ta direkt med Afa. Hon har ju rätt till försäkringen. Och hon har skickat vad de bett om, kvitton, redogörelser. Listan på vänner och släkt som hon nyttjat till bristningsgränsen. Hon har ner på timmen försökt beräkna hur mycket tid snöröjningen tar varje vinter. Hon hatar pappersarbete men hon har gjort det ändå. Och nu, när hon trodde att det hela skulle vara över.

– Kommunen gör en utredning av vilket hjälpbehov man har. Och när de har gjort sin bedömning, då kan det ju uppkomma kostnader, säger en av handläggarna.

– Ja, där kan vi komma in och vara med. Men det är inte med automatik liksom.

För även Försäkringskassan ska utreda, får hon veta nu. De kan också betala. Eventuellt.

I ett svindlande ögonblick ser Anita sig själv sitta med ett berg av fakturor. Hur ska hon kunna be om hjälp av kommunen utan att vara säker på att den ersätts?

Hon försöker förklara att vad de säger känns övermäktigt. Att marken gungar under hennes fötter. Att hon inte har råd. Att hon inte förstår. Om kommunen och Försäkringskassan ska utreda, varför sitter de två från Afa här och vill fotografera hennes hus, varför vill de ha ännu fler uppgifter om hur lång tid det tar att röja snö?

– Det blir några år till då, i pappersträsket, säger hon.

– Ja, mumlar den ene handläggaren.

När Anita skadade sig tänkte hon att hon måste göra sig av med sina två hästar. ”Men det gick inte. Vad skulle jag då ha att kämpa och leva för?” Hästarna är det som ger Anita energi och återhämtning. Hon får hjälp av sin syster Gunilla att sköta dem. Foto: David Lundmark.
När Anita skadade sig tänkte hon att hon måste göra sig av med sina två hästar. ”Men det gick inte. Vad skulle jag då ha att kämpa och leva för?” Hästarna är det som ger Anita energi och återhämtning. Hon får hjälp av sin syster Gunilla att sköta dem. Foto: David Lundmark.

Anita tänker på snön som blockerar när hon måste kunna ta sig till jobbet. Snöslungan kräver tvåhandsfattning så den klarar hon inte. Hon skulle behöva köra röjsågen. Måla om huset. Hon har ingen aning om hur allt ska lösas.
Försäkringar är falsk trygghet, tänker hon. Som hon brukar säga till jobbarkompisarna: Skada er aldrig på jobbet.
Anita letar efter orden.

– Man får veta så mycket så sent, och i fel ände, säger hon.

Varför kan inte Afa bara berätta hur man gör för att söka ersättning i rätt ordning? Varför kan det inte vara enklare, gå med automatik?

– Ja, kanske tjatar jag om det, ja jag känner att jag gör det, men det borde ju  …

Handläggare nummer två gör en konstpaus och låter Anita fylla i meningen.

– Facket.
– Ja.
– Jag ska ringa och gnälla på dem.

Männen skrockar lite.
– Ja, det är sällan särskilt bra om man vill ha hjälp framöver, men jag förstår precis hur du känner. Det som du ska framföra är ju inte bara för din egen skull, utan också för andra som kommer att skadas i framtiden.

Den kritiske professorn

Anita hemma i köket. Hon jobbar nu 75 procent på verkstaden. Jobbet är anpassat men suger ändå det mesta av hennes kraft. Foto: David Lundmark.
Anita hemma i köket. Hon jobbar nu 75 procent på verkstaden. Jobbet är anpassat men suger ändå det mesta av hennes kraft. Foto: David Lundmark.

Eskil Wadensjö är nationalekonom och professor på institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Han har skrivit många skrifter om det som Anita om och om igen försöker få sagt. ”Det skulle gå mer med automatik.”

Eskil Wadensjö beskriver ersättningen för arbetsskadade som ”ett lapptäcke” och tror att mycket skulle förändras om den avtalade försäkringen kopplades ihop med den statliga. Det vill säga, den som får rätt till ersättning på det ena stället, ska inte behöva gå till ett annat och börja om. Hela försäkringen kan i stället handläggas på en gång.

– Det går att göra. Vi har föreslagit detta om och om igen. Vi har i dag ett system som inte riktigt fungerar. Det är ett orättvist system där vissa som har kunskap och ork får ersättning medan andra inte får det.

– Man ska komma ihåg att det här är personer som har drabbats av något. När man är sjuk är det ofta svårt att orka driva processer samtidigt.

Tillbaka på ruta ett

Några månader efter besöket från Afa återvänder vi till Anita. Då är hon trött och uppgiven. Samtalet till facket blev inte så där som handläggaren beskrev. Ombudsmannen tyckte att hon själv skulle vända sig till Försäkringskassan och där tog det liksom stopp, luften gick ur Anita.

– Jag trodde ju att det där mötet med Afa skulle avsluta. I stället känns det som att börja om från början. Jag skulle må så mycket bättre om jag bara fick lägga allt det här bakom mig.

Läs mer:
”Det är få som behöver vänta”
Ledare: ”Afa försäkring har blivit en byråkratisk koloss”

6 kommentarer till “Kampen för att få hjälp

 • Apropå min tidigare kommentar så kostade det fackets medlemmar ca tre miljoner i bara skiljemännens och LO-juristernas ersättningar. Min förlorade rättighet är just ca tre miljoner. Finnemang, eller hur?

 • Jotack AFA är skyldiga mig 70k för mitt tinitus som jag har fått på Scania, trots inskickade intyg på att det är för högt ljud samt ljudkurvor från audiolog så säger de nej.
  Ge mig mina pengar!

 • LO ­TCO rättskydd AB är fackförbundens juridiska byrå med 40­-talet jurister med hög
  kompetens inom arbetsrätt och försäkringsrätt där de driver ärendena till domstol eller
  förlikningsnämnd.
  För vem? För medlemmar i facket.
  Kostar det något? Nej, inte för den enskilde medlemmen, det ingår i medlemskapet.
  Med vilka problem? Juridiska problem som har samband med jobbet såsom arbetsskador,
  frågor gällande arbetsrätt och försäkringsrätt. Det kan vara tvister med arbetsgivaren men
  också med Försäkringskassan.
  Hur gör jag? Kontakta facket. Det är förbundet centralt som beslutar om du ska beviljas
  rättshjälp. De gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång.
  Men vad innebär denna sista lilla krumelurskrivning? Jo, du som arbetsskadad får inte den rättstrygghet man förtjänar enligt försäkringen, du blir rättslös.
  En arbetsskada anses inte längre värd att kämpa för utan man gör en bedömning om hjälp till dig eller inte.

  Detta skall inte behövas, har du skadat dig skall det alltid finnas hjälp och stöd. Varför skall annars denna stor apparat finnas enligt texten ovan.

 • Tobias ; ”förbundet centralt beslutar om du ska beviljas rättshjälp. De gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång”.
  I mitt fall kan förbundet inte få fram ett styrelsebeslut som efterfrågas eftersom det inte finns något.
  Några få personer inom förbunden har godtyckligt fått makt att neka/bevilja rättshjälp.
  Några år tillbaka hade mitt förbund en policy att ”vi ska inte jobba med arbetsskador, vi ska jobba med arbetsrätt”, nu nekar mitt ombud jag hade då till denna policy ;”jag minns inte”.

  Besluten att göra oss rättslösa fattas enligt mig i LO-toppen.
  Jag tycker alla fackmedlemmar ska deponera fackavgiften tills vi fått våra s k företrädare utbytta mot personer som förstår vilka som betalar deras lön.

 • Det behövs stora förändringar i fackföreningsrörelsen.
  Förbundsledamöter bör inte ha ”massor” med andra styrelseuppdrag, jag anser detta vara en muta, ett sätt att kontrollera från LO-ledningen så att en styrelseledamot inte går emot något av ledningens pålagor.
  För vem vill bli av med sitt välbetalda arbete och extra inkomster som ”extra” uppdragen ger ?

  Det ska inte vara en karriärmöjlighet att arbeta fackligt. En fackrepresentant som inte förstår vem dom arbetar för och vem som betalar deras lön ska omedelbart kunna bytas ut !

 • Till
  Anita:
  24 april, 2016 kl 13:10

  Det är ju det jag vänder mig mot i LO-TCO.s rättsskydd!
  Det finns inget rättsskydd för den enskilde som får föra sin kamp ensam.
  Dagens Arbetes utmärkta och avslöjande artiklar om den urusla arbetsskadeförsäkringen ger anledning till reflektion över fackens ”gyllene 70-tal” och frågan vad vi kan lära av historien.

  Med ett LO som hamnat i knät på motparten behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren.
  Arbetsgivarna har fått som de velat, de har tagit kommandot över ett LO som inte har något intresse av eller ork till att återställa de gamla villkoren. Man sitter numera med andra ord i knä på motparten, och struntar i medlemmarna trots kraftig kritik under hela 2000-talet.

  Nu skriver vi 2016, och nu står vi här med en arbetsskadeförsäkring som endast ger ett fåtal med arbetsrelaterad sjukdom ersättning.

  Och det är detta som jag tycker arbetsskadeförsäkringen inte klarar av att leverera. det finns ingen som vill hjälpa eller stötta den enskilde från LO-TCO Rättsskydd, man tvår sina händer med frasen, ”förbundet centralt beslutar om du ska beviljas rättshjälp. De gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång”. För då får man aldrig domar som går den arbetsskades väg.

  Detta är så otroligt fegt av en organisation som LO-TCO.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 4 av 15 på temat Afa Försäkring

”Hela tiden nya hinder”

20 april, 2016

Skrivet av

Här kan du lyssna eller ladda ner på reportaget: Kampen för att få hjälp

”Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så utsatt.” Så skriver Anita, en av många läsare som har hört av sig efter vår granskning av Afa försäkring.

Loella: ”Min fackkvinna hjälpte mig ett tag, och hon sa: 1,5 miljoner ska du ha.”

”Jag skadade mig under ett nattpass. Tog emot en stor, tung fallande låda. Det slutade med att jag spräckte sönder hela axeln och halsen. Jag gick med enorma smärtor under ett år, fick sprutor och piller och gick som en zombie innan det kom en specialist och opererade mig.

Han tog bort halsmuskeln och flera andra muskler, sa att det var bara slafsor som inte gick att rädda. Så blev jag sjukskriven igen, arbetsgivaren hade ingen omplacering att erbjuda, men Försäkringskassan erbjöd omskolning. Jag var intresserad av att bli hemtjänstassistent. De sa: sök utbildningen så står vi och arbetsgivaren för 75 procent av lönen. Jag kom in, utbildningen var då två år på högskola. Jag pluggade mest nattetid eftersom jag har fyra små ungar. Men jag klarade tentorna och så kom sommarlovet. Då kom också ett brev från FK: ’du får inte plugga på högskolan, bara på gymnasienivå’. Så jag var tvungen hoppa av och gå till sjukskrivning igen. Jag fick ingen hjälp ekonomiskt och ungarna måste få mat. Jag fick indragen sjukpenning några gånger, det var bråk hela tiden.

Jag har provat allt men min skada har gjort sig påmind hela tiden och till slut sa jag, nu orkar jag inte mer, jag tar sjukpension och fick livränta. Då hade 14 år gått, och jag trodde jag skulle få livränta retroaktivt för 14 år. Nej, det blev cirka 1,5 år och en liten summa från Afa under viss tid av sjukpenningperioden. Jag fick 30 000 kronor av Afa, för 14 år. Skulle jag ha överklagat hade det väl tagit 14 år till, och jag skulle inte ha kunna ge barnen någonting alls igen, jag orkade inte strida mera.

Makaroner på längden o tvären jämt, fattigmansmat till ungar som växer och behöver riktig mat. Så jag gav upp. Men nog har jag blivit blåst. Min fackkvinna hjälpte mig ett tag, och hon sa: 1,5 miljoner ska du ha, men icke. Det blev 30 0000. Jag har varit så besviken och ledsen och trott att man varit så skyddad om någonting händer en på arbetet. Men icke.

Jag skulle vilja ha upprättelse för allt jag förlorat. Framför allt min hälsa.”

Fotnot: Loella är inte berättarens riktiga namn. Hon vill vara anonym.

Anita: ”Afa sätter upp nya hinder hela tiden”

”Jag är en belastningsskadad före detta sjökock, jag har arbetat cirka 20 år till sjöss.

Arbetet var tungt och slitigt. Min diagnos är nack-skuldermyalgi, alltså ständig smärta i nacke och skuldror. Jag har också skador i det autonoma nervsystemet och har drabbats av depression på grund av de ständiga smärtorna.

Jag fick min halsryggrad röntgad och sedan påstod läkarna på Försäkringskassan att jag har nervrotsförträngningar, alltså åldersförändringar som inte har med arbetet på sjön att göra. Trots att mina besvär är muskulära!

Det tog mig sju år att få Försäkringskassans läkare att godkänna min skada. Många belastningsskadade får inte ett öre i ersättning.

Jag fick livränta beviljad och trodde det var en ren formsak att Afa Försäkring skulle betala den övriga inkomstförlusten. Jag trodde fel! I februari är det 3 år sedan min kamp mot Afa började och den pågår fortfarande.

När den första inkomstutredningen gjordes sa Afa att min arbetsgivare inte betalat in till försäkringen. Jag beställde ut uppgifter från Fora och de hade fel. Men både mitt fackombud och handläggaren sa till mig att avgiften inte var betald. Fackombudet sa också att: ’pengarna ska räcka till alla’?

Afa sätter upp nya hinder hela tiden. Tillexempel: de har beräknat min inkomst på fel år. De har inte satt sig in i mitt tidigare lönesystem. De beställde bara ut uppgifter från skattemyndigheten på landinkomst, inte från sjömansskattekontoret där sjöinkomsten finns registrerad. De gjorde två utredningar bara baserat på landinkomst. Trots att handläggaren skulle vara expert på just min yrkesgrupp. Då blir inkomstuträkningen naturligtvis helt fel. Och när det här felet upptäcktes fick jag inte veta någonting!

Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så utsatt som sjuk och försäkrad?”

Tomas Stolt: ”Afa anser att min invaliditet bara är 25 procent men klarar mig inte utan hemtjänst”

Mitt namn är Tomas och jag har blivit sjuk av arbetet.

Det är en lång historia men sjukdomen visade sig inte förrän under 2000-talet. Jag arbetade på ett företag som importerar och säljer bananer mellan 1967 och 1980. På den tiden visste man inte om riskerna med besprutade bananer.

Vi som arbetade med hanteringen vid lossning, vägning, behandling för mognad och så vidare, blev exponerade mycket mer än andra i vår del av världen.

2008 fick jag diagnosen Parkinson. Det kom smygande. När jag berättat för neurologen om hur jag arbetat med besprutad frukt skickade han mig till USÖ i Örebro för en arbetsmedicinsk undersökning i början av 2015.

Det tog lite tid innan professorn i yrkesmedicin blev klar med utredningen om sjukdomen var arbetsrelaterad. När beskedet kom så visade det sig att under min tid på fruktföretaget så fick jag i mig toxiner och pesticider. Professorn slog fast att det är dessa gifter som har gjort mig sjuk. Andra från arbetsplatsen blev också sjuka, men de flesta var äldre än mig och har gått bort under åren.

Jag är väldigt kritisk till hur jag har blivit behandlad av Afa, Försäkringskassan och företaget. Afa anser att min invaliditet bara är 25 procent trots att jag inte kan klara min vardag utan hjälp av hemtjänsten. I och med sjukdomen så fick jag även nervsjukdomen dysartri som gör att jag inte kan föra min talan och göra mig förstådd. Jag har väldigt svårt att ta kontakt genom telefon då folk inte hör vad jag säger, de lägger oftast på utan att förstå orsaken till att jag har svårt att prata. Jag kan ju inte förklara min situation.

Försäkringskassan har räknat fel på min livränta. Jag har försökt kontakta företaget med post, mail och via telefon med frågor om tiden som har gjort mig sjuk, utan att få svar.

Jag vill att det här ska komma upp, jag vet att jag inte är ensam om detta!

 Bertil: ”Afa hävdade att skadan var ärftligda_1412592127436_siluett3.jpg

”Allt det ni skriver stämmer in på mig. Jag hade kontakt med Afa när jag skadade ryggen. Jag fick inte öre. Efter 25 års inbetalningar till facket. Varför ska man lura folk till att ha försäkringar? Tro att man har ett skyddsnät om något händer!

Och Försäkringskassan, suck. Bara en massa överklaganden. Utförsäkrad i 8 månader!!

Jag skadade ryggen på jobbet 2010. Trodde det var en sträckning i ryggen först, men efter 4 veckor var jag tvungen att söka läkare. Diskbråck. Försäkringsbolaget undrade: Varför gick du inte till läkare direkt? Man springer inte till läkaren för allt, inte jag i alla fall.

Jag remitterades och opererades och började arbeta. Men efter 6 månader försvann förmågan att gå längre sträckor. Gå till affären? Glöm det, var det kö till kassan kunde jag inte gå.

Jag anmälde skadan till Afa men fick avslag. Afa hävdade i beslutet att skadan var ärftlig. Men jag hade inte varit sjukskriven eller sökt läkare före skadan!

Afas dom var: för att ersättning ska kunna betalas från försäkringen krävs att övervägande skäl talar för att besvären eller sjukskrivningen beror på olycksfallet. Vi har godkänt att du råkade ut för ett olycksfall i arbetet. Däremot har vi beslutat att din sjukskrivning INTE beror på olycksfallet. Du kan därför inte få någon ersättning.

Jag överklagade men överklagan avslogs. SUCK, vad ska man med arbetsskadeförsäkringar?

I dag efter 3 stora ryggoperationer har jag ständig värk och taskig ekonomi. Tänk om man kunde fått hjälp från försäkringen man trodde att man hade rätt till.”

Fotnot: Bertil är inte berättarens riktiga namn. Han vill vara anonym.                             

Mats Eriksson: ”En tung börda att inte få upprättelse”

”Ibland inbillar jag mig att smärtorna inte är så farliga. När jag sen jämför mitt liv med mina vänners så inser jag hur begränsad och isolerad jag är. Jag är bara 43 och har tappat livslusten.

Jag har sedan 1996 jobbat som maskinoperatör på ett förpackningsföretag. Jag har under hela mitt liv trivts med att jobba inom industrin och hade planerat att göra det fram till min pension. Jag har jobbat och betalat skatt. Varit med i facket sedan 16-årsåldern.

När nya maskiner skulle installeras ställdes orimliga krav på personalen. Stressigt, rörigt. Repetitiva lyft. Personalen informerade ansvarig chef, huvudskyddsombud och fackliga företrädare om den dåliga ergonomin och psykosociala arbetsmiljön, men det gjordes inga förändringar.

Jag var med om två olyckor. Under hög stress och tidspress fångade jag reaktionsmässigt en tung låda när den föll av en lastpall. Det blev ett vridvåld mot min vänstra axel och skuldra. Två år senare råkade jag ut för en truckolycka.

Smärtspecialisten menar att det är arbetsmiljön med bristande ergonomi och de två olyckorna som har lett fram till att jag inte har någon arbetsförmåga.

De ansvariga cheferna jobbar inte kvar och att jag har en bra relation med nuvarande företagsledning. Den gamla arbetsgivaren är ensam ansvarig för att mitt liv är förstört. Förutom ett ekonomiskt straff ska jag nu även känna mig som en simulant. Det är en tung börda att inte få upprättelse.

Jag tvingas äta Saroten och Lyrica mot nervsmärtor tre gånger per dygn. Varken receptfria eller receptbelagda värktabletter hjälper.

Det måste finnas ett sätt att få min arbetsskada godkänd. Jag har en pågående process mot Försäkringskassan angående livränta. Afa betalar inte ut några försäkringspengar innan Försäkringskassan har godkänt arbetsskadan. Ett moment 22.
Afa har i och för sig godkänt både lådtappet och truckolyckan som arbetsolycksfall, men inte sambandet mellan dem och de besvär som jag har idag.
Man kan läsa i media att Afa och Försäkringskassan (Fk) vill att fler ska anmäla sina arbetsskador. Men de ger avslag för de flesta så det är inte konstigt att de får in färre ansökningar.

Afa borde själv kunna besluta om detta utan inblandning av Fk.

Jag har varit sjukskriven i omgångar sedan 2009. Heltidssjukskriven sedan 2013. 2014 kom arbetsförmedlingen fram till att jag inte har någon arbetsförmåga. Varför får jag då inte livränta?

Jag hade ett aktivt och socialt liv med familj och vänner. Ägnade mycket tid åt att skapa musik. Kampen mot arbetsgivaren, Försäkringskassan och Afa har tagit hårt. Detta tillsammans med smärtorna gör att jag har tappat livslusten.”

Tomas: ”Helt sonika tar de bort olyckan”

da_1412592127436_siluett3.jpg”Jag såg ert reportage om de arbetsskadades kamp mot Afa Försäkring. Jag blev själv skadad på jobbet 1988 i en arbetsplatsolycka. Som följd fick jag en trasig rygg. Jag har än i dag svår värk i ryggen, ner i benen och svåra kramper på grund av nervsmärta. Jag går på mycket starka mediciner dagligen.

Skadan godkändes 1988 hos både Försäkringskassan och AMF som det hette då (nu Afa).

1994 opererades min rygg. Två år senare så ändrar Försäkringskassan sitt beslut från godkänd arbetsskada till att jag skulle ha en sjukdom i stället och helt sonika tar de bort olyckan. De säger att den har egentligen inte inträffat, utan det var ’ett ansträngande arbetsmoment’. Allt detta fast Försäkringskassan inte ens har varit på plats och undersökt arbetsplatsen.

Och som ett brev på posten så kommer också ett avslag om fortsatt livränta från Afa: ’vi har tagit del av Försäkringskassans beslut’ och ’vi delar Försäkringskassans uppfattning och beslut om att samband med arbetsskada inte längre föreligger’. Afa håller med Försäkringskassan om att det skulle vara andra orsaker till besvären. Besvär som jag fortfarande har.

Jag blir bara less på hur dom kan ändra hur skadan uppkom. Att dom ens får hålla på och ändra diagnoser på folk hur som helst?”

Fotnot: Tomas är ett fiktivt namn. Berättaren vill vara anonym.

5 kommentarer till “Hela tiden nya hinder

 • Jag håller med er allihop. Trist att vi arbetsskadade skall stå för ”smällen” medans våra företrädare smörjer kråset och rent ut sagt ”skiter i oss arbetsskadade” och våra rättigheter. Våra skyldigheter har vi för länge sedan uppfyllt.

  Sedan talar man om ”rättssäkerhet”, ”rättstrygghet”, och Försäkringskassan påstår att man har ”opartiskhet” och ”oberoende”. Men från vad? Inte enligt avtalen eller villkoren.

  Samma sak med AFA där sitter båda parter i varandras knä. Inte mer rättstryggt eller rättssäkert där heller. Och att man sedan har från LO-TCO rättsskydd avtalat bort möjligheten att stämma arbetsgivaren eller försäkringskassan för direkt olämpligt beteende känns inte heller rättssäkert eller opartiskt.

  Som någon sade ovanför i texten: Afa sätter upp nya hinder hela tiden. Vi arbetsskadade har varken läkar- eller juristutbildning och facken motarbetar oss också. Hur kan det vara så här? Hur kan man få bli så här utsatt som sjuk och försäkrad?”

  Jag har gjort precis allt som man har begärt av mig både för FK och AFA, men även för mitt försäkringsbolag och den försäkring som jag tecknade med mitt fackförbund (LO-TCO) men inte hjälpte det.

  Men som sagt, företrädarna smörjer kråset och låter oss ta smällen. Arbetsskadeförsäkringen urholkas mer och mer om den inte redan är borta helt för oss som tecknat LO-TCO.s arbetsskadeförsäkring i god tro.

 • Det stora felet i systemet är ju att den som ska betala också avgör vem som är berättigad till ersättning eller inte. Detta bör naturligtvis avgöras i domstol. Vad gäller arbetsskadeersättning har, eller hade, Sverige en ärevördig tradition med anor från vikingatiden. I 1734 års lag inskärptes husbondens skyldighet att svara för sjukvården om någon anställd blivit skadad ”i och för tjänsten”. I 1805 års legostadga förtydligades, att sjukvårdskostnaderna inte fick dras av på lönen.

 • Man måste erkänna att det finns offer och förövare vid psykisk misshandel på arbetsplatsen.
  Det måste finnas ersättning och straff – allt annat är lurendrejeri!
  De s k ”parterna” ska inte syssla med rättskipning.

 • Styrelseledamöter från förbundsstyrelserna sitter också med i AFA:s tre styrelser.
  AFA är ett aktiebolag, ett AB har ägare.
  Är Anita Steen (ordförande) och resterande ledamöter registrerad som ägare till AFA försäkringsbolag ?

  4 miljoner arbetares försäkringspengar har gått in till aktiebolaget AFA utan att vi kunnat välja var vi vill försäkra oss.
  Det är också konstigt att arbetsgivarna äger så stor del av AFA försäkring, min inbetalda premie till AFA är inbetald i mitt namn : alltså en del av min lön. Arbetsgivaren har inte betalat in en slags avgift för hela arbetarkollektivet.
  I Europakonventionen första tilläggsprotokollet artikel 1. regleras egendomsskyddet.
  Jag anser att mina försäkringar är enskild egendom.
  Ger AFA:styrelse direktiv till VD att alla medel ska tas till för att behålla tillgångar i ”företaget”?

 • Sedan går man och tror att det här handlar om tillämpningen av lagen, och om rättssäkerhet. Och om man jämför uttaget i olika länder – då måste man också jämföra vår sjukförsäkring med andra länders sjukförsäkringar.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 5 av 15 på temat Afa Försäkring

”Alla som har rätt till ersättning ska få det”

4 maj, 2016

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb
Anders Moberg, VD för Afa Försäkring. Foto: Helene Grynfarb

Replik Afa Försäkring har under de senaste veckorna granskats av media, däribland Dagens Arbete. Kritik riktas mot oss för hur vi hanterar ärenden som rör arbetsskadeförsäkringen, TFA.

Det är väldigt tråkigt att vi har kunder som är missnöjda med hur vi har hanterat deras ärenden. Naturligtvis tar vi mycket allvarligt på kritiken då god kundkontakt är mycket viktigt i vår verksamhet.

Varje ärende som kommer in till oss hanteras individuellt utifrån bestämda rutiner och regler. Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare, arbetsmarknadens parter. Varje kund som har rätt till ersättning ska få det. Det är utifrån den devisen vi arbetar varje dag. Genom information och uppsökande verksamhet söker vi även upp de som kan ha rätt till ersättning från oss utan att veta om det. Under 2015 betalade vi ut totalt 9,9 miljarder kronor till våra kunder i försäkringsersättning.

Afa Försäkrings roll på svensk arbetsmarknad är att vara ett komplement till de lagstadgade försäkringarna. Idag omfattas 4,5 miljoner människor av minst en av våra försäkringar som gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare. Vi står även under Finansinspektionens översyn.

Vår verksamhet är starkt kopplad till de beslut som fattas av regering och riksdag. Sker det förändringar inom socialförsäkringsområdet kan det få påverkan på vår verksamhet. Vårt arbete är till stor del beroende av Försäkringskassans handläggning.

I artiklarna som publicerats beskrivs hur arbetsskadade lämnats åt sitt öde efter många års kamp mot Afa Försäkring. Vi känner inte igen oss i den bild som media beskriver. Större delen av publiciteten är baserad på enskilda personers ärenden. Vi kan inte och får inte gå in på dessa specifika ärenden.

Ett område som mött massiv kritik är våra handläggningstider. Man ställer sig frågande till varför det ska behöva ta så lång tid att komma fram till ett beslut. Det stämmer att vi har ärenden som drar ut på tiden och som inte hanteras inom den tidsram som vi önskar och strävar efter. Men det är värt att förtydliga att det rör sig om en mycket liten del av de 351 000 nya ärenden som totalt kom in till oss 2015. Ofta drar handläggningstiderna ut på tiden vid komplexa utredningar som kräver att vi hämtar in handlingar från olika instanser som t.ex. Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Vi behöver också kontakta arbetsgivare för att undersöka vilken inkomst som kunden skulle haft som oskadad. I ärenden där skadan inträffat lång tid tillbaka är det ibland svårt att få inkomstunderlag verifierade.

När vi fattar beslut i komplicerade ärenden som rör arbetsskada görs det efter de villkor som bestämts av arbetsmarknadens parter samt på skadeståndsrätten, d.v.s. samma rättspraxis som svensk domstol beslutar utifrån. När vi bedömer dessa ärenden är det alltid två erfarna handläggare som arbetar parallellt för att beslutet ska anses vara rättssäkert för kunden. Vi kan endast betala ut ersättning om kunden rätt till ersättning. Om en kund inte är nöjd med vårt beslut går vi igenom vår bedömning igen därefter informerar vi om möjligheten till en omprövning. Då granskas ärendet på nytt av en oberoende part och man för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation. Ibland uppvisar kunden ny fakta såsom exempelvis nya inkomstuppgifter, vilket då ska ingå i den nya bedömningen.

I publiciteten kring Afa Försäkring förekommer även spekulationer och frågor kring de 193 miljarder kronor som vi förvaltar. Många undrar hur det kan komma sig att det finns så mycket pengar i systemet. En del av vårt uppdrag är att säkerställa att pengarna vi förvaltar ger en avkastning som tryggar framtida ersättning till de försäkrade. Tillgångarna är anpassade efter behovet av att kunna betala ut ersättning många år framåt i tiden, som till kunder som fått sjukersättning eller livränta till följd av en arbetsskada.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra processer och rutiner för att vara just ett komplement till de statliga försäkringarna och för att skapa trygghet på arbetsmarknaden. Givetvis ger den kritik som riktats mot oss anledning att se över vårt arbete för att säkerställa att ingen faller mellan stolarna. Vi har ingen anledning till att göra det motsatta. Vi har ett tydligt uppdrag. Alla som har rätt till ersättning ska få det.

Anders Moberg, VD för Afa Försäkring

7 kommentarer till “Alla som har rätt till ersättning ska få det

 • Visst sträva på, det är bra, men bryt inte villkoren eller avtalet som TFA är. Det gör ju AFA rent slentrianmässigt och utan en ordentlig analys att ge till de skadade. Mycket verkar vara sumeriska utredningar utan substans.

  Det tummas friskt på rättssäkerheten också. Politiska direktiv finns inte med i villkoren eller arbetsskadeförsäkringen LAF.

  Anders Moberg gör en pudel men på bekostnad av alla sjuka och skadade av arbetet man utfört. Han uttalar hela tiden att vissa rutiner eller processer skall göras mer tillförlitliga? För vem? Afa eller oss som försäkrats via LAF?

  Politik hör inte hemma i detta sammanhang.
  Så här skall det vara:
  Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.

  Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.
  Så hur ser det ut i dag?
  Ja, det har vi fått läsa om här och på andra platser, därför köper jag inte Anders Moberg, VD för afa försäkringar, förklaring.

 • Anders Moberg ; ”vi för en dialog med kunden för att säkerställa att beslut fattas utifrån tillräcklig dokumentation” ?!?

  Nu är det inte så när det gäller inkomstutredningar hos AFA.
  Jag undrar om personalen får bonus på det som ”sparas in” på försäkrade kunder, att det är orsaken till falska/obefintliga inkomstutredningar.
  Att det är därför handläggare/utredare säger en sak i telefon men sedan gör något helt annat.
  Vi är många som kan vittna om deras lögner, viktiga beslut som dom ”låtsas” skicka ut för att kunna avsluta pågående skadereglering.

  Jag undrar om Anders Moberg är medveten om utredningsmetoderna som används, eller om personalen gör detta på eget bevåg.

  Jag tänker i varje fall inte godta detta !

 • ”Vi är inte ett vinstutdelande bolag och betalar därmed inte ut pengar till några aktieägare.”
  Nej, men ni betalar tillbaka till arbetsgivarna, vilket i praktiken är samma sak.

 • Hans förklaring är BS, AFA är fortfarande skyldig mig 70.000kr för tinituset som jag har fått på mitt jobb på Scania.
  Derras ursäkt för att inte betala ut är att ”tinituset är inte uppmätbart” nä men lik förbannat så tjuter det konstant i mina öron!

 • Enligt Anders Moberg är ”AFA:s arbete till stor del beroende av försäkringskassans arbete”, ja just det ja !

  Försäkringskassan har en regel som säger att : vi utreder inte alla skador du anmält som arbetsskada, för oss räcker det med en del av de skador du anmält som beviljar dig livränta, ”du får ju ändå inga mer pengar från oss”.
  När det sedan går till AFA för ersättning av skadorna så ”ersätter AFA endast det som försäkringskassan godkänt”.
  På så sätt får du bara ersättning för en del av dina skador.

  När det sedan kommer till godkänd arbetsskadelivränta har FK i mitt fall beviljat en inkomst som är över 7.5 basbelopp (inkomstutredning från facket), men då ska AFA göra en egen (falsk) inkomstutredning !?!
  Jag tycker AFA ska bestämma sig : Använda er av FK:s beslut eller inte !

 • Om man har 5 stycken läkarintyg (olika läkare) på att man skadat sig arbetet. Hur kommer det sig att försäkringskassan då har läkare som säger att så inte är fallet, som inte ens träffat den skadade och blir utan ersättning? Vill gärna veta!

 • AFA:s hantering är skandallös. Rutinmässigt får arbetsskadade avslag när de söker ersättning ur försäkringen – och många tror att svaret är korrekt. Sedan visar det sig att för dem som orkar strida mot AFA så finns det i slutändan oftast flera miljoner kr som väntar i ersättning. Hur kan det komma sig att skadehandläggare påstår att det inte finns rätt till ersättning, när det i slutänden visar sig att den skadade har rätt till många miljoner i arbetskadelivränta?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 6 av 15 på temat Afa Försäkring

”Pinsam tondövhet, Afa Försäkring”

4 maj, 2016

Skrivet av

Helle Klein, chefredaktör.
Helle Klein, chefredaktör.

Ledare ”Vi är ett annorlunda försäkringsbolag, bland annat genom att vi aktivt letar upp kunder som kan ha rätt till ersättning och att vi årligen bidrar med 150 miljoner till forskning inom arbetsmiljöområdet”, står det i en jobbannons från AFA försäkring.

Det låter vackert men rimmar illa med verkligheten. Dagens Arbete har granskat fackets och arbetsgivarnas försäkringsbolag och bilden djupt beklämmande. Det som en gång var tänkt att ge arbetarna ett extra skydd vid skada och sjukdom på jobbet visar sig vara ett skydd med stora maskor.

AFA försäkring skriver i en replik till Dagens Arbete att ”större delen av publiciteten är baserad på enskilda personers ärenden”. Det är rätt att vi i vår granskning lyfter fram enskilda personer som vågar träda fram och berätta hur illa de farit på grund av ett försäkringssystem som inte försäkrar. Men bakom dessa röster finns mängder med andra liknande berättelser.

Jag tror aldrig att jag varit med om så många reaktioner, mejl, telefonsamtal och brev där förtvivlade människor känner igen sig i de berättelser vi valt att lyfta fram i tidningen. AFA försäkrings replik är ett pinsamt bevis på den tondövhet som många arbetssjuka erfarit i mötet med försäkringsbolaget.

Att AFA försäkring inte på något sätt verkar ta till sig av kritiken är illavarslande. Det duger inte att hänvisa till att i uppdraget ligger att ”säkerställa att pengarna… ger avkastning som tryggar framtida ersättning”.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Medan Afa Försäkring samlar miljarder på hög och till och med ger tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna nekas alltfler arbetssjuka ersättning. Den viktigaste ersättningen, livräntan, fick bara 31 personer beviljad år 2014. Det säger något om det hårdnande klimatet och de alltför strikta bedömningarna.

AFA försäkring erkänner att ärenden kan dra ut på tiden. Ändå verkar självkritiken obefintlig även på denna punkt. Enligt AFA rör det sig om få och mycket komplicerade ärenden. De inom fackförbunden som arbetar med dessa frågor tycks ha en annan bild och pekar just på frustrationen med de långa handläggningstiderna. Med tanke på att det växt fram en hel marknad för konsulter som hjälper arbetssjuka att driva sina ärenden och få rätt hos AFA är det uppenbart att försäkringsbolaget blivit en byråkratisk bromskloss.

Om inte ledningen för AFA kan idka självkritik bör styrelsen kunna göra det. Det är hög tid att de fackliga företrädarna i AFA:s styrelse tar kritiken på allvar och ser över riktlinjer och beslutsprocesser. Att bara hänvisa till Försäkringskassan håller inte. Meningen med AFA Försäkring är att vara ett komplement till staten.

Reformera försäkringen och använd pengarna för att hjälpa dem som offrat sina kroppar och blivit sjuka av jobbet.

8 kommentarer till “Pinsam tondövhet, Afa Försäkring

 • Det är bara att hålla med Helle Klein i detta.
  Men våra förtroendevalda har gjort ett dåligt jobb med att bevaka våra rättigheter. Våra skyldigheter har vi redan uppfyllt med råge.

  Bra skrivet Helle. :))))

 • Man har svårt att förstå hur stor avkastning det behövs. 190 miljarder bör täcka både deras feta löner och vansinniga fallskärmar.

 • Ett stort tack DA och Helle Klein!
  Jag vill bara uttrycka min uppskattning till den högklassiga medlemstidningen som Ni gör.
  Repotagen om AFA gör mig milt utryckt förbannad på ren svenska.
  Det är befriande att läsa din ledare, ord och inga visor verkligheten är kraftfull och det är dags att våra fackliga företrädare är kristallklara i den allvarliga befogade kritiken mot AFA tolkningar och agerande mot drabbade försäkringstagare.
  Det är väl ändå tanken att det skall vara en försäkring som skall betala ut ersättning till drabbade.
  Inte att ”stjäla” försäkringspremier för att samla på hög till högsta avkastning. För att sedan göra utbetalningar till arbetsgivarna på 400 miljoner kronor bl. a. Pengar som dem anställda har avstått i lönekuvertet för att ha vettiga försäkringar.
  Jag håller med Tobias, nu får det bli ett uppvaknande och en skärpning av dem fackliga representanterna agerande i AFA.
  Tack än en gång till DA, fortsätt med Ert viktiga granskande arbete. Ni behövs om sanningen skall komma fram.

 • Ja, tack Helle för att ni vågar ta upp problemet med AFA.

  Jag har ställt frågan till Ingela Edlund 2:e vice ordförande på LO ; Är det ett beslut hos AFA:s styrelse eller är det Vd:s direktiv till handläggare/utredare som gör att inkomstutredningar fallerar ?
  Jag behöver få ut handlingar som visar vem jag ska ställa till svars !
  Ingela Edlund svarar : ”AFA:s processbeskrivning är internt utredningsmaterial som inte kan delges dig”.

  Jag får alltså inte veta av högsta ledningen inom LO om det är styrelsen eller Vd jag ska ställa till svars.

  LO :s ledning och fackförbundens styrelser verkar inte förstå vem som betalar deras löner. Vad skulle hända om man var illojal mot en privat arbetsgivare på samma sätt ?

 • Ombudsmannen på IF Metall inledde sitt arbete med att ”hjälpa” mig genom att tala om för mig och en kollega att jag inte skulle förvänta mig den hjälp som jag efterfrågade (och som dessutom var i enlighet med AML) och därför så är jag tvungen att fortsätta själv med försöken att få något av det som AML beskriver ska göras för att utreda mitt behov av rehabilitering och arbetsanpassning samt utredande av mina arbetsskador och inte min arbetsskada! Så efter att ha läst om sättet att arbeta med de skadades ärenden hos AFA så kan jag stilla konstatera att det liknar den totala avsaknaden att få det som den skadade har rätt till enligt föreskrifter och lagstiftning och det av den organisation som har till uppgift att hjälpa mig och speciellt som arbetsskadad, har under alla år försökt att få hjälp av IF Metall men får alltid det klassiska fingret av ombudsmännen, kanske det vore dags att förstatliga AFA genom att släppa fler före detta handläggare från försäkringskassan lös bland arbetsskadades ärenden??

 • Tack till Helle, Anna Tiberg och ni andra som driver detta! Glädjande är att även regeringen ser över försäkringarna vid person- och trafikskador. Tack för att ni gör detta! Mvh

 • Mycket bra men jag förstår inte vad du menar med försäkringskassan jag har godkänd arbetsskada från FK men inte av AFA skadan skedde 1986 i arbetet med gatukontorets tjänstebil men AFA säger att jag har ingenting att hämta hos dom har påvisat dom från länsrätten men dom skiter i det hel och hänvisar att dom väntar på utslag från FK har förtidspension sedan 1994 jag undrar vad är felet

 • Fyra år senare – och inget har hänt! Inte ett skit. AFA Förskäring fortsätter att dribbla bort arbetsskadades rätt till ersättning och detta med LO:s goda minne! Inte nte ens fackförbunden tycks bry sig. Brottsrubriceringen är bedrägeri, men ingen törs ta upp kampen mot ett försäkringsbolag som har 200 miljarder till sitt förfogande. Hur kunde det bli så här?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 7 av 15 på temat Afa Försäkring

”Dags att reformera arbetsskade­försäkringen”

3 maj, 2016

Wadensjo_EskilDebattArbetsskadeförsäkringen är vår näst äldsta socialförsäkring. Den tillkom år 1916 och firar alltså hundra år just i år.

Om skribenten

Eskil Wadensjö är professor vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.

Den har förändrats flera gånger sedan dess, men frågan är om det inte behövs ytterligare en reform. Arbetskadorna har minskat under dessa hundra år, mycket på grund av ändrad näringslivsstruktur, men de är fortfarande många. Många drabbas av arbetsskador varje år i Sverige.

Det finns några olika argument för att förändra arbetsskadeförsäkringen.

1. Ett första argument för att reformera arbetskadeförsäkringen är att arbetsskadorna täcks av två kompletterande försäkringar – socialförsäkringen och avtalsförsäkringar. Det gör att två beslut måste fattas. Det kan finnas personer som missar ersättningen från avtalsförsäkringen, men framför allt tar det längre tid när två beslut måste fattas av olika enheter.

2. Ett andra argument för att reformera arbetskadeförsäkringen är att att alla inte är täckta av avtalsförsäkringar. Det gäller ungefär 10 procent av dem som är anställda och ungefär hälften av dem som är egenföretagare. De som inte är täckta av en avtalsförsäkring har i många fall ett sämre skydd.

3. Ett tredje argument för att reformera arbetsskadeförsäkringen är att det inte är en primär utan en en sekundär försäkring. Detta att det är en sekundär försäkring är att den största delen av ersättningen vid arbetsskada inte kommer från arbetskadeförsäkringen (den allmänna och avtalsförsäkring) utan från sjukförsäkringen som sjukpenning eller sjukersättning. Det gör att den merparten av kostnaderna för arbetsskador inte blir synliga. Och blir kostnaderna för arbetsskadorna mindre synliga blir incitamenten till arbetsmiljöarbete inte lika starka.

4. Ett fjärde argument för att reformera arbetskadeförsäkringen är att den i sin nuvarande utformning inte ger några starka ekonomiska incitament till företagen för att förbättra arbetsmiljön för att på så sätt minska antalet arbetsskador. Avgifterna är desamma för alla och de är låga (det mesta av ersättningen betalas ju i form av sjukpenning eller sjukersättning). De arbetsgivare som endast har få arbetsskador betalar lika höga avgifter som de arbetsgivare som har många arbetsskador.

Vad kan man då göra?

För det första bör arbetsskadeförsäkringen bli en primär försäkring för att synliggöra vilka kostnaderna är för arbetsskador.

För det andra bör arbetskadeförsäkringen bli en försäkring genom att den offentliga och avtalsförsäkringarna slås samman. Det kan sedan vara staten eller avtalsparterna som administrerar den, men den måste täcka alla oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. Vi kan här lära oss av det system man har i Finland.

För det tredje bör avgifterna differentieras efter skaderisker. Det kan dels vara efter bransch men också differentieras efter vilka arbetsskador som arbetsgivaren tidigare har haft. Har en arbetsgivare haft få arbetskador blir avgifterna lägre. Se till exempel på det system som man har i Danmark.

Vid en översyn av arbetsskadeförsäkringen är det viktigt att se på hur den fungerar i Sverige och vad som har hänt de gånger den har förändrats. Men det också viktigt att dra lärdomar av erfarenheter från andra länder, inte minst från våra nordiska grannländer.

Här är några referenser som innehåller en hel del bakgrundskunskap och ger mer detaljerade förslag:
Sjögren Lindquist, G. och Wadensjö, E. 2008, Dags för en ny arbetsskadeförsäkring, Stockholm: SNS Förlag
Sjögren Lindquist, G. och Wadensjö, E. 2010, Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem, Arbetsmiljöverket, Kunskapsöversikt, 2010:2
Sjögren Lindquist, G. och Wadensjö, E. 2012, En alternativ arbetsskadeförsäkring, Underlagsrapport nr 8 till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

2 kommentarer till “Dags att reformera arbetsskade­försäkringen

 • Man saknar trots detta möjlighet att få ett juridiskt ombud eller advokat som betalas av försäkringen vid arbetsskador eller sjukdom som beror på arbetet.
  Sedan borde man inte ha ett taleförbud dvs att man inte kan stämma företaget för arbetsskadorna.

  Detta glöms här, men å andra sidan vem lyssnar på småfolket som har varit i dessa omständigheter rent praktiskt? För nu pratar vi filosofiskt och teoretiskt om socialförsäkringarna.

  Det finns så många som har blivit illa behandlade av denna försäkring så detta borde man ta till vara på och inte torgföra dogmer som finns inom akademiska världen.

 • Staten går med vinst på socialförsäkringarna. Men våra företrädare gör ingenting för att se till så att lagen följs i socialförsäkringen. Socialförsäkringar som till exempel sjukersättning/livränta/sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna – varje år.

  Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna ? det vill säga folket. Det är fel.

  Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad,
  Statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli följande de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor.

  Trots att regeringen redan sänkt avgiften till sjukförsäkringen är det där det stora överskottet väntas de närmaste åren.
  Regeringar har använt socialförsäkringen till att finansiera helt andra kostnader. Men att i dag använda överskottet från sjukförsäkringen för att sänka skatter är något helt annat,
  Politikerna väljer att sänka skatten hutlöst för de som tjänar mest och sedan skär ner och underminerar förutsättningarna för en trygg sjukförsäkring.

  Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor. För socialförsäkringen. Skulle man göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle man få finansinspektionen över sig och bli återbetalningsskyldiga till kunderna.
  Men inte blir det så?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 8 av 15 på temat Afa Försäkring

”Försäkringen har blivit en återvändsgränd”

22 april, 2016

borje-tore
Börje Eriksson (tv) och Töres Theorell (th).

Debatt Utformningen av AFA:s försäkring hindrar arbetsplatsen från att lära av misstagen och på så sätt förbättra arbetsmiljön. Det blir extra tydligt genom att den fungerar så dåligt vad gäller psykiska arbetsskador.

Om skribenterna

Börje Eriksson, författare till boken Bakom leendet, Carlssons förlag 2014.
Töres Theorell, forskare och professor emeritus i psykosocial medicin.

Båda är medlemmar i Föreningen Bakom leendet, som verkar för större tillit mellan människor i samhälle och arbetsliv.

Skador på jobbet liknar trafikolyckor. Avsikten är inte att skada, men det är mänskligt att göra misstag, ibland chansar man, genar i kurvorna och kör för fort. I trafiken utkrävs ansvar vid olyckor, annars är risken stor att personen upprepar misstaget, dessutom behövs erfarenheten för framtida förbättringar.

AFA:s arbetsskadeförsäkring ägs till hälften av Svenskt Näringsliv, och andra hälften av LO och PTK.

Både arbetsgivare och arbetstagare upplevde skadeståndsprocesser som drevs i domstol på 1970-talet som betungande vilket gjorde att man skapade arbetsskadeförsäkringen. Men att frågorna plockades bort från domstolarna till att bli försäkringsärenden har medfört problem.

Arbetsmiljöverket beskriver i sin nya film Utmaningen att jobbstress och kränkande särbehandling, (mobbning) är dagens stora problem. ”Stress uppmuntrar primitiva beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som kan leda till att syndabockar söks.”

Försäkringskassans rapport 2013, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2014 samt Forskningsrådets rapport 2015, pekar alla på samband mellan arbetslivet och ohälsa. Just kränkningar och mobbning orsakar väldigt långa sjukskrivningar i och med att tilliten och relationer skadas.

Kostnaderna oroar och den 9 april 2016 skrev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i Aftonbladet: ”Sjukfrånvaron i Sverige har ökat med 75 procent sedan 2010. Enligt prognoserna kommer vi år 2020 ha närmare en kvarts miljon människor sjukskrivna och en kostnad för sjukpenningen på 50 miljarder.”

Samtidigt som samhällets ekonomi hotas skapar försäkringen god ekonomi för ägarna. Dagens Arbete har visat att 40 miljarder har återbetalats till arbetsgivarna sedan 2010. Totalt har AFA nu tillgångar på 198 miljarder. I AFA:s häfte om psykisk ohälsa 2013, kan man dessutom läsa att ”Godkända arbetssjukdomar med psykiska diagnoser är mycket få.”

Det som skapades för att underlätta möjligheten att få ersättning har nu blivit en försäkring där ansvaret trollas bort.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” utarbetades tillsammans med arbetsmarknadens parter. Även där finns en ”brasklapp” att föreskriften ”reglerar inte frågor om kompensation och skuld”.

I trafiken orsakar stress fortkörningsolyckor. Där är det självklart att olyckan ska utredas, ansvar utkrävas, allt för att förhindra nya olyckor. Men när det gäller stress och mobbning på arbetsplatserna finns i dagsläget en rad uppbyggda system som gör att arbetsgivaren skyddas, vissa specifika för Sverige och beskrivs i rapporten”Shortcomings of antibullying regulations: The case of Sweden” som kom 2009.

Ståle Einarsen, professor vid Bergens universitet, visar att 50–80 procent av mobbning sker från ledningen mot en underställd. När någon plockas bort mot sin vilja kan det ses som ett rationellt och handlingskraftigt sätt att lösa konflikter. En ekonomiskt pressad ledning kan helt enkelt välja chefer som inte lägger pengar på dyr konflikthantering och istället premiera ”hårda nypor” och avsaknad av känslor.

Om händelserna utreds sker det först flera år senare som ett försäkringsärende.

Förslaget om 25  prcents kostnadstäckning från arbetsgivarna för långtidssjukskrivningar visar på oro för samhällets ekonomi. Men det riskerar skuldbelägga även bra arbetsplatser, chefer och arbetsgivare som skapar tillit och trygghet. Kollektiva krav riskerar skapa en bild av de sjuka som problemet, fokus måste riktas mot det som skadar.

Regelverk är föråldrat och rättsosäkert, det motverkar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och skyddar personer som handlar felaktigt.

Gemensamma organisatoriska problemen görs till individens, det är förödande inte bara för arbetsmiljön, utan även kreativiteten och därmed även ekonomin.

 

4 kommentarer till “Försäkringen har blivit en återvändsgränd

 • Afa, försäkringen genom kollektivavtalet, ska fatta fristående beslut. Men den följer (väldigt ofta)
  Försäkringskassan både när det gällde avslaget och senare beviljandet av ersättning, vilket
  man kan tycka är mycket märkligt.
  Man undrar varför man inte från fackligt håll, LO-TCO, inte tar strid för detta.

 • Det största problemet är att med dagens regelverk överförs inte kunskapen om det som gick fel varken till arbetsgivare eller de som orsakade skadan. En av grunderna för ny kunskap är att när det sker misstag tar man lärdom och gör förbättringar.

 • Det är samma motstånd i AFA;s Vållandenämnd. Trots massor med bevis från Fackliga ombudsmän och fackombud att kränkande särbehandling skett i den arbetsskadades ärende blir det i alla fall avslag! Enda utvägen är Tingsrätten för att överklaga. Vem har råd med detta? Varför får man inte gå till Skiljenämnden istället?

 • Det är meningslöst, t o m farligt, att överföra kunskap yill psykopatiska arbetsgivare. En film som ”Utmaningen” ( varför heter den så???) berättar ingenting om orsakerna till ”den sjuka jobbstressen” och betättar ingenting om arbetsgivare som inte vill gott. De är många och de skadar svårt. Drt gpr inte att flra en dialog och/eller diskutera en rörig film med en empatilös mobbare. Det skadar bara ännu mer.
  Mobbning/kränkande särbehandling/psykisk misshandel är inte en fråga för arbetsmarknadens parter. Det är en viktig fråga för rättssamhället och hör hemma i domstolar etc. Det finns offer och det finns förövare. Det måste finnas straff och ersättning!

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 9 av 15 på temat Afa Försäkring

”Det är få som behöver vänta”

12 april, 2016

Skrivet av

Lea Skånberg på IF Metall är oroad över handläggningstiderna på Afa och kommer att kräva åtgärder. Men försäkringsbolagets verksamhetschef, Eva Eriksson, ser inga problem. De som behöver vänta länge på svar är få, enligt henne.

lea-skanbergLea Skånberg (bilden) är chef för arbetslivsenheten på IF Metall och dessutom ledamot av Afa:s styrelse. Hon är inte glad över uppgifterna om långa handläggningstider. Hennes bild är att enkla ärenden hanteras ganska snabbt, medan förutsättningarna för det som bedöms vara mer komplexa ärenden har blivit sämre.

Det är exempelvis lite skrämmande att från rättskyddet få höra att ett avgjort ärende kan bli liggande ett helt år hos Afa. Det är helt ohållbart och vi kommer att kräva att man undersöker och gör någonting åt det här.

Hon har också pratat med anställda på förbundet som jobbar med försäkringsfrågor. Enligt de signaler hon fått har handläggningstiderna hos Afa förvärrats.

– Under de senaste två åren upplever man en försämring. Den trenden måste brytas, säger hon.

När Dagens Arbete visar det förtryckta brevet där Afa beräknar handläggningstiden till 13 månader, skakar hon på huvudet.

–  Jag tycker inte att 13 månader är acceptabelt. Jag förstår att komplexa utredningar kan ta tid, men det borde kunna fungera bättre än så här.

Vi har mött handläggare på Afa som säger att om en skadad inte är nöjd med hjälp och information från Afa så är det fackets ansvar. Det är facket som ska hjälpa till. Håller du med?

– Det är klart att Afa har ett jättestort ansvar för att informationen ska vara enkel och tydlig. Det är inte bara fackets ansvar att hjälp till – ansvaret är delat. Någonstans är det ju faktiskt Afa som har ansvar för hur de skadade bemöts. Hur ärendena hanteras, det ligger inte på oss utan på dem.

Att det finns konsulter, advokater och företag som mot betalning hjälper skadade att driva sina ärenden mot Afa är ingen nyhet för Lea Skånberg, även om hon har svårt att avgöra hur utbrett fenomenet är.

Vad betyder det att denna marknad har uppstått? Har facket misslyckats i sitt uppdrag att hjälpa de medlemmar som nu vänder sig någon annanstans?

Där måste vi nog bli tydligare i vår hantering ute på avdelningar och klubbar. Den här hjälpen är ju något man kan ansöka om gratis som medlem i facket.

Lea Skånberg säger att facken är medvetna om att det finns och har funnits ett behov av mer kunskap om försäkringarna bland de förtroendevalda. De senaste åren har IF Metall satsat mer på utbildning.

Fungerar det?

Vi ser ju att fler anmäler arbetsskador. Det kan bero på flera saker men jag tror att våra utbildningsinsatser spelar in.

Enligt forskare skulle systemet kunna fungera bättre och vara enklare om den statliga arbetsskadeförsäkringen slogs ihop med den avtalade och hanterades på ett ställe. Antingen hos staten eller hos parterna. Professor Eskil Wadensjö lyfter fram Finland som ett exempel, där är staten inte alls inblandad.

Vad tänker du om det?

Jag tycker att det är värdefullt att facket och arbetsgivarna slår vakt om systemet och har inflytande över det. Vad det skulle innebära att hela arbetsskadeförsäkringen låg hos oss kan jag inte svara på. Det är svårt att överblicka.

Enligt Eva Eriksson, verksamhetschef på Afa, är all kritik som riktas mot handläggningen uttryck för problem i ”enskilda ärenden”. Det finns inget strukturellt problem enligt henne.

Däremot försvårar konsulterna för Afa. Vissa konsulter begär att all kommunikation ska gå brevledes när Afa vill kunna prata direkt med den skadade eller dess ombud i telefon.

Sen har vi också fall där kunden har fått rätt till ersättning och ringer och är förtvivlad och säger: ”när kommer pengarna jag måste betala tio procent till konsulten”.

Afas prövning blir inte hårdare för att den skadade har konsult, säger hon, ”men det är synd att kunderna behöver betala för tjänsterna.”

Det förtryckta brevet som uppgav 13 månader som handläggningstid ”används vid enstaka tillfällen” men är helt normalt eftersom det handlar om att söka efter gamla inkomstuppgifter, ibland från 1980- och 90-talet, och ta reda på vad den skadade personen skulle ha tjänat i dag.

Ska det verkligen behöva ta 13 månader?

Ibland går det fortare och ibland tar det längre tid. Och där det tar längre tid är ofta där vi och kunden har olika uppfattningar.

Att uppge en genomsnittlig handläggningstid går inte menar Afa, eftersom den skadade kan få ett beslut om ersättning, men komma tillbaka efter lång tid om skadan blir bestående. Enligt Eva Eriksson fick man totalt 86 000 nya ärenden under 2015, och cirka 1 300 begärde omprövning. Ungefär 200 hör av sig till bolagets klagomålsansvariga varje år, säger hon.

4 kommentarer till “Det är få som behöver vänta

 • Redan från början av mitt ärende så upplyste ombudsmannen på Metall mig och en kollega att jag inte skulle räkna med att få den hjälp som jag efterfrågade, anledningen var att jag inte var den enda anställda på företaget, ett mycket märkligt uttalande och sedermera agerande från det fackliga ombudet eftersom jag efterfrågade det som lagen säger är min rättighet att få ta del av.

  Ingenting har gjorts i mitt ärende som visar hur mina skador uppstått och hur skadorna påverkar min arbetsförmåga frånsett mina axelskador, inte ens den rehabiliteringsutredning som arbetsgivaren är skyldig att göra och som jag efterfrågat sedan 2002-11-08 är gjord, för övrigt så finns det inte någon dokumentation gjord i mitt ärende som visar fram den utredning, dokumentation och klargörande som visar att jag inte kan återgå i mitt arbete-

  Trots denna totala avsaknad och en dom från AD nr 90/06 så ansåg arbetsgivare och försäkringskassan att jag skulle lämna min anställning och ombudsmannen hade ju redan från början talat om att jag inte skulle få den hjälp som jag efterfrågade och detsamma gäller min begäran att få en arbetsdokumentation gjord på min arbetsplats samt mina arbetsskador utredda ned i minsta detalj och klarlagt att arbetet är orsaken till deras existens, har dessvärre fått hanterat mitt ärende till största delen själv och därför så är mina skador godkända enligt full sjukersättning men endast axlarna erkända som arbetsskadade och därmed så är min ersättning att liknas vid total parodi och befinnande på fattiggränsen enligt EU!

 • AFA gör också ”återbetalningar” till kommunerna. Var redovisas dom siffrorna ? 2014 återbetalades 80 miljarder, 2015 var det något mindre.

 • Det står i tidningen att det är fler och fler arbetsskador som anmäls. Har det skett en ökning av arbetsskador? Har inte arbetsgivarnas och Fackens arbete med arbetsmiljön givit några resultat i form av minskat antal arbetsskador?

 • Hur skall det gå till. När man inte nyanställer vid avgång eller pensioneringar. Då spelar det ingen roll hur mycket facket jobbar för bättre villkor när arbetsgivaren slimmar organisationerna in absurdum.

Du läser nu artikel 10 av 15 på temat Afa Försäkring

Därför fick arbetsgivarna tillbaka 40 miljarder

17 mars, 2016

Skrivet av

40 miljarder kronor extra fanns hos facket och Svenskt Näringslivs försäkringsbolag Afa. Vem skulle få pengarna? En av dem som bestämde att beloppet skulle ges till arbetsgivarna var LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Att det blivit så mycket pengar över i Afa Försäkring beror till stor del på att politikerna vid olika tillfällen ändrat reglerna i det statliga försäkringssystemet. Det har gjort att färre fått ersättning från Försäkringskassan, vilket har gjort att de inte heller fått ersättning från den avtalade försäkringen.

Därför har också arbetsgivarnas försäkringskostnader minskat kraftigt. För den så kallade avtalsgruppsjukförsäkringen har premien, alltså den summa arbetsgivarna ska betala in, i flera år varit noll.

Trots detta har Afa Försäkring så mycket pengar att de ställts inför hotet att betala flera miljarder i vinstskatt. Facket och arbetsgivarna har diskuterat vad man i stället kan göra med pengarna. Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO och ledamot i Afa Sjukförsäkrings styrelse, var med och beslutade om att sammanlagt 40 miljarder skulle betalas tillbaka till arbetsgivarna.

Dagens Arbete har intervjuat Torbjörn Johansson och frågat om inte facket och arbetsgivarna borde ta ett större ansvar för dem som blir sjuka av jobbet när staten kliver tillbaka. I ett mejlsvar vill Torbjörn Johansson förtydliga att den linjen skulle kosta.

– Vi har aktivt motarbetat att låta staten backa och lämpa över kostnaderna för det allmänna försäkringssystemet på arbetarna.

Jag tolkar svaret som att det är arbetarna som betalar den avtalade försäkringen genom att avstå löneutrymme. Mot bakgrund av det; hur resonerade ni i Afa Sjukförsäkrings styrelse när ni beslutade att betala tillbaka sammanlagt 40 miljarder kronor till arbetsgivarna?

Torbjörn Johansson låter Renée Andersson, utredare på LO, formulera ett svar. Det är långt och går att läsa här. I korta drag handlar det om att försäkringen är ”förmånsbestämd”, och då tar arbetsgivarna både risken att behöva betala en dyrare premie, och får chansen att komma billigare undan om premien sjunker.

För mig framstår era svar ändå som motsägelsefulla. När staten backar är det arbetarna som betalar. Men när det blir pengar över är det arbetsgivarna. Hur hänger det ihop?

Torbjörn Johansson har inte tid att svara på den här frågan heller men pressekreterare Sigrid Bøe ringer upp för att förklara. I korthet:

När ett nytt villkor i försäkringen beslutas i förhandling avstår arbetarna löneutrymme. Därefter avstår de inget mer löneutrymme, menar LO. Och då tillfaller också eventuellt överskott arbetsgivarna när staten försämrar reglerna.

Så arbetarna får sämre villkor, och arbetsgivarna får pengar. Trots att arbetarna, åtminstone inledningsvis, har avstått pengar för att få villkoren. Jag tycker fortfarande att det finns en motsättning, men Torbjörn Johansson håller inte med?

– Nej, det är så här systemet ser ut. Försäkringen är ju en tilläggsförsäkring till den statliga och påverkas av de villkor som gäller där, säger Sigrid Bøe.

Dessutom betalades inte de 40 miljarderna tillbaka rakt av understryker hon, utan LO förhandlade till sig vissa förbättringar i försäkringar i samband med beslut om återbetalningen.

– Man gjorde ett byte, arbetsgivarna fick pengar, arbetarna fick förbättringar. Detta var en unik situation som aldrig tidigare hade uppstått och var en följd av de försämringar som staten införde i sitt system.

Då är överskottet inte bara företagens pengar, ändå? Det framstår i ena stunden vara hugget i sten att pengarna tillhör arbetsgivarna. I nästa stund skulle kostnaden för förbättringar landa på arbetarna. I den tredje var alltihop en förhandlingsfråga?

– Vi avstår inte löneutrymme när vi gör återbetalningen till arbetsgivarna, men vi avstår löneutrymme när vi ska förhandla fram nya försäkringsvillkor. Det är så här systemet ser ut i dag. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till den statliga. Torbjörn säger ju att ”vi har aktivt motarbetat att låta staten backa”. Han tycker inte att försämringarna i det statliga systemet är bra, men det är så det ser ut.

4 kommentarer till “Därför fick arbetsgivarna tillbaka 40 miljarder

 • Jag läste artikel om ”Därför fick arbetsgivaren tillbaka 40 miljarder.
  Jag får inte ihop hur man resonerar att arbetsgivaren får tillbaka alla pengar.
  Vi avstår löneutrymme i en avtalsrörelse för att förbättra vilkoren.
  Ett ex. år ett: Om det finns 2,5% att fördela och vi väljer att ta 2,0 % till att öka lönen med och avsätta 0,5 till att förbättra villkoren i försäkringen
  Arbetsgivaren tar 0,5% av löneutrymmet och betalar premien till försäkringen.
  År två: Vi har tidigare avstått 0,5 % av lön till att förbättra villkoren i försäkringen(hade vi inte gjort detta år ett så hade vi haft 0,5% mer i lön).
  Arbetsgivaren betalar 0,5% (av vad vi har avstått år ett) av lönesumman till premien för försäkringen.
  År tre: Samma sak år efter år.
  Alltså dessa 40 miljarder är bl.a ”våra” pengar inte bara arbetsgivarens.
  Har jag fel?

 • I samband med att ATP infördes 1960 började även arbetare försäkras genom att avstå en del av sin lön. (löneutrymmet)
  Arbetsgivaren som betalar min lön, äger han också en del av det hus jag köpt för pengar som jag fått i lön av honom ?
  Det blir ungefär samma sak. Återbetalningar bör tillfalla den anställde, inte arbetsgivaren !

 • Minst sagt svajande svar av facket, vilket brukar tyda på att det är något skumt i det hela.

 • Men inga förbättringar för alla oss som vill ha arbetsskadelivränta. Där finns ingenting om våran rättstrygghet eller om hur fk skall vara oberoende eller opartisk part i dessa arbetsskadefall. Så vem skall man lita på?

  Man har ju inga möjligheter till påverkan via massmedia eller andra kanaler då man anser att detta inte har något värde. Men för den enskilde som vill ha sina rättigheter är det enda möjligheten att kunna påverka.

  Kom gärna hem till mig och läs alla mina handlingar som inte är hemligstämplade. För detta sker varje gång man driver en process mot fk i våra domstolar och du som enskild får inte ta del av dessa handlingar som myndigheten sänder till förvaltningsdomstolen eller kammarrätten och högsta förvaltningsrätten.

  Ingen möjlighet att försvara sig mot handlingar som blir hemligstämplade. Är detta verkligen förenligt med en rättsstat?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 11 av 15 på temat Afa Försäkring

Läsarna berättar själva om sina skador

18 mars, 2016

Skrivet av

Dagens Arbetes granskning av Afa har väckt stort intresse i flera andra medier men framför allt hos läsarna.Här tre av era egna berättelser.

 Bertil: ”Afa hävdade att skadan var ärftligda_1412592127436_siluett3.jpg

”Allt det ni skriver stämmer in på mig. Jag hade kontakt med Afa när jag skadade ryggen. Jag fick inte öre. Efter 25 års inbetalningar till facket. Varför ska man lura folk till att ha försäkringar? Tro att man har ett skyddsnät om något händer!

Och Försäkringskassan, suck. Bara en massa överklaganden. Utförsäkrad i 8 månader!!

Jag skadade ryggen på jobbet 2010. Trodde det var en sträckning i ryggen först, men efter 4 veckor var jag tvungen att söka läkare. Diskbråck. Försäkringsbolaget undrade: Varför gick du inte till läkare direkt? Man springer inte till läkaren för allt, inte jag i alla fall.

Jag remitterades och opererades och började arbeta. Men efter 6 månader försvann förmågan att gå längre sträckor. Gå till affären? Glöm det, var det kö till kassan kunde jag inte gå.

Jag anmälde skadan till Afa men fick avslag. Afa hävdade i beslutet att skadan var ärftlig. Men jag hade inte varit sjukskriven eller sökt läkare före skadan!

Afas dom var: för att ersättning ska kunna betalas från försäkringen krävs att övervägande skäl talar för att besvären eller sjukskrivningen beror på olycksfallet. Vi har godkänt att du råkade ut för ett olycksfall i arbetet. Däremot har vi beslutat att din sjukskrivning INTE beror på olycksfallet. Du kan därför inte få någon ersättning.

Jag överklagade men överklagan avslogs. SUCK, vad ska man med arbetsskadeförsäkringar?

I dag efter 3 stora ryggoperationer har jag ständig värk och taskig ekonomi. Tänk om man kunde fått hjälp från försäkringen man trodde att man hade rätt till.”

Fotnot: Bertil är inte berättarens riktiga namn. Han vill vara anonym.                             

Mats Eriksson: ”En tung börda att inte få upprättelse”

da_1412592127436_hagssiluett1.jpg”Ibland inbillar jag mig att smärtorna inte är så farliga. När jag sen jämför mitt liv med mina vänners så inser jag hur begränsad och isolerad jag är. Jag är bara 43 och har tappat livslusten.

Jag har sedan 1996 jobbat som maskinoperatör på ett förpackningsföretag. Jag har under hela mitt liv trivts med att jobba inom industrin och hade planerat att göra det fram till min pension. Jag har jobbat och betalat skatt. Varit med i facket sedan 16-årsåldern.

När nya maskiner skulle installeras ställdes orimliga krav på personalen. Stressigt, rörigt. Repetitiva lyft. Personalen informerade ansvarig chef, huvudskyddsombud och fackliga företrädare om den dåliga ergonomin och psykosociala arbetsmiljön, men det gjordes inga förändringar.

Jag var med om två olyckor. Under hög stress och tidspress fångade jag reaktionsmässigt en tung låda när den föll av en lastpall. Det blev ett vridvåld mot min vänstra axel och skuldra. Två år senare råkade jag ut för en truckolycka.

Smärtspecialisten menar att det är arbetsmiljön med bristande ergonomi och de två olyckorna som har lett fram till att jag inte har någon arbetsförmåga.

De ansvariga cheferna jobbar inte kvar och att jag har en bra relation med nuvarande företagsledning. Den gamla arbetsgivaren är ensam ansvarig för att mitt liv är förstört. Förutom ett ekonomiskt straff ska jag nu även känna mig som en simulant. Det är en tung börda att inte få upprättelse.

Jag tvingas äta Saroten och Lyrica mot nervsmärtor tre gånger per dygn. Varken receptfria eller receptbelagda värktabletter hjälper.

Det måste finnas ett sätt att få min arbetsskada godkänd. Jag har en pågående process mot Försäkringskassan angående livränta. Afa betalar inte ut några försäkringspengar innan Försäkringskassan har godkänt arbetsskadan. Ett moment 22.
Afa har i och för sig godkänt både lådtappet och truckolyckan som arbetsolycksfall, men inte sambandet mellan dem och de besvär som jag har idag.
Man kan läsa i media att Afa och Försäkringskassan (Fk) vill att fler ska anmäla sina arbetsskador. Men de ger avslag för de flesta så det är inte konstigt att de får in färre ansökningar.

Afa borde själv kunna besluta om detta utan inblandning av Fk.

Jag har varit sjukskriven i omgångar sedan 2009. Heltidssjukskriven sedan 2013. 2014 kom arbetsförmedlingen fram till att jag inte har någon arbetsförmåga. Varför får jag då inte livränta?

Jag hade ett aktivt och socialt liv med familj och vänner. Ägnade mycket tid åt att skapa musik. Kampen mot arbetsgivaren, Försäkringskassan och Afa har tagit hårt. Detta tillsammans med smärtorna gör att jag har tappat livslusten.”

Tomas: ”Helt sonika tar de bort olyckan”

da_1412592127436_siluett3.jpg”Jag såg ert reportage om de arbetsskadades kamp mot Afa Försäkring. Jag blev själv skadad på jobbet 1988 i en arbetsplatsolycka. Som följd fick jag en trasig rygg. Jag har än i dag svår värk i ryggen, ner i benen och svåra kramper på grund av nervsmärta. Jag går på mycket starka mediciner dagligen.

Skadan godkändes 1988 hos både Försäkringskassan och AMF som det hette då (nu Afa).

1994 opererades min rygg. Två år senare så ändrar Försäkringskassan sitt beslut från godkänd arbetsskada till att jag skulle ha en sjukdom i stället och helt sonika tar de bort olyckan. De säger att den har egentligen inte inträffat, utan det var ’ett ansträngande arbetsmoment’. Allt detta fast Försäkringskassan inte ens har varit på plats och undersökt arbetsplatsen.

Och som ett brev på posten så kommer också ett avslag om fortsatt livränta från Afa: ’vi har tagit del av Försäkringskassans beslut’ och ’vi delar Försäkringskassans uppfattning och beslut om att samband med arbetsskada inte längre föreligger’. Afa håller med Försäkringskassan om att det skulle vara andra orsaker till besvären. Besvär som jag fortfarande har.

Jag blir bara less på hur dom kan ändra hur skadan uppkom. Att dom ens får hålla på och ändra diagnoser på folk hur som helst?”

Fotnot: Tomas är ett fiktivt namn. Berättaren vill vara anonym.

6 kommentarer till “Läsarna berättar själva om sina skador

 • Afa älskar ord som ”ärftligt” och ”åldersrelaterat” för det betyder att dom slipper ta pengar från sin skattkista.

 • ”AFA är ett väldigt välskött företag” Jag undrar för vem när det finns 198 miljarder i skattkistan och arbetsgivarna har fått 40 miljarder i återbäring de senaste åren? Få försäkringstagare anmäler misstänkta oegentligheter till Finansinspektion. Endast 53 stycken klagomål har inkommit till Finansinspektion 2009 – 28 september 2015. Jag förstår än mer idag varför AFA behandlat mig och mina överlevande kollegor som smittats dödlig hepatit C i vården och behandlats som ”sopor”. Det har förstört mitt liv, min ekonomi och rehabilitering under kritisk period för återhämtning. Men Sverige har heller aldrig tagit politiskt, ekonomiskt ansvar för den största humanitära katastrofen i vården under modern tid är synnerligen en trist historia för patienter som smittats av samma helvetets sjukdom via blodtransfusioner innan 1992. Metallarbetare och anhöriga har sannolikt också fått smaka på sjukvårdspiskan. I dag hoppas jag få lämna Sverige så snart jag kan när ekonomin tillåter. Eftervärldens dom lär bli mycket också mot AFA. Prata inte soldiaritet med mig – är det en maträtt?

 • Så här skriver ett fack om att hjälpa sina medlemmar vid arbetsskador och vid konflikter som uppstår vid olyckor.

  ”De enda som skulle bli glada över en sån lösning är nog juristerna som får massor med jobb. Nej, vi har ett system för att hjälpa medlemmar som drabbats av en arbetsskada. Vi beviljar rättshjälp till våra medlemmar om det behövs”.

  Men det kan man läsa om att detta inte stämmer. Och varför skulle man inte behöva andra juridiskt kunniga om allt vore så bra som våra företrädare påstår. Ja, men det är ju inte bra.

  Man är livrädda från LO-TCO för inblandning från andra parter för då får man den rätt man skall ha vid arbetsskador.

  Man tvår sina händer och säger att Afa eller försäkringskassan går att lita på. Fan trot. bevisen finns i denna tidning och alla där ute som inte finns i livet längre, som inte orkade ta kampen mot just Afa, ombudsmännen och mot domstolarna.

  Rättstryggt? För någon, men inte för alla.

 • Jag kunde inte språket och viste inte att jag har rätt att överklaga när jag fick avslag från arbetskada försäkling det var 13 år tillboka ,har jag rätt att söka på nytt trots att jag är på sjukärsättning och helt nedsatt

 • Jag kunde inte språket och visste inte att jag har rätt att överklaga när jag fick avslag från arbetsskadeförsäkring, det var 13 år sedan. Har jag rätt att söka på nytt trots att jag är på sjukersättning och har helt nedsatt arbetsförmåga (har varit medlem i kommunal mer än 20 år)?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 12 av 15 på temat Afa Försäkring

”Hur blev en vältränad 50-plussare en ’gamling’?”

16 mars, 2016

Debatt Jag har jobbat med motortillverkning i snart 10 år. Kroppsligt är det ett väldigt tungt yrke, många på min gamla avdelning har olika sortens skador.

Om skribenten

”Lars” heter egentligen något annat. Han har nu lämnat industrin och söker nya jobb och har därför begärt att få vara anonym. Han har innan dess varit verksam både som lokalt och regionalt skyddsombud.

Besvär i rygg, nacke, armbåge och axlar är vanligast. Själv har jag råkat ut för två incidenter där jag har skadat ryggen vilket lett till sjukskrivningar – den senaste pågår fortfarande.

Redan för ett par år sedan uppmärksammade jag företaget om hälsoläget på avdelningen och det startades lite utredningar. Men för oss i det gamla gardet kom dessa för sent eftersom vi nu en efter en redan har skadats på jobbet.

Företaget har förflyttat dom som skadats till ”lättare uppgifter ” men inte åtgärdat så värst mycket när det gäller grundproblematiken.

Och själv har jag nu fått veta att mina skador är ”åldersrelaterade”. Afa kom med det beskedet nyligen: enligt dom är jag inte skadad på jobbet utan har åldersrelaterade skador: tre diskbråck med eventuell nervrotspåverkan samt försämrad funktion i höger fot.

Det känns konstigt att som en vältränad man i 50-årsåldern klassas som en ”gamling”, för jag vet ju vilka situationer som gav mig mina smärtor – till exempel när jag skulle fånga en 60-kilos motordel som höll på åka i backen och ryggen sa ifrån.

Det är en skrämmande tanke att Afa kan förvandla våra slitskador till ”åldersrelaterade” skador och på det viset komma undan sitt ekonomiska ansvar.

Själv letar jag nu andra jobb då jag inte vill utsätta kroppen för mer slitage.

Så, snälla, lyft frågan! Vi måste få igång en diskussion om det är rätt att gömma och glömma oss tusentals ”åldersskadade” arbetare .

”Lars”

 Har du försökt få ersättning för din  arbetsskada. Skriv till oss och berätta!

Vet du mer, vill du tipsa eller berätta din egen historia? Hör av dig till oss!
Har du känslig information, läs här först.

skriv-till-oss-jannaJanna Ayres
Debattredaktör
ja@da.se

2 kommentarer till “Hur blev en vältränad 50-plussare en ’gamling’?

 • Vad hände med ”försäkrad i befintligt skick”? Trots rättspraxis är det uppenbart att förfarandet med jämkning utav arbetsskador fortsätter. Vart är förbunden?

 • Dem på AFA som enbart manipulerar och inte beaktar att alla är försäkrade i befintligt skick bör avskedas omedelbart. Det begår lagbrott och har likgiltighetsuppsåt i sina bedömningar. De är således kriminella och skall inte arbeta på ett av medlemmarna ägt försäkringsbolag. Facket skall se till att lagligheten förbättras inom den egna organisationen. Manipuleringar är sjukt och skall inte utgöra bedömning i skadeärenden. Hallå alla fackföreningar! Ni har betalt för att se till att försäkringarna gäller.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 13 av 15 på temat Afa Försäkring

LO: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för

15 mars, 2016

Skrivet av

Arbetsgivarna vill inte betala för de arbetssjuka och LO vill inte strida för dem. Här svarar facket och Svenskt Näringsliv på kritiken.

Förenklat kan man säga att arbetssjuka är den grupp som slitits ut eller skadats av arbetsmiljön på jobbet, fysiskt eller psykiskt. Villkoren i fackets och arbetsgivarnas försäkring hos Afa säger (med få undantag) att om du inte får en arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan, så kan du inte få pengar från Afa heller. Allt färre har fått sin arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan. Det har gjort den fackliga försäkringen billigare för arbetsgivarna.

Det finns förslag som skulle betyda att facket och arbetsgivarna såg till att fler arbetssjuka fick mer hjälp. Men enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger Svenskt Näringsliv hellre upp försäkringen än går med på såna förändringar. Och i så fall måste LO:s medlemsförbund tycka att det är värt att gå i konflikt.

Svenskt Näringsliv håller inte med om bilden. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, tycker att om LO varit angelägna borde de ha kallat till förhandling.

– LO har inte har gett uttryck för att vilja genomföra någon betydande förändring i försäkringen sedan 2013, säger han.

Då gjordes förändringar i olycksfallsdelen. Samtidigt plockades försäkringarna, på förslag av Svenskt Näringsliv, åt sidan och skildes från de övriga avtalsförhandlingarna.

Något kritiker säger försvagar fackets chanser att genomföra förbättringar avsevärt. Varför gick LO med på detta?

– Det var väldigt många som irriterade sig på att förhandlingar om försäkringarna låste och blockerade själva avtalsförhandlingarna. Både bland förbund och arbetsgivare, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Förstår du kritiken mot beslutet?

– Ja, den kan jag förstå. Men styrelsen valde det ändå. Det var ingen stor diskussion.

På Svenskt Näringsliv förklarar Hans Gidhagen att förslaget hade sin grund i att man ville ”slippa känna sig pressad att träffa uppgörelser om försäkringar när man inte hade utrett effekterna”.

– Det var ju lätt att blockera uppgörelser, eller tvinga fram uppgörelser om försäkringen, för att få igenom ett avtal på ett branschområde.

Det som också hände 2013, var att LO träffade en uppgörelse om en helt ny försäkring; en utfyllnad i den statliga föräldraförsäkringen. Medlemmar som är barnlediga kan ansöka om extra ersättning. Och till den nya försäkringen har arbetsgivarna hittills inte behövt betala in någon premie, för den betalas med pengar ur Afa Sjukförsäkring. Pengar som var tänkta för sjuka, har alltså gått till föräldralediga.

Sverige har redan en väldigt bra föräldraförsäkring. Varför satsade ni inte på de arbetssjuka?

– Man kan ju alltid lägga fram det så, men vi bytte ju inte det ena mot det andra, säger Torbjörn Johansson.

– Vi hade flera krav och vi hade inte rangordnat dem. Men arbetsgivarna var mer benägna att gå med på föräldraförsäkringen.

I övrigt understryker LO att man försöker påverka politikerna att förbättra den statliga försäkringen, för då skulle de egna villkoren automatiskt kunna bli bättre. Något som ännu inte lyckats.

– Svenskt Näringsliv har ju haft politiken i ryggen under åtta borgerliga år. Man får inte glömma det, säger Torbjörn Johansson.

Men är inte det väldigt lojt, att bara hänvisa till politiken? Ni har ju ett utrymme att göra saker själva. Ni har massor med pengar i ett försäkringsbolag.

– För att få igenom stora förbättringar med Svenskt Näringsliv måste vi vara beredda att säga upp försäkringen. Ska vi på allvar göra någonting åt det här så måste vi vara villiga att ta den risken. Och vi, tillsammans med förbunden, har inte kommit till det beslutet ännu.

Den här gruppen av utslitna, som är besvikna, som säger ”jag trodde att jag var försäkrad, och så är jag inte det. Min kropp är trasig, mitt liv är förstört.” Vad kan facket göra för dem?

– Vi måste hitta ett system där folk inte ramlar mellan stolarna. Och det måste man jobba långsiktigt för. Och det kommer vi att göra politiskt, och vi kommer att jobba för ett system där vi kommer åt de här frågorna. Vi måste få en majoritet av fackförbunden att tycka att det är värt att gå i konflikt, för arbetsgivarna säger nej tills de ser att vi är beredda att slåss för detta, säger Torbjörn Johansson.

På Svenskt Näringsliv säger Catharina Bäck, också förhandlare och försäkringsexpert, att statliga regelförändringar ”får genomslag” i den avtalade försäkringen.

Men när staten har klivit tillbaka och tar mindre ansvar för arbetssjuka, borde inte facken och arbetsgivarna ta ett större ansvar, eftersom det är på jobbet man skadat sig?

– Vi tar ett stort ansvar genom försäkringen. Dessutom finansierar vi den allmänna försäkringen genom arbetsgivaravgiften.

40 miljarder har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna. Samtidigt är premierna historisk låga och Afas penningreserv bara växer. Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?

– Vi har betalat in för höga premier och de har justerats. Afa är ett väldigt välskött och välkonsoliderat bolag. Det bygger på inbetalda premier och på att man väldigt framgångsrikt har kunnat kapitalförvalta premierna.  Det behövs mycket pengar i systemet.

7 kommentarer till “LO: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för

 • Ja det var väldigt svagt av LO. Eftersom Alliansen kunde ändra i Försäkringskassan så kan politiker inverka på en arbetsskadeförsäkring. Hur är det möjligt överhuvudtaget i en avtalsförsäkring? Modern forskning och vetenskap skall väl ändå vara rättesnöret. Har man fått en arbetskada typ ryggproblem blir man väl omplacerad till en sämre lönesättning, lägre betalt. Och det är väl motiverat för en försäkrings del.

  Har sätt dessa utlåtande från Försäkringskassans s.k. rådgivande läkare, deras uttalanden är hårresande, mot alla odds av utredningar av speciallister bl.a. Och cancersjuka som skall uppge dödsdatum för att fortsätta vara sjukskrivna.

  Nej en försäkring skall vara funktionell och inte en låtsaspapper dito. Sätt nu genast i gång med arbetet att koppla in en försäkring som politiker inte kan skruva om som de vill. Och sluta tramsa med detta förlöjligande av er själva. Det är väl för medlemmarna man har LO och fackföreningarna, inte för svaga tjänstemän som är rädda för allt!

 • Hej, jag hade en arbetsskada, ischias o fotskada godkänd.
  Blev sedan opererad för diskbråck, fick inte det godkänt o sammankopplat med skadan. Lämnade in för överklagan hos facket. Handels. Min far gick bort i samma veva, dom lämnade överklagan på hyllan så det blev inget med det.
  En på försäkringskassan sa att det lika gärna kunde ha hänt i min ungdom fast jag vet när det hände. Jag lyfte upp en läm på en järnvägsvagn, det small till i rycken o jag föll ihop.
  I dag när jag går i pension så får jag ca 12000 i månaden bara för att dom rika ska bli rikare. Har även ett par förtroendeläkare som skrev att min skada går att härleda till olycksfall på 70-80 talet, jag var med om ett par stycken då.

  så nog tycker jag att det är förhjävligt att man inte får någon nytta av en försäkring som man har rätt till.

 • Detta är åt hel…
  För det första är det nästan omöjligt att få en skada godkänd som arbetsskada och sen går försäkringen med ett otroligt överskott.
  Se nu till att pengarna hamnar där dom ska.

 • Kan man bygga upp en buffert på 198 miljarder och nästan konstant neka till utbetalningar till de drabbade är det något som är fel med hela systemet. LO borde göra en kraftansträning för att ändra på detta och göra om försäkringen med ett seriöst bolag. När man går med i facken pratas det om hur bra det är att vara med, bl.a lovordas hur bra försäkringarna är. Nu har det visat sig vara ”bullshit” och det är alltid löntagarna som drar kortaste strået. Något att tänka på om man väljer att gå med i facket, inte konstigt att så många går ur. AFA:as vinster på 198 miljarder motsvarar statens utgifter på försvar,a-kassa, sjukpenning,universitet och skolor. Det är mycket pengar vi talar om!

 • LO gör vad dess medlemmar tycker d.v.s
  förbunden. För att få tryck i sådana här frågor måste LO sköta avtalsrörelsen. Men det vill inte SN för då skulle man få möta en enig motpart.
  Men jag tror ändå att den här avtalsrörelsen kommer att visa att dit får vi gå.

 • LO säger detta: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för.

  Men då måste det vara värt att gå i konflikt för alla som skadats på arbetet, annars är detta ett förakt av stora mått mot arbetsskadade.
  Det som oroar mest är LO.s arroganta inställning: vi skiter i dom som skadats i jobbet. Man trodde i sin enfald att man skulle få hjälp. Inte att bli kastad till vargar.
  Så mycket var alltså försäkringen värd? Arbetsskadeförsäkringen. Ett sådant avtal skulle aldrig gjorts, som försämrar individens möjlighet till oberoende och opartisk utredning och beslut. När de facto dom flesta har skadats när arbetskamrater och chefer har varit närvarande.

 • Om inte försäkringen fungerar måste den upphöra så de skadade kan kräva skadestånd av arbetsgivaren direkt . Denna möjlighet har LO tagit bort när de ingick avtal om arbetsskadeförsäkringen. Man kan alltså inte anmäla arbetsgivaren efter som det stoppas av fackets försäkring som visat sig inte gälla. Hur kan fackföreningen håna medlemmarna på detta grymma sätt.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 14 av 15 på temat Afa Försäkring

Så svarar Afas ägare på kritiken

16 mars, 2016

Skrivet av

Vår granskning av Afa väcker en lång rad frågor. DA har ställt några av dem till LO och Svenskt Näringsliv.

Varför är det så få arbetssjuka som når fram till, och får rätt (år 2014 var det 31 personer) i den nämnd som bestämmer om man ska få ersättning för inkomstförlust från Afa?

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO:

– Det är väldigt få som anmäler. Varför vet vi inte riktigt. Vi har via LO TCO Rättsskydd genomfört informationskampanjer om detta.

Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert Svenskt Näringsliv

– Jag tror ju också att det finns ett mörkertal. Det gäller verkligen att nå ut med information och det försöker vi göra, både vi och facket.

Sammanlagt 40 miljarder har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna, samtidigt som premierna är historisk låga och Afas penningreserv bara växer? Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?

Torbjörn Johansson:

– Det anser vi också.

Catharina Bäck:

– Vi har betalat in för höga premier och de har justerats. Afa är ett väldigt välskött och välkonsoliderat bolag. Det bygger på inbetalda premier och på att man väldigt framgångsrikt har kunnat kapitalförvalta premierna. Det behövs mycket pengar i systemet.

Vad säger ni om kritiken mot taleförbudet, alltså att skadade som blir utan ersättning inte får stämma arbetsgivaren inför domstol?

Torbjörn Johansson:

– Det har blivit ett allt större bekymmer när försämringarna har fått genomslag. Men arbetsgivarna har varit tydliga med att de inte kommer att teckna den här försäkringen med ett icke-taleförbud. Då måste man säga upp försäkringen och det beslutet har vi och förbunden inte kommit fram till ännu.

Catharina Bäck:

– Det hänger ihop med kollektivavtalet som sådant. I stället för en oändlig massa domstolsprocesser så har man kollektivavtalslösningar i stället.

6 kommentarer till “Så svarar Afas ägare på kritiken

 • Har sökt ersättning för mina skador från Afa i 2 olika omgångar efter att Försäkringskassan beviljade sjukersättning för ett par år sedan när jag fyllde 50, den ena gången med hjälp av kurator på ett sjukhus o den andra gången med hjälp av fackombud och har fått avslag båda gångerna.

  Då återstår väl för oss skadade att stämma både LO och Svenskt Näringsliv istället för arbetsgivarna pga taleförbudet när vi får avslag på våra ansökningar om ersättning från Afa.

 • Få anmäler misstänkta oegentligheter till Finansinspektion. Anmälde AFA trygghetsförsäkring, organisationsnummer 5164018615, till Finansinspektionen under 2015, bland annat för bristande uppföljande kvalitetskontroll och underlåtenhet att genomföra utredningar om arbetssjukdomar enligt ILO konvention 121. Få vet att man kan anmäla AFA till Finansinspektionen, endast 53 stycken klagomål från 2009 fram till september 2015. Har redan klarlagt att försäkringsbolaget missgynnat vårdpersonal som riskerat smittats med HIV på jobbet och att 12 liknande arbetsolycksfall på grund av stickskador hanterades olika.

 • Hur välskött detta än är.
  Så har man avtalat fram villkor som medlemmarna inte gått med på och det är detta, taleförbudet, alltså att skadade som blir utan ersättning inte får stämma arbetsgivaren inför domstol. Vem har gett LO-TCO rätten att utan mandat ta bort våra rättigheter och rättstrygghet?
  Man har hur mycket utredningar och villkor som inte finns till för medlemmarna. Sedan tror jag inte på LO-TCO-rättsskydd för dessa personer undanhåller information till alla som skadas på sitt jobb.
  Inte ens LAF eller andra försäkringar som är kopplade till arbetsskador gäller när det kommer till kritan. Mycket snack och lite verkstad.
  Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt. Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
  Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
  Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
  Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte.Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen. (Egna villkor kan man minsann förhandla fram med trygghetsklausuler och annat men inte till fotfolket?).

 • Läst om AFAs svar om kritiken. Vad har Afa handläggare med att göra vem som sköter ärendena åt de skadade? Om man vill ha ett ombud har man väl all rätt i världen att ha det? Afa kallar dessa ombud för profitörer m.m. Det är advokater och konsulter m.fl. Tror inte att dom skulle stjälpa de sökande. Afa är väl bara irriterade att det kommer in för många ärenden som bevisligen har rätt till ersättning.

 • Det är alla som skadas som betalar det ultimata priset för denna behandling. Ingen som skadas på arbetet får hjälp av facket eller afa trots försäkringar.
  Dessa försäkringar tecknas in blanco för man vet inte om man har någon rättstrygghet eller rättssäkerhet, när olyckan väl inträffar.
  Så, varför godkänner LO/TCO denna tågordning?
  Varför får inte arbetsskadade hjälp?
  Vad säger ni om kritiken mot taleförbudet, alltså att skadade som blir utan ersättning inte får stämma arbetsgivaren inför domstol?
  Avtal, Försäkringar och villkor skall väl förhandlas fram med arbetstagarens väl för ögonen. Det är därför som ni (LO/TCO) har representanter för oss arbetare. Missar man något i denna delen?

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du läser nu artikel 15 av 15 på temat Afa Försäkring

”Skydda de arbetssjuka”

15 mars, 2016

Skrivet av

Helle Klein, chefredaktör.
Helle Klein, chefredaktör.

Ledare Företagen är vinnare medan de arbetssjuka är förlorare i dagens arbetsliv. Arbetsgivarna och facket har svikit de mest utsatta.

Du går till jobbet och tror att du är försäkrad. När ryggen ger upp visar det sig att du hade fel. Evert är en av dem som fick betala med både hälsa och ekonomi. Tjugo år i kronofogdens grepp blev det för Evert. Och det finns många berättelser som Everts.

Fack och arbetsgivare har ett eget försäkringsbolag – Afa Försäkring – för att anställda som skadats på jobbet enkelt ska få ersättning. Försäkringen ska komplettera det statliga skyddsnätet för att det anses för dåligt. Den skapades en gång som ett led i att få arbetsgivarna att satsa på god arbetsmiljö och vara med och betala för anställda som blir sjuka av jobbet. En utmärkt idé i den svenska modellens anda.

Tyvärr visar sig skyddet för de arbetssjuka vara direkt uselt i dag. Domen faller hårt över facket och arbetsgivarna. De har gemensamt struntat i de allra svagaste på svensk arbetsmarknad.

Allt färre får sin arbetssjukdom godkänd av Afa. För att få den viktigaste ersättningen, livränta (ersättning för den framtida inkomstförlusten), måste man dessutom få rätt i en särskild nämnd som prövar arbetsgivarens ansvar. År 2014 fick 31 personer rätt i denna nämnd.

Afa Försäkring sitter i dag på 198 miljarder i samlade tillgångar. Ett belopp som motsvarar statens utgifter för försvar, a-kassa, universitet och högskola, sjukpenning samt Sveriges bidrag till EU.

Premierna är lägre än någonsin. För en arbetare med en lön på 25 000 kronor betalar arbetsgivaren 30 kronor om året. Samtidigt som de arbetssjuka förvägras ersättning har Afa Försäkring så mycket pengar att 40 miljarder kronor har betalts tillbaka till arbetsgivarna. Företagen är vinnare medan de arbetssjuka är de stora förlorarna.

Försäkringen är parternas gemensamma egendom, men vad gör LO? Ingenting. I stället för att kräva en försäkring värd namnet skyller de på staten. ”Betalar inte staten ska inte arbetsgivarna behöva göra det heller”, tycks de resonera. Trots att det är i arbetsgivarens tjänst som kroppen har blivit förstörd.

Statens försäkringssystem har försvagats. Alltför många slutar som Evert – med ständig värk och i förnedrande fattigdom. Om inte facket värnar dem som slits ut på jobbet vem ska då göra det?

Det är hög tid för fack och arbetsgivare att reformera försäkringen och använda sina många miljarder för att verkligen skydda de mest utsatta. Att samla pengar på hög och förvägra människor som offrat sina kroppar i jobbet sin ersättning är skamligt

6 kommentarer till “Skydda de arbetssjuka

 • Hej! På 90-talet ansökte jag om livränta men fick det inte godkänt, trots intyg från FK. Jag jobbade som tjänsteman och under alla mina år var mitt arbetsverktyg skrivmaskin och dator. Under flera år provade jag olika behandlingar för mina tennisarmar som till sist fick opereras.

 • Gick hem från arbetet 2002, har skador i axlarna, nacke och rygg samt psykosocial problematik. Axlarna är de enda som är utredda av arbetsmiljömedicin i Lund, men de övriga är inte utredda, ändå så är arbetsgivaren skyldig att utreda mina skador enligt systematiskt arbetsmiljöarbete: orsak, uppkomst samt hur arbetsförmågan påverkas. Vid min ansökan om arbetsskada så ska försäkringskassan utreda hur skadan/sjukdomen uppkom samt hur den inverkar på mig Dessutom ska ett läkarintyg inhämtas där läkaren beskriver skadans orsak, uppkomst samt hur min arbetsförmåga påverkas. Ingenting har gjorts för att åtgärda eller utreda mina skador, med andra ord så har inget av det som arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter, vägledningar eller övriga arbetsbeskrivningar följts i mitt ärende som jag ensamt utan IF Metalls hjälp fått driva upp i den ena rättsliga instansen efter den andra och det i 13 år.

 • Såg mina föräldrar arbeta sig halvt till graven under slavdrivarna som kallar sig arbetarnas vänner. Arbetsgivarna bryr sig inte om oss alls, vi är bara utbytbara maskindelar för dem. Man föredrar nästan girighetskulturen i USA, dom låtsas inte, dom är helt öppna med att dom skiter fullständigt i sina arbetare, dom drar inte en massa kvasi-proletära slagord så dom kan låtsas vara på vår sida.

 • Det verkar som att man hellre sitter still i båten än att man skall göra något för alla arbetsskadade. Man tvår sina händer istället för att gå sin egen väg. Politiska beslut kan aldrig stå i vägen för arbetsskadades rätt till trygghet och rättssäkerhet vid arbetsskadeolyckor.

  Det är ett syniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara.

  Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan, som med devisen ”Vi är oberoende och opartiska”. På vilket sätt är man det?

  Sedan vänder man sig till LO-TCO Rättsskydd för att få se domar som vunnits, men då säger man att detta inte går.
  Men offentliga handlingar skall ju lämnas ut. Varför vill man inte hjälpa alla arbetsskadade till sin rätt?

 • Rolfs artikel ger en såväl korrekt som skrämmande bild av de försämringar i lagstiftning och arbetsskadeförsäkringar (såväl de statliga som TFA) som skett under de senaste decennierna.

  Nu måste vårt förbund och LO ta krafttag för att återskapa en
  acceptabel trygghet då våra medlemmar drabbas av arbetsskador.

  Vad säger vår förbundsordförande om dagens situation?

 • När de började ifrågasätta om mina föräldrar också hade arbetsskador gav jag upp att få något från AFA.

Lämna ett svar till Anita Avbryt svar

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.